Įsipareigojimai ir tarnystės

Vargonininkė
Rūta Striškaitė
Tel. Nr.: 8648 21072

Katechetė
Marytė Kuliešienė
Tel. Nr.: 8615 38646

Zakristijonė
Janina Piraškevičienė
Tel. Nr.: 8650 56836

Ministrantai
Julius Česonis
Tel. Nr.: 8655 73036

Jaunimas
Agnė Butkutė
Tel. Nr.: 8654 49664

Šeimos
Vita Norkūnienė
Tel. Nr.: 8610 45085

Ūkvedys
Vytas Piraškevičius
Tel. Nr.: 8684 03939

Gyvasis Rožinis
Pal. Teofiliaus Matulionio maldos grupė
Caritas
Danutė Sabonienė
Tel. Nr.: 8601 38430