Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Balandžio, 2015

Pirmosios Komunijos šventė

Vaizdas
Susitaikymo sakramentą - išpažintį vaikai ir jų tėveliai švęs gegužės 15 d., 16 val. Pirmosios Komunijos šventė Gegužės 17 d. (sekmadienį) 12 val. Mišiose vaikai priims Pirmąją šv. Komuniją. Kviečiame švęsti tikėjimą, melstis už parapijos vaikus ir jų tėvelius, kad atsakingai liudytų vaikams krikščioniškojo gyvenimo dorybes.

Kaišiadorių vyskupija skelbia Padėkos už gyvenimo dovaną savaitę

Vaizdas
Savaitę iki Gyvybės dienos paminėjimo tikintieji kviečiami savo maldose dėkoti Dievui už neįkainojamą gyvybės ir gyvenimo dovaną: -už buvimą Dievo bendradarbiu Jo pasaulio kūrimo darbe; -už vaisingumo dovaną; -už tai, kad yra nuostabiai sukurti: “Aš šlovinu Tave, kad esu taip nuostabiai padarytas“ Ps 139 -už kiekvieną pradėtą kūdikį, kad jam būtų leista džiaugtis gyvenimu. Pasaulinė Gyvybės diena Paskutinis balandžio sekmadienis- Gyvybės diena. Tai džiaugsmo ir padėkos už kiekvieną žmogų diena, tai Gyvybės kultūros skleidimo diena. Lietuvoje ji švenčiama nuo 1998 metų. Pasauly pradėta minėti nuo 1991m. Popiežius Jonas Paulius II ypač skatino šios dienos minėjimą. Tarptautinės Gyvybės dienos tikslas – paskatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei. XXI amžiuje, kuris paženklintas technologijų pažanga, kai daug dėmesio skiriama materialinei gerovei ir gyvenimo malonumui, žmogus vis dažniau įgalinamas

“Bendraukime šeimoje be pykčio”

Vaizdas
“Bendraukime šeimoje be pykčio” Tęstinė programa tėvams (pagal psichologą Maršalą B.Rozenbergą) Kviečiame tėvelius (geriau- poras , abu sutuoktinius) į 6 susitikimų tęstinę programą su psichologe R.Truskauskiene (Kaišiadorys).   Susipažinsime su psichologo Maršalo B.Rozenbergo darnaus bendravimo principais ir mokysimės praktiškai juos taikyti savo šeimoje. Susitikimai vyks Elektr ėnų parapijos salėje : balandžio 27d.,    18val.- 20.30val. Programa nemokama, ją remia Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras. Klausti ir registruotis prašome tel.: 8 610 45085 arba el.paštu: elseimos@gmail.com

Šv. Velykos

Vaizdas

„Tikėjimo pagrindai“

Vaizdas
Kviečiame į tęstinę programą „Tikėjimo pagrindai“ tai katechezės skirtos suaugusiems, kurie norėtų geriau pažinti tikėjimą ir sąmoningiau jį praktikuoti.           Susitikimai vyks nuo vasario 01 dienos sekmadieniais , po 12 val. Šv.Mišių apie ~ 13 val. parapijos salėje .

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS ŠV. VELYKŲ PROGA

Vaizdas
Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Kristaus Prisikėlimas yra viso mūsų krikščioniško tikėjimo šaltinis ir pagrindas. Prisikėlusį Kristų mes, krikščionys, susitinkame ir jo Prisikėlimą švenčiame visu savo gyvenimu, nuolat. Švenčiame Velykų rytą, kiekvieną sekmadienį, kiekvieną kartą dalyvaudami Šventosiose Mišiose, skaitydami Dievo žodį, priimdami sakramentus, melsdamiesi, mylėdami artimą Kristaus pavyzdžiu. Štai kaip giliai yra įsišaknijęs Kristaus Prisikėlimas. Kasmet Velykų šventimas, Prisikėlusio Kristaus malonės dėka leidžia atnaujinti mūsų tikėjimą, naujai susitikti Kristų. Evangelija mums pasakoja Prisikėlimo įvykį. Ji vienintelė tai gali autentiškai padaryti ir atvesti mus į gilų tikėjimą Jėzaus Prisikėlimu. Tad kartu su evangelijos moterimis, Petru ir tuo kitu mokiniu skubėkime prie kapo, kad pamatytume, įtikėtume ir suprastume Rašto žodžius, kad Jėzus turėjo Prisikelti. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, da

Kaišiadorių katedroje atidaroma Dievo Gailestingumo koplyčia

Vaizdas
ATVELYKIS ( balandžio 12 d. )   Kaišiadorių katedroje 12 val. atidaroma Dievo Gailestingumo koplyčia, kurioje yra Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas prašant Dievo tarno Teofiliaus Matulionio. Šoniniuose altoriuose yra Šventųjų Jono Pauliaus II ir Faustinos paveikslai ir relikvijos. Kviečiame maloniai dalyvauti ir būti Dievo Gailestingumo žinios nešėjais į savo šeimas ir aplinką. Po Šv. Mišių vyks katedroje sakralinis koncertas.