Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2014

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS - SVEIKINIMAS

Vaizdas
Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Švenčiame Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Šis įvykis yra artimai susijęs su kiekvienu iš mūsų ir tiesiog juntamai tapęs mūsų švente. Dievo žodis pasakojantis apie Jėzaus gimimą, kalėdinės giesmės, šventinė nuotaika leidžia drauge patirti džiaugsmą, kuris liudija Dievo artumą mums. Dievo artumas žmogui yra visuomet pripildantis džiaugsmu. Todėl nenuostabu, kad Dievo Sūnaus atėjimo į žmonių tarpą šventė yra sklidina džiaugsmo. Advento metu mes ruošiamės šitai šventei. Šventė savo esme išreiškia atliktą darbą, pasiektą pergalę, džiaugsmingą triumfą. Dievas prisiėmė žmogaus prigimtį, tapo žmogumi. Tai didžiausia žmogaus pergalė, kurią suteikė pats Dievas. Todėl nuolatinis mūsų gyvenimo siekis ir pagrindinis tikslas – priimti Dievą. Tai padaryti labai svarbu, nes po pirmųjų žmonių Rojaus nuodėmės visuomet yra pavojus visą gyvenimą blaškytis tarp gundymo “būsite kaip Dievas”, žmogaus sudaiktinimo
Vaizdas
Mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas. Ant jojo pe čių viešpatavimas. Vadins jį vardais: „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Taikos Kunigaikštis“. (Iz 9. 5 ) M ielieji, Š ią Šv. Kūčių naktį, kartu su Marija, Juozapu ir piemenėliais, priklaupkime prie Kūdikėlio Jėzaus – Karaliaus. Priklaupkime, kad išmoktume nusilenkti prie kiekvieno: mažo, stokojančio, nesuprasto, o gal net pačio artimiausio, bet užmiršto ir neišgirsto. Toje Kūdikėlio pasitikėjimo ir meilės šviesoje, tapkime truputį geresni – išmokime atleisti, priglausti, išgirsti, atsiliepti. Į Kūdikėlio ištiestas rankas atiduokime kas šiandieną mumyse yra tikriausia. Tebūna Jame garbė per mūsų laimę ir vargą, džiaugsmą ir kančią!         Pasidalinto kalėdaičio viltis ir džiaugsmas tepasilieka Jūsų šeimos šurmulyje, šventos vienatvės tyloje ir tegul neša kasdienės meilės vaisius. Su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Dievo pašvęsto gyvenimo metais ! S veikina, Klebonas  

Jaunimo advento rekolekcijos

Vaizdas
 Jaunimo advento rekolekcijos: „Maranatha! – Ateik, Viešpatie Jėzau!“ Šių metų gruodžio 21-22 dienomis mūsų parapijos jaunimas dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro organizuotose rekolekcijose: „Maranatha! – Ateik, Viešpatie Jėzau!“, kurios vyko Senųjų Trakų Viešpaties apreiškimo vienuolyne. Rekolekcijas vedė br. Paulius Vaineikis OFM.  Paskutinio advento sekmadienio rytą į Viešpaties Apreiškimo vienuolyną susirinko daugiau nei 60 tikinčio ir gerai nusiteikusio jaunimo iš visos Kaišiadorių vyskupijos. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis. Kiek vėliau visi dalyviai susirinko į br. Pauliaus mokymą apie Metanoia (atsivertimą/mąstymo pakeitimą/žiūrėjimo ar ėjimo krypties pakeitimą). Pranciškonų vienuolis teigė, kad kiekvienas iš mūsų turime svajonių burę, kuriai reikia vėjo (maldos) kad galėtume laimingai gyventi. Vakare renginio dalyviai turėjo galimybę sutikti Viešpatį adoracijoje, kurios metu galėjo atlikti išpažintį ar tiesiog pasikalbėti su kunigu. Kitą dieną jau

