Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Balandžio, 2014

Popiežiaus Pranciškaus homilija, pasakyta Jono XXIII ir Jono Pauliaus II paskelbimo šventaisiais šv. Mišiose

Vaizdas
Velykų oktavą užbaigiančio sekmadienio, Jono Pauliaus II pavadinto Gailestingumo sekmadieniu, centre yra šlovingos prisikėlusio Jėzaus žaizdos. Jis jas parodė apaštalams jau pirmą kartą jiems apsireikšdamas pirmosios dienos po šabo, Prisikėlimo dienos vakarą. Tą vakarą nebuvo Tomo ir kai kiti apaštalai jam sakė, jog buvo sutikę Viešpatį, jis jiems atsakė, kad kol nepalies tų žaizdų, netikės. Po aštuonių dienų Jėzus vėl pasirodė Paskutinės vakarienės menėje susirinkusiems apaštalams, tarp kurių buvo ir Tomas. Jis kreipėsi į jį ir pakvietė paliesti jo žaizdas. Ir tą akimirką šis nuoširdus žmogus, šis žmogus, mėgstantis pats asmeniškai viską patikrinti, puolęs ant kelių priešais Jėzų, tarė: „Mano Viešpats ir mano Dievas“ (Jn 20,28). Jėzaus žaizdos yra papiktinimas tikėjimui, bet jos yra ir tikėjimo tiesa. Dėl to, prisikėlusio Kristaus kūne jos neišnyko, pasiliko, nes tos žaizdos yra nepaliaujamos Dievo meilės mums ženklas, jos reikalingos, kad tikėtume į Dievą. Ne tam, kad tikėtume, jog

Šeimų šventė

Vaizdas
2014 m. gegužės 15 d., ketvirtadienį ŠEIMŲ ŠVENTĖ 3D: DOVANA, DĖKINGUMAS, DŽIAUGSMAS KUR: Kaune Pradžia 19 val. Skiriama Šeimos metams.  Bilietus platina: www.bilietupasaulis.lt (kaina 15 Lt); Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras (kaina 7 Lt) (Birutės g. 9,  Kaišiadorys, Tel./faks. (346) 5 22 01 El. paštas seimos.c@ks.lcn.lt

Kaišiadorių vyskupo žodis - sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga

Vaizdas
Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Kai žmogus gimsta, yra sakoma, jog išvydo saulės šviesą. Kai miršta, sakoma, nužengė į kapo tamsą. Žmogus niekada nesusitaikė su šiuo savo likimu, kadangi visada troško gyventi. Istorijos tėkmėje ieškojo atsakymų, nes mirties tikrovė visuomet žmogų baugino. Mes gyvename, bet turime pripažinti, kad jis baigsis mirtimi. Eilė filosofų, pavyzdžiui Sokratas, kalbėjo apie sielos nemirtingumą, tačiau mirties akivaizdoje likdavo be atsakymo. Velykų Evangelija pasakoja apie moteris, kurios buvo Jėzaus mirties ant kryžiaus liudininkės. Labai anksti, dar neprašvitus, pirmąją naujos savaitės dieną, jos ateina prie kapo. Buvo dar tamsu. Po Jėzaus mirties buvo tamsu ir jų sielose. Aušta nauja diena, naujo pasaulio sukūrimo diena. Šita šviesa visiems laikams nušvies žmogui jo gyvenimo prasmę ir tikslą. Moterys, sekdamos papročiu, ateina prie kapo galutinai įsitikinti Jėzaus mirtimi. Ateina įsitikinti

Išgelbėti Dievo meile. Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės Mišių homilija

Vaizdas
„Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats, – kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.“ (plg. Jn 13, 34) Šiandien, Didįjį ketvirtadienį, pradedame švęsti Velykų Tridienį, giliausią Dievo meilės ir žmogaus išgelbėjimo slėpinį. Tai kartu giliausia žmogaus gyvenimo ir mirties, prasmės ir beprasmybės, dieviško šventumo ir demoniškos niekšybės drama. Šį vakarą Didžiojo ketvirtadienio liturgija švenčiame Viešpaties vakarienę. Prieš savo kančią ir mirtį Viešpats Jėzus dar kartą subūrė apie save mokinius, norėdamas jiems duoti paskutinius pamokymus ir paliudyti meilę iki galo. Prisimename tris, tarpusavyje glaudžiai susijusias Jėzaus dovanas, kurias Paskutinės vakarienės metu davė Bažnyčiai, – Eucharistiją, kunigystę, naują artimo meilės įsakymą. Pirmajame skaitinyje Dievo žodis mus perkelia į Paschos vakarienę, kuri ženklina Izraelio bendruomenės išėjimą iš Egipto vergijos. Viešpaties perėjimas – tai pats svarbiausias, išlaisvinantis įvykis hebrajų istorijoje, kurį kasme

Dievo davana

Vaizdas
Dievo Gailestingumo sekmadienį, popiežius Pranciškus  dalyvaujant emeritui Benediktui XVI - ąjam,  katalikų bažnyčios nariams ir valstybių atstovams iš viso pasaulio, paskelbė palaimintuosius Joną Paulių II - ąjį ir Joną XXIII - ąjį šventaisiais Kanonizacijos iškelmėje dalyvavo Lietuvos Kardinolas,  Lietuvos Vyskupai ir  Lietuvos Respublikos Prezidentė