Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gruodžio, 2014

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS - SVEIKINIMAS

Vaizdas
Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Švenčiame Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Šis įvykis yra artimai susijęs su kiekvienu iš mūsų ir tiesiog juntamai tapęs mūsų švente. Dievo žodis pasakojantis apie Jėzaus gimimą, kalėdinės giesmės, šventinė nuotaika leidžia drauge patirti džiaugsmą, kuris liudija Dievo artumą mums. Dievo artumas žmogui yra visuomet pripildantis džiaugsmu. Todėl nenuostabu, kad Dievo Sūnaus atėjimo į žmonių tarpą šventė yra sklidina džiaugsmo. Advento metu mes ruošiamės šitai šventei. Šventė savo esme išreiškia atliktą darbą, pasiektą pergalę, džiaugsmingą triumfą. Dievas prisiėmė žmogaus prigimtį, tapo žmogumi. Tai didžiausia žmogaus pergalė, kurią suteikė pats Dievas. Todėl nuolatinis mūsų gyvenimo siekis ir pagrindinis tikslas – priimti Dievą. Tai padaryti labai svarbu, nes po pirmųjų žmonių Rojaus nuodėmės visuomet yra pavojus visą gyvenimą blaškytis tarp gundymo “būsite kaip Dievas”, žmogaus sudaiktinimo
Vaizdas
Mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas. Ant jojo pe čių viešpatavimas. Vadins jį vardais: „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Taikos Kunigaikštis“. (Iz 9. 5 ) M ielieji, Š ią Šv. Kūčių naktį, kartu su Marija, Juozapu ir piemenėliais, priklaupkime prie Kūdikėlio Jėzaus – Karaliaus. Priklaupkime, kad išmoktume nusilenkti prie kiekvieno: mažo, stokojančio, nesuprasto, o gal net pačio artimiausio, bet užmiršto ir neišgirsto. Toje Kūdikėlio pasitikėjimo ir meilės šviesoje, tapkime truputį geresni – išmokime atleisti, priglausti, išgirsti, atsiliepti. Į Kūdikėlio ištiestas rankas atiduokime kas šiandieną mumyse yra tikriausia. Tebūna Jame garbė per mūsų laimę ir vargą, džiaugsmą ir kančią!         Pasidalinto kalėdaičio viltis ir džiaugsmas tepasilieka Jūsų šeimos šurmulyje, šventos vienatvės tyloje ir tegul neša kasdienės meilės vaisius. Su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Dievo pašvęsto gyvenimo metais ! S veikina, Klebonas  

Jaunimo advento rekolekcijos

Vaizdas
 Jaunimo advento rekolekcijos: „Maranatha! – Ateik, Viešpatie Jėzau!“ Šių metų gruodžio 21-22 dienomis mūsų parapijos jaunimas dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro organizuotose rekolekcijose: „Maranatha! – Ateik, Viešpatie Jėzau!“, kurios vyko Senųjų Trakų Viešpaties apreiškimo vienuolyne. Rekolekcijas vedė br. Paulius Vaineikis OFM.  Paskutinio advento sekmadienio rytą į Viešpaties Apreiškimo vienuolyną susirinko daugiau nei 60 tikinčio ir gerai nusiteikusio jaunimo iš visos Kaišiadorių vyskupijos. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis. Kiek vėliau visi dalyviai susirinko į br. Pauliaus mokymą apie Metanoia (atsivertimą/mąstymo pakeitimą/žiūrėjimo ar ėjimo krypties pakeitimą). Pranciškonų vienuolis teigė, kad kiekvienas iš mūsų turime svajonių burę, kuriai reikia vėjo (maldos) kad galėtume laimingai gyventi. Vakare renginio dalyviai turėjo galimybę sutikti Viešpatį adoracijoje, kurios metu galėjo atlikti išpažintį ar tiesiog pasikalbėti su kunigu. Kitą dieną jau

Bendraukime šeimoje be pykčio

Vaizdas
Adventas- virsmų gamtoje ir žmogaus širdyje metas Mūsų senelių ir prosenelių gyvenimas advente tarsi sustodavo. Lyg mąstyme prieš naują virsmą... Atsiprašyti, atleisti, padėkoti, padaryti kažką gero... Tiesiog pabūti kartu... Ir vėl pradėti naują metų ratą... Saulė gręžiasi link gyvybės, šviesa grįžta. Keičiasi, verčiasi ir žmogaus gyvenimas, nes po advento prasidėdavo piršlybų metas,- labai svarbių apsisprendimų laikas. Šeimos kūrimas- vienas rimčiausių žmogaus gyvenimo virsmų. Tada susituokę jauni žmonės sulaukdavo anūkų kartu, nes mokėsi būti kartu: nusileisti, susitarti, mylėti... Subtilų jaunimo santykių grožį liudija ir senos advento giesmės. Virsmas vyksta ir žmonijos istorijoje,- Dievas kūdikiu ateina į pasaulį prakalbinti žmogaus širdies... Prakartėlės prie kalėdinių eglučių mums tai primena. Gruodžio 13d., šv. Liucijos dieną, Elektrėnų parapijos salėje vakarojome kitaip. Vyko advento vakaras visai šeimai. Tėvelių laukė susitikimas su psichologe. Kalbėjomės ir aiškinomės

