Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugpjūčio, 2016
Šventė 2016 08 21. Jauniausiame Lietuvos mieste – Elektr ėnuose šauniai prigijo tituliniai Elektrėnų Marijos - Kankinių Karalienės parapijos atlaidai. Jie Elektrėnuose švenčiami paskutinį rugpjūčio sekmadienį, aštuntą dieną po Žolinių.  Šiais metais rugpjūčio 21 dieną, atlaidų metu buvo iškilmingai švenčiamas ir Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konsekravimo 20 metų jubiliejus. Ta proga bažnyčia visus parapijiečius ir gausius svečius pasitiko atsinaujinusi ir išpuošta kvepiančiomis gėlių puokštėmis. Bažnyčioje tarnaujantys kunigaidžiaugiasi, kad iki jubiliejaus pavyko atlikti bažnyčios vidaus dažymo darbus, įrengti Krikštyklą,Šv. Jono Pauliaus II-ojo koplyčią, pastatyti Šv. Jono Pauliaus II-ojo skulptūrąTaip buvo įvertintas didžio popiežiaus artumas Lietuvai, remiant mūsų nepriklausomybės siekius bei dvasinį atgimimą. Kuriami vitražai, kuri ų vienas jau papuošė Šv. Jono Pauliaus II-ojo koplyčios langus, o kitas papuoš Švč. Mergelės Marijos Kankinių

Pradėkime naujus mokslo metus su malda

Vaizdas
Rugsėjo 4 d.. sekmadienį, 11.20 val. LRT HD kanalu iš Vatikano bus transliuojamos pal. Motinos Teresės iš Kalkutos kanonizacijos šv. Mišios. Rugsėjo 4 d. 12 val. Šv. Mišiose melsimės už naujuosius mokslo ir studiju metus, prašydami Dievo palaimos moksleiviams, mokytojams ir studentams.

Parama Elektrėnų bažnyčios remontui

Vaizdas
Šiais metais Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapija pateikė paraišką „Lietuvos energijos“ paramos fondui, prašydama skirti finansavimą bažnyčios stulpų remontui. Per šį fondą paramą skiria ir Elektrėnuose veikianti elektros ir šilumos energijos gamybos įmonė „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Džiugu, kad parapija pateko į vienuolikos laimingų pareiškėjų, gavusių regioninio lygmens paramą, sąrašą. Paramos fondas mūsų pateiktam projektui skyrė 30000 eurų. Įgyvendinant projektą planuojama suremontuoti ir nudažyti bažnyčios kryžius. Priminsime, kad Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčios istorija prasidėjo kartu su atgimimu, kai 1988 metų rudenį prašymą leisti Elektrėnuose įkurti parapiją ir pastatyti bažnyčią savo parašais parėmė apie 2 tūkst. gyventojų. 1989 m. vasarą pirmuoju Elektrėnų klebonu paskirtas kun. Jonas Sabaliauskas, nors formaliai nauja parapija, kuriai priskirtas tiktai Elektrėnų miestas, įsteigta 1990 m. pradžioje. 1990
Vaizdas
Vaizdas
Elektrėnų dekanato diena Pivašiūnų atlaidų oktavoje yra rugpjūčio 22 diena  - Švč. M. Marijos Karalienės minėjime, Šv. Mišios 10 ir 12 valandomis.
Vaizdas
Piligriminė kelionė į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą ir Kryžių kalno atlaidus Paskutinį liepos savaitgalį 40 piligrimų iš Elektrėnų dekanato išvykome į kelionę, kurios metu aplankėme Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą ir dalyvavome Kryžių kalno atlaiduose. Kelionės metu mus lydėjo malda,rimtis,susikaupimas... Artėjant prie Šiaulių iš tolo matėsi baltas, grakštus, 70 m aukščio Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros bokštas.11 valandą dalyvavome Šv. Mišiose katedroje. Katedra iškyla virš miesto ne tik dėl savo aukščio, bet ir dėl to, kad stovi ant aukštumos, prie ežero slėnio krašto. Katedros titulas bažnyčiai suteiktas 1997 m., popiežiui Jonui Pauliui II įsteigus Šiaulių vyskupiją. Apie tai ir katedroje esančias koplyčias mums maloniai sutiko papasakoti katedros klebonas teol. ir bažn. t. lic. Egidijus Venckus. Liepos 31 d., sekmadienį, dalis tikinčiųjų kaip ir kiekvienais metais nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną atėjo pėsčiomis. Piligrimams

Žolinės šventimas mūsų bažnyčioje

Vaizdas
Elektrėnų bažnyčioje rugpjūčio 15 dieną, švęsime Švč. M. Marijos ėmimą į dangų  iškilmę Šv. Mišios – 10 val. Žolinės Šv. Mišiose šventinami  šių metų derliaus vaisiai ir žolynai. Švč. Mergelė Marija, (Dievo) Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę. Šį Bažnyčios tikėjimą, perduotą tradicijos, popiežius Pijus XII iškilmingai 1950 m. paskelbė dogma, tai yra visiems tikintiesiems privaloma tikėti tiesa.