Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Lapkričio, 2013

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO SVEIKINIMAS TIKINTIESIEMS ŠV. KALĖDŲ PROGA

Vaizdas
    Brangūs broliai seserys! Kalėdas švenčiame su vidiniu džiaugsmu, kuris kyla iš meilės žinios, nužengusios iš Dangaus.Kalėdoms labai svarbi tyla. Aplink Kalėdas dažnai būna daug triukšmo. Ne tik išorinio, bet ir vidinio: minčių, širdies sumaišties, vienas kitam prieštaraujančių troškimų, tuščių kalbų, televizijų šou, labdaros akcijų, reklamos, nuolaidų prekėms, raginimų aukoti vargstantiems, pseudo vertybių ir pseudo kalėdų. Norėdami išgirsti Kalėdas turime jų ieškoti tyloje. Turime ieškoti ne tik vidinės tylos, ne tik išorinės. Kalėdos yra Žodžio šventė. Žodžio, kuris kalba apie Dievą ir yra pats Dievas. Todėl reikalinga tyla. Neįmanoma jį išgirsti, jeigu aplinkui bus triukšmas. Ypač reikalinga tyla meilei. Du jauni vienas kitą mylintys žmonės vienas kitam prisipažįsta meilėje tyloje. Per Kalėdas mes turime ne ką kitą, kaip Dievo meilę atneštą žmogui. Jei per Kalėdas Dievo meilės nepatirtume, jos būtų tik triukšminga metų pabaigos šventė. Dievas ateina ir skiria mums savo m

Šv. Kalėdos

Vaizdas
Klausykit! Gieda pranašai Šią naktį šventą tylią, Didžią naujieną nešdami Iš žvaigždžių aukštybių. Džiaugsmo kiekviena širdis Pilna išgirdusi šią žinią: "Gimė Kristus, liūdėti nevalia, Tikėkit Juo, Karalius Jis yra."                                                      E. Humperdinck Kietaviškių bažnyčios betliejus M ielieji,    Šiame džiugiausių švenčių šurmuly susitelkime į prakartėlės tylą ir ramybę. Pirmiausia žvelkim į Mariją, kuri taip švelniai liečia kūdikėlį, šiandieną pasiruošusią taip glaust kiekvieną mūsų šeimą kasdieniuose rūpesčiuose ir džiaugsmuose. Tėviškame ir mylinčiame Juozapo žvilgsnyje atraskime savo širdyje taip trokštamo užtarimo. Taip susitelkę ir nurimę jau ne ėdžiose, o širdyse drauge sūpuokim mūsų Atpirkėją.     Kartą metuose laužiamas kalėdaitis tetampa simboliu prakartėlėje užgimusios vilties, kurį ateitų į kasdienę Jūsų duoną.    Šventosios šeimos užtarimas tepasilieka su Jumis!   Su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Šeimos met

Kviečiame švęsti Šeimos dieną!

Vaizdas
Gruodžio 29 d. kviečiame Elektrėnų dekanate gyvenančias šeimas, švęsti Šeimos dieną! Ši šventė vyks Vievio parapijoje 11.30 val. Šv. Mišios už šeimas ir šeimų palaiminimas 13.00 val. Arbata parapijos namuose (Vilniaus g. 40) 13.30 val. Kūrybos valandėlė 14.30 val. Agapė 15.30 val. Liudijimas ir kūrinių pristatymas 16.30 val. Dalijimasis ir atsisveikinimas Išankstinė registracija iki gruodžio 28 d. pas kunigą Povilą arba Gintarą el. paštu: oksikas@gmail.com P.S. Kūrybinei užduočiai atsineškite: pieštukų, klijų, žirkles, keletą senų žurnalų; ir šiek tiek vaišių bendram pietų stalui.

Kviečiame švęsti Naujuosius Metus su Viešpačiu!

Vaizdas
Šv. Jono seserų bendruomenė kviečia 15-35 m. jaunimą :) sutikti Naujuosius Metus su Viešpačiu Senuosiuose Trakuose Viešpaties Apreiškimo vienuolyne!

Popiežius Pranciškus aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI

Vaizdas
Popiežius Pranciškus, besirengiantis aukoti savo pirmąsias kalėdines pamaldas pontifiko poste, aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI. Pranciškus pasveikino savo pirmtaką su artėjančiomis Šv. Kalėdomis.