Ketvirtą Advento sekmadienį Elektrėnų parapijos bažnyčioje

Vaizdas
Gruodžio 21 d. po 10 val. šv. Mišių sakralinės muzikos koncertą dovanos Minsko meno mokyklos mergaičių choras „Vetryk“ (vadovė Vera Dobrovolskaja). Choras „Vetryk“ buvo įkurtas 1982 metais. Jame dainuoja 11–16 metų amžiaus mergaitės. Choro repertuare skamba sakralinės ir klasikinės muzikos kūriniai, liaudies dainos, popmuzika. Baltarusijos kompozitorių muzikos kūriniai užima ypatingą vietą choro programoje. „Vetryk“ choras bendradarbiauja su Baltarusijos menininkų sąjunga, yra koncertavęs Baltarusijoje, Rusijoje, Latvijoje, Estijoje, dalyvavo tarptautiniame konkurse „Silver Bells“ Daugpilyje, (Latvija, 2009 m. ir 2011 m.), tarptautiniame konkurse-festivalyje „Akademija“ Sankt Peterburge (Rusija, 2013 m.), VII akademinio dainavimo konkurse Kohtla-Järvėje (Estija, 2012 m.). Atsižvelgiant į paskutinių konkursų rezultatus „Vetryk“ choras ir jo solistai buvo apdovanoti Prezidento talentingo jaunimo specialiojo rėmimo fondo prizais. Choras „Vetryk“ atvyko į Lietuvą dalyvauti XXII tarp

Susitikimas su vienuolėmis “ Žingsnis į Adventą”

Vaizdas
2014 metų lapkričio 21 dieną katalikų Bažnyčia pradėjo oficialiai švęsti liturginius Pašvęstųjų metus, skirtus žmonėms, savo gyvenimą paskyrusiems vienuolystės pašaukimui. Popiežius Pranciškus pranešė, jog paskelbė šiuos metus Vienuolių metais, norėdamas atkreipti visos Bažnyčios dėmesį į vienuolystės misiją ir svarbą dabartiniame Bažnyčios gyvenime.Pasak popiežiaus, vienuolių gyvenimas yra kupinas malonės, todėl labai svarbu šiais metais melstis ir gausiai kalbėti visam pasauliui apie vienuolystėje glūdintį šventumą, gyvybingumą ir džiaugsmą. Norint priartinti vaikučius prie vienuolystės pašaukimo, prasmės ir vienuoliško gyvenimo, Elektrėnų pradinėje mokykloje gruodžio 11dieną buvo organizuotas Elektrėnų dekanato mokyklų 4-5 klasių moksleivių susitikimas su vienuolėmis “ Žingsnis į Adventą“.Pabendrauti su vaikas, pasimelsti, papasakoti apie pašvęstųjų gyvenimą atvyko   Šv. Jono apaštalinės seserys, Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyno vienuolės   Aurelija ir Regina. S

Jaunimo advento rekolekcijos

Vaizdas
Jaunimo advento rekolekcijos: "Maranatha! - Ateik, Viešpatie Jėzau!" Gruodžio 21 - 22 d. Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne Rekolekcijas ves: br. Paulius Vareikis OFM Dalyvio auka 30 lt. Organizuoja Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras Registracija iki gruodžio 8 d.  tel. 867844482 www.facebook.com/kvjcentras PROGRAMA 21 d. sekmadienis 10 val. registracija, įsikūrimas; 11 val. Įvadas. 11:30 val. Šlovinimas. 12 val. šv. Mišios; 13 val. Pietūs 14:30 val. Mokymas, darbas grupelėse; 17 val. Šv. Jono apaštalinių seserų programa 18 val. Vakarienė 19 val. Filmas „Nebūkite Jėzaus fanais, o sekėjais“ 21 val. Adoracija, šlovinimas, laikas išpažintims. 23 val. Poilsis. 22 d. pirmadienis 8 val. keliamės; 8:45 val. ryto malda; 9 val. pusryčiai; 10 val. Mokymas; 11:30 val. Šlovinimas. 12 val. šv. Mišios; 13 val. Pietūs; 14:30 val. mokymas, darbas grupelėse; 16 val. refleksija prie arbatos. 17 val. namo.

Advento vakaras visai šeimai

Vaizdas
Advento vakaras visai šeimai Gruodžio 13d. 17val. parapijos sal ėje vyks renginys šeimai: * Programa tėveliams „Bendraukime šeimoje be pykči“    (psichologė R.Truskauskienė) * “Dirbtuvės“ vaikams „Laukime Šv.Kalėdų kitaip!“ * Džiaugsmas prie suneštinių vaišių stalo * Žaidimai visai šeimai * Bus galimybė pasikalbėti su kun.L.Visocku Nuoširdžiai laukiame Jūsų dalyvaujant šventėje Registracija iki gruodžio 7d.   tel. 861045085, elseimos@gmail.com Programos moderatorei svarbu žinoti dalyvių skaičių, organizuojant veiklą vaikams- jų amžių