Bendraukime šeimoje be pykčio

Vaizdas
Adventas- virsmų gamtoje ir žmogaus širdyje metas Mūsų senelių ir prosenelių gyvenimas advente tarsi sustodavo. Lyg mąstyme prieš naują virsmą... Atsiprašyti, atleisti, padėkoti, padaryti kažką gero... Tiesiog pabūti kartu... Ir vėl pradėti naują metų ratą... Saulė gręžiasi link gyvybės, šviesa grįžta. Keičiasi, verčiasi ir žmogaus gyvenimas, nes po advento prasidėdavo piršlybų metas,- labai svarbių apsisprendimų laikas. Šeimos kūrimas- vienas rimčiausių žmogaus gyvenimo virsmų. Tada susituokę jauni žmonės sulaukdavo anūkų kartu, nes mokėsi būti kartu: nusileisti, susitarti, mylėti... Subtilų jaunimo santykių grožį liudija ir senos advento giesmės. Virsmas vyksta ir žmonijos istorijoje,- Dievas kūdikiu ateina į pasaulį prakalbinti žmogaus širdies... Prakartėlės prie kalėdinių eglučių mums tai primena. Gruodžio 13d., šv. Liucijos dieną, Elektrėnų parapijos salėje vakarojome kitaip. Vyko advento vakaras visai šeimai. Tėvelių laukė susitikimas su psichologe. Kalbėjomės ir aiškinomės

Ketvirtą Advento sekmadienį Elektrėnų parapijos bažnyčioje

Vaizdas
Gruodžio 21 d. po 10 val. šv. Mišių sakralinės muzikos koncertą dovanos Minsko meno mokyklos mergaičių choras „Vetryk“ (vadovė Vera Dobrovolskaja). Choras „Vetryk“ buvo įkurtas 1982 metais. Jame dainuoja 11–16 metų amžiaus mergaitės. Choro repertuare skamba sakralinės ir klasikinės muzikos kūriniai, liaudies dainos, popmuzika. Baltarusijos kompozitorių muzikos kūriniai užima ypatingą vietą choro programoje. „Vetryk“ choras bendradarbiauja su Baltarusijos menininkų sąjunga, yra koncertavęs Baltarusijoje, Rusijoje, Latvijoje, Estijoje, dalyvavo tarptautiniame konkurse „Silver Bells“ Daugpilyje, (Latvija, 2009 m. ir 2011 m.), tarptautiniame konkurse-festivalyje „Akademija“ Sankt Peterburge (Rusija, 2013 m.), VII akademinio dainavimo konkurse Kohtla-Järvėje (Estija, 2012 m.). Atsižvelgiant į paskutinių konkursų rezultatus „Vetryk“ choras ir jo solistai buvo apdovanoti Prezidento talentingo jaunimo specialiojo rėmimo fondo prizais. Choras „Vetryk“ atvyko į Lietuvą dalyvauti XXII tarp

Susitikimas su vienuolėmis “ Žingsnis į Adventą”

Vaizdas
2014 metų lapkričio 21 dieną katalikų Bažnyčia pradėjo oficialiai švęsti liturginius Pašvęstųjų metus, skirtus žmonėms, savo gyvenimą paskyrusiems vienuolystės pašaukimui. Popiežius Pranciškus pranešė, jog paskelbė šiuos metus Vienuolių metais, norėdamas atkreipti visos Bažnyčios dėmesį į vienuolystės misiją ir svarbą dabartiniame Bažnyčios gyvenime.Pasak popiežiaus, vienuolių gyvenimas yra kupinas malonės, todėl labai svarbu šiais metais melstis ir gausiai kalbėti visam pasauliui apie vienuolystėje glūdintį šventumą, gyvybingumą ir džiaugsmą. Norint priartinti vaikučius prie vienuolystės pašaukimo, prasmės ir vienuoliško gyvenimo, Elektrėnų pradinėje mokykloje gruodžio 11dieną buvo organizuotas Elektrėnų dekanato mokyklų 4-5 klasių moksleivių susitikimas su vienuolėmis “ Žingsnis į Adventą“.Pabendrauti su vaikas, pasimelsti, papasakoti apie pašvęstųjų gyvenimą atvyko   Šv. Jono apaštalinės seserys, Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyno vienuolės   Aurelija ir Regina. S

