Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gruodžio, 2015
Vaizdas
Vaizdas
Šv. Jono Pauliaus II – ojo litanija Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Marija, melski už mus! Šventasis Jonai Pauliau II-asis, melski už mus! Pasinėręs į gailestingumo turtingą Tėvą, melski už mus! Susivienijęs su žmogaus Atpirkėju Kristumi, melski už mus! Pilnas Šventosios Dvasios, Viešpaties ir Gaivintojos, melski už mus! Visiškai atsidavęs Marijai, melski už mus! Šventųjų ir palaimintųjų bičiuli, melski už mus! Petro įpėdini ir Dievo tarnų tarne, melski už mus! Bažnyčios sargybini, tikėjimo tiesų mokytojau, melski už mus! Bažnyčios Susirinkimo tėve ir jo mokymo vykdytojau, melski už mus! Krikščionių ir visos žmonijos vienybės stiprintojau, melski už mus! Nuoširdus Eucharistijos myl
Vaizdas
Ketvirtą Advento sekmadienį Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės Bažnyčioje 2015-12-20 po 10 val. Šv. Mišių sakralinės vokalinės muzikos koncertą mums dovanos Ansamblis iš centrinės Afrikos šalies Ugandos sostinės Kampalos „Aba Taano“ Vadovas Ssenteza Derrick  Vokalinis ansamblis „Aba Taano“ atvyko į Lietuvą dalyvauti XXIII tarptautiniame chorų sakralinės, adventinės ir kalėdinės muzikos festivalyje – konkurse „Cantate Domino“ kuris vyks 2015 m. gruodžio 17-20 dienomis Kaune. Festivalyje dalyvaus chorai iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Ugandos, Lenkijos, Čekijos. Jo metu, chorams suteikiama galimybė pasirodyti geriausiose Kauno miesto koncertinėse salėse, gražiausiose bažnyčiose ir vienuolynuose, kurie turi savo ypatinga akustiką ir istoriją. Pasitarę su festivalio organizatoriumi ir meno vadovu Rolandu Daugėla, nutarėme kad vienas iš finalinių renginio koncertų įvyktų mūsų Bažnyčioje. Atėję į Šv. Mišias galėsime pasimėgauti kultūrine šio festivalio atmosfera. An

Vidinio išgydymo pamaldos

Vaizdas
JUBILIEJINIAI GAILESTINGUMO METAI Gruodžio 19 d. (šeštadienį) 18.00-21.00 val. Vievio šv. Onos bažnyčioje vidinio išgydymo pamaldos. Švęsime Eucharistiją; užtarimo maldoje tarnaus bendruomenė Gailestingumo versmė; svečiai kunigai klausys išpažinčių.

Advento vakaras visai šeimai

Vaizdas
Kviečiame šeimas į Adventinį vakarą skirtą visai šeimai. Gruožio 13 diena 17 val. Elektr ėnų bažnyčioje Programoje: Svečiuosis šeima iš Kaišiadorių, kuri pasidalins savo tikėjimo patirtimi ir Advento prasme, Žaidimai, Agapė ir t.t. Laukiame jūsų.

Gailestingumo metų ir durų atvėrimas Kaišiadorių katedroje (2015)

Vaizdas
Popiežius Pranciškus laišku tikintiesiems „Gailestingumo veidas“ visoje Bažnyčioje skelbia Jubiliejinius Gailestingumo metus, kviesdamas ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patiems tapti gyvais Dievo gailestingumo veikimo ženklais. Šventieji Gailestingumo metai prasidės šių metų gruodžio 8-ąją, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje. Tą dieną popiežius atvers Šventąsias Gailestingumo duris Vatikane – šv. Petro bazilikoje, kad kiekvienas, kuris žengs pro jas, patirtų atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę ir, kad gailestingumui vertųsi visų žmonių širdys. Gruodžio 8 d., pradedant Šventuosius Gailestingumo metus, Kaišiadorių katedroje 12 val. bus švenčiamos Šventųjų metų atidarymo vyskupijoje pamaldos – šv. Mišios. Gailestingumo durys Kaišiadorių katedroje bus atvertos į Dievo gailestingumo koplyčią, esančią katedroje, trečiąjį advento sekmadienį 10 val. – prieš šv. Mišias. Pamaldoms vadovaus Kaišiadorių vyskupas.