Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugsėjo, 2010

Grgiališkasis choralas Elektrėnų bažnyčioje

Vaizdas

Augintinių palaiminimas

Vaizdas
Spalio 3 d. (sekmadienį), 14 val. Šv. Pranciškaus - gyvūnijos globėjo šventės išvakarėse, prie Elektrėnų bažnyčios bus laiminami naminiai gyvūnai - augintiniai.

Kviečiame !!!

Vaizdas

Nauja parapijietė

Vaizdas
Ugnė Marija 2010 m. rugsėjo 25 d. Elektrėnų bažnyčioje šv. Krikšto sakramentu į Bažnyčios vaikų gretas buvo priimta Ugnė Marija. Sveikiname!

Kviečiame į vargonų muzikos koncertą

Vaizdas

Kviečiame į sakralinės muzikos koncertą!

Vaizdas

Nauja parapijietė

Vaizdas
Naujoji krikščionė Vakarė Ona Rugsėjo 11 d. iškilmingomis Krikšto sakramento apeigomis Elektrėnų bažnyčioje šventosios Romos Katalikų Bažnyčios nare tapo Vakarė Ona. Nuoširdžiai sveikiname visus artimuosius, ypač tėvus ir krikštatėvius, kurie pažadėjo Vakarę Oną auklėti taip, kad Ji mylėtų Dievą ir žmones kaip moko Jėzus Kristus.

Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė

Vaizdas
Rožinio malda Iš dešinės į kairę: Edvardas, Antanas, Julius, Marius, Edgaras, Eitautas, Povilas, Mindaugas. Rugsėjo 8 d. buvo švenčiama Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė - Šilinės. Šios šventės šventimas bažnyčioje buvo patikėtas Mišių patarnautojų iniciatyvai. Jaunieji levitai vadovavo Rožinio maldai, padarė iškilmingą asistą, giedojo Švč. M. Marijos litaniją, meldėsi už tuos, kurie seniau patarnaudavo Mišiose bei prašė naujų pašaukimų šiai gražiai altoriaus tarnystei.

Kviečiame į sakralinės muzikos koncertą!

Vaizdas
Koncerto programoje: J. Naujalis - 2 preliudai (vargonai) R.Wagner - Procesija į Katedrą (iš operos „Lohengrin“) (vargonai) Th. Dubois - Tokata F-dur (vargonai) A. Vivaldi - Larghetto (vargonų ir saksofono duetas) J. Rheinberger - Kantilena (vargonų ir saksofono duetas) A. Piazzolla - Ave Maria (vargonų ir saksofono duetas) M.A. Charpentier- Te Deum (vargonų ir saksofono duetas) E. Bossi - Ave Maria (vargonai) E. Elgar - Iškilmingas maršas (vargonai)

Sekmadienio pamaldų tvarka

Nuo rugsėjo 1 d. šv. Mišios Elektrėnų bažnyčioje sekmadieniais aukojamos 8.30, 10 ir 12 valandomis. Darbo dienomis rugsėjo mėn. šv. Mišios aukojamos 10 ir 19 valandomis.