Jaunimo advento rekolekcijos

Vaizdas
Jaunimo advento rekolekcijos: "Maranatha! - Ateik, Viešpatie Jėzau!" Gruodžio 21 - 22 d. Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne Rekolekcijas ves: br. Paulius Vareikis OFM Dalyvio auka 30 lt. Organizuoja Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras Registracija iki gruodžio 8 d.  tel. 867844482 www.facebook.com/kvjcentras PROGRAMA 21 d. sekmadienis 10 val. registracija, įsikūrimas; 11 val. Įvadas. 11:30 val. Šlovinimas. 12 val. šv. Mišios; 13 val. Pietūs 14:30 val. Mokymas, darbas grupelėse; 17 val. Šv. Jono apaštalinių seserų programa 18 val. Vakarienė 19 val. Filmas „Nebūkite Jėzaus fanais, o sekėjais“ 21 val. Adoracija, šlovinimas, laikas išpažintims. 23 val. Poilsis. 22 d. pirmadienis 8 val. keliamės; 8:45 val. ryto malda; 9 val. pusryčiai; 10 val. Mokymas; 11:30 val. Šlovinimas. 12 val. šv. Mišios; 13 val. Pietūs; 14:30 val. mokymas, darbas grupelėse; 16 val. refleksija prie arbatos. 17 val. namo.

Advento vakaras visai šeimai

Vaizdas
Advento vakaras visai šeimai Gruodžio 13d. 17val. parapijos sal ėje vyks renginys šeimai: * Programa tėveliams „Bendraukime šeimoje be pykči“    (psichologė R.Truskauskienė) * “Dirbtuvės“ vaikams „Laukime Šv.Kalėdų kitaip!“ * Džiaugsmas prie suneštinių vaišių stalo * Žaidimai visai šeimai * Bus galimybė pasikalbėti su kun.L.Visocku Nuoširdžiai laukiame Jūsų dalyvaujant šventėje Registracija iki gruodžio 7d.   tel. 861045085, elseimos@gmail.com Programos moderatorei svarbu žinoti dalyvių skaičių, organizuojant veiklą vaikams- jų amžių

Šlovinimo Dovanos Atnaujinimo Dienos

Vaizdas
                       Ši ų metų lapkričio 14 – 16 dienomis Elektrėnų parapijos jaunimas kartu su kitu Kaišiadorių vyskupijos jaunimu bei vievio šeimomis šventė Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienas (ŠDAD) Vievyje.                       Penktadienio pavakarę į Vievio pradinę mokyklą susirinko daugiau nei šimtas tikinčio, džiugaus bei puikiai nusiteikusio jaunimo ir kelios džiaugsmu trykštančios šeimos. Tą vakarą visi ŠDAD dalyviai turėjo galimybę susipažinti vieni su kitais, pabendrauti su senais draugais ir bičiuliais. Po vakarienės giesme meldėmės už susirinkusiuosius ir dar atvykstančiuosius renginio dalyvius, vadovus, organizatorius bei savanorius. Vėliau jaunimas ir šeimos mokyklos sporto salėje dvi valandas šoko lietuvių liaudies šokius. Po jų turbūt nebuvo nei vieno, kurio veidas nebūtų įgavęs ryškiai raudonos spalvos ir nuostabios šypsenos veide.     Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienų susitikimas buvo įdomus ir tuo, kad dalyviai nemiegojo visi kartu viename pasta

Vaikai įrašomi į Rožinio ir Škaplieriaus mylėtojų draugiją

Vaizdas
Pasirenku Tave savo Globėja ir Gynėja Spalis – Rožinio maldos mėnuo. Šuo laiku tikintieji visame pasaulyje skiria ypatingą dėmesį Rožinio maldai, taip pagerbdami Švč. Mergelę Mariją. Mūsų parapijoje kiekvieną spalio sekmadienį, prieš 12val. jaunimo Šv. Mišias, Rožinį kalbėjo vaikai, pavasarį priėmę pirmąją Komuniją. Melstis jiems padėjo tikybos mokytojos: Rita Šabūnienė ir Marytė Kuliešienė. Spalio 26d. vaikai buvo įrašyti į Rožinio ir Škaplieriaus mylėtojų gretas. Tądien prieš 12val. Šv. Mišias, 17 mūsų parapijos jaunųjų tikinčiųjų padovanojo Švč. Mergelei Marijai po baltą rožę ir išsirikiavo priešais altorių, kur juos pasveikino Elektrėnų parapijos klebonas Jonas Sabaliauskas. Kunigas vaikams pasakojo apie Rožinio maldos svarbą ir galią, dalijosi gražiomis mintimis. Vėliau klebonas, pašventino vaikų atsineštus Rožinius, taip pat kiekvienam padovanojo po Škaplierių. Ceremonijos metu mažieji skaitė maldą, kurioje skambėjo žodžiai: „Švenčiausioji Mergele Marija, Kristaus ir mūsų M

AKCIJA "RENKUOSI GYVYBĘ"

Vaizdas
VAIKŲ LIETUVOJE PRAĖJUSIAIS METAIS NETEKO TEISĖS GYVENTI DĖL ABORTŲ - 5217 UŽDEKIME ŽVAKUTĘ PRIE  ŠVČ. M. MARIJOS KANKINIŲ KARALIENĖS KOPLYČIOS, UŽ KIEKVIENĄ NEGIMUSĮ VAIKĄ. AKCIJA "RENKUOSI GYVYBĘ" VYKS BAŽNYČIOJE  LAPKRIČIO 23 D. 11.45 VAL. Lapkričio 23 d. Negimusio kūdikio dieną, Lietuvos Šeimos centras kviečia melstis už tėvus ir motinas Lietuvos šeimos centras primena, jog 1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje ministro įsakymu buvo įteisinti abortai. Dėl šio sprendimo ir nuolatinės propagandos, jog negimęs vaikas nėra žmogus, tūkstančiai moterų pasirinko abortą. „Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“, sakė Motina Teresė. Tas karas vyksta tada, kai atsisakome priimti jau pradėtą kūdikį. Šiame kare nėra laimėjusiųjų. Nukenčia visi: į Amžinybę iškeliaujantis kūdikis, tėvas, broliai ir seserys, o labiausiai motina, kuri ne tik psichologiškai ir moraliai, bet ir fiziškai išgyvena šią netektį. Štai ką sakė Popiežius Jonas Paulius II: „Norėčiau [...] tarti k

Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienos

Vaizdas
Lapkričio 14-16 d. kviečiame Elektrėnų dekanato ir parapijos  jaunimą, šeimas į Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienas (ŠDAD) Vievyje!  Švęsime Bažnyčią kaip šlovinančią bendruomenę. Dėl informacijos ir registracijos kreiptis: El. paštu: sdad.info@gmail.com Facebook: ŠDAD2014 (prašome apie renginį paskelbti draugams) Tel. Nr.: 8621 25292 http://we.tl/NfwxYs4UFB

Caritas skelbia pagalbos Ukrainos žmonėms akciją

Vaizdas
Spalio 6 d. Lietuvos Caritas organizacija kartu su septynių vyskupijų Caritas centrais paskelbė humanitarinę pagalbos Ukrainos žmonėms akciją. Jos tikslas - surinkti reikalingų daiktų ir lėšų, kurios padėtų nukentėjusiems nuo karo ukrainiečiams išgyventi artėjančią žiemą.    “Iš kolegų Ukrainos Carito organizacijos gavome didelį nerimą keliančios informacijos apie sudėtingą padėtį, kurioje atsidūrė ukrainiečiai ir jų šeimos nariai, nukentėję nuo karinių veiksmų, priversti tapti pabėgėliais savo šalyje. Jų skaičius kasdiena auga. Atsiliepdami į pagalbos prašymus ir reikšdami savo solidarumą su kenčiančiaisiais Ukrainoje, skelbiame pagalbos rinkimo akciją parapijose, norime surinkti šiltų drabužių, žieminių batų, konservuotų maisto produktų, sauskelnių vaikams ir kitų reikalingų Ukrainos žmonėms daiktų“, – kreipdamasi į visus geros valios žmones sakė Lietuvos Carito generalinė direktorė Janina Kukauskienė.   Akciją padeda organizuoti Ukrainos garbės konsulas Klaipėdoje Genius

"Alfa" kursas ir Dvasinės pratybos

Vaizdas
Nuo spalio mėnesio pradžios mūsų  bažnyčioje - parapijos salėje vyksta  "Alfa" kursas! Sekmadieniais 13 val. Kviečiame tėvelius, kurie prieš metus dalyvavote Alfa kurse ir norėtumėte šiemet tęsti ir gilintis tikėjime kartu. Kviečiame Jus dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos Dvasinėse pratybose kasdieniniame gyvenime. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15 val., bažnyčioje katechezių klasėje.

Sakralinės muzikos koncertas

Vaizdas
Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje 2014 m . lapkričio 9 d . (sekmadienis) 10 val . Šv. Mišios ir sakralinės muzikos koncertas Gieda Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonininkų vokalinis ansamblis (meno vadovas ir dirigentas doc. Kastytis Barisas) Vargonuoja – doc. Jarūnė Barkauskaitė Programoje: D. Buxtehude, G.F. Handel, J. Naujalis ir kt. Maloniai kviečiame!
elektr ė n ų švČ. m. marijos kankini ų karalien ė s bažnyčioje Lapkričio 2 d., sekmadien į , „Maldos už mirusius V ė lini ų dieną“ 13 val. (po 12 valandos Šv. Miši ų ) Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) "REQUIEM" KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Vyr. dirigentas Constantine Orbelian, vadovas Algimantas Treikauskas Kauno valstybinis choras Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Solistai: Elena Kalvaityt Ė -Vitkauskien Ė (sopranas) Jurgita ŠalČiŪtĖ (mecosopranas) AUGUSTINAS KANTAS (tenoras) SAULIUS BURNEIKIS (bosas) Dirigentas Petras Bingelis KONCertą dovanoja: Elektr ė n ų HYPERLINK "https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Felparapija.blogspot.com%2F&ei=0NU7VJ_fLYrB7AbUw4HYAw&usg=AFQjCNELjDr9HSHuz4MgHU1NMXFucWGxOg&sig2=4Y1MiPlIbWTvpf9ZEwVaew&bvm=bv.77161500,d.ZWU"   HYPERLINK &quo

Pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

Vaizdas
Sekmadieniais šeima - tėtis, mama ir vaikas besiruošiantis Pirmajai Komunijai dalyvauja 12 val., Eucharistijos šventime. Po šventųjų Mišių ~13 val., Pirmajai Komunijai besiruošiančių vaikų tėveliams (ar/ir krikšto tėveliams)  katechezė parapijos salėje. Pirmajai Kominijai besiruošiantiems vaikams katechezė: antradieniais arba ketvirtadieniais nuo 16.30 val. iki 17.30 val., arba ketvirtadieniais nuo 18.40 val. iki 19.40 val. Gegužės mėn. - Atgailos ir Eucharistijos sakramentų šventimas. Prašome tėvų  nedelsti ir atnešti vaiko Krikšto pažymėjimą.

Parapijos skelbimai

Vaizdas
Nuo rugsėjo mėnesio pradžios Šv. Mišios aukojamos Elektrėnų bažnyčioje tokia tvarka: Sekmadieniais rytinės 8.30 val., suma 10 val., jaunimo 12 val. Nuo pirmadienio iki penktadienio - 19 val. Šeštadieniais – 10 val. ir 18 val. Rugpjūčio 31 dieną 10 val. Šv. Mišiose melsimės su mokiniais, studentais ir mokytojais už naujuosius mokslo metus, prašant Dievo palaimos. Rugsėjo 7 dieną po 12 val.  Šv. Mišių parapijos salėje vyks tėvų susirinkimas, kurių vaikai šiemet norėtų ruoštis Pirmąjai Komunijai.

Įspūdžiai iš kelionės į Romą

Vaizdas
Rugpj ūčio 4-8 dienomis Romoje vyko renginys, pavadinimu „ Frei! Darum ist es erlaubt, Gutes zu tun“ tiesiogiai išvertus: „Laisvi! Tod ė l teis ė ta daryti gera .“ Jis buvo skirtas visiems vokiškai kalbančių šalių ministrantams. Mes, penki lietuviai   buvome kviestiniai svečiai Vokietijos – Magdeburgo vyskupijos. Tie žmon ė s buvo: A š , Antanas Š iaulys, Julius Č esonis i š Elektr ė n ų dekanato, Aušvydas Kriščiūnas iš Kaišiadorių dekanato, Auridas Gedga iš Širvint ų dekanato ir mus lydintis kunigas, Š irvint ų parapijos vikaras Saulius Kristapavičius. Į Rom ą i š Vilniaus oro uosto i š skridome pirmadien į po piet ų ir atvykome v ė lai vakare. Oro uoste mus pasitiko vairuotojas, kuris mus nuve žė iki kempingo esančio už miesto, kuriame jau buvo apie 2000 vokiečių. Ten žmon ė s mus pasitiko š iltai. Po vakaro maldos mes ie š kojome savo palapin ė s. Surad ę , susipa ž inome su savo „ kambariokais. “ Jie mums aprod ė svarbiausias kempingo vietas: tualetus, du š us, p

Šlovink savo Viešpatį visa širdimi !

Vaizdas
Kviečiame jaunimą kartu melstis šv. Mišiose, giesme šlovinti Dievą ateinanti dėl mūsų į trapią duoną, kad  Ją perkeitęs mus dvasiškai maitintų ir padėtų tikėjime augti. Šeštadieniais 18 val.