Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2019

Naujas parapijos puslapis

http://www.elektrenuparapija.lt Visa naujausia informacija bus keliama į naująjį parapijos puslapį.

Vokalinės muzikos festivalis šv. Cecilijos garbei

Vaizdas

Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti

Vaizdas

Vėlinių oktava

Vaizdas
Lapkričio 1 d. VISI ŠVENTIEJI Šv. Mišios aukojamos už parapiją 10 val. Vėlinių išvakarėse melsimės už mirusiuosius šv. Mišiose 18 val. Šv. Mišios baigiamos gedulinę procesija bažnyčios viduje. Lapkričio 2 d. MALDOS UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS) Melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose  10 val. ir 18 val. Šv. Mišios baigiamos gedulinę procesija bažnyčios viduje. Lapkričio 3 d. Sekmadienis, už parapiją Šv. Mišios 10 val. Melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 12 val. Lapkričio 4-8 dienomis melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 18 val. Lapkričio 9 d. melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 10 val. Lapkričio 10 d. Sekmadienis, už parapiją Šv. Mišios 10 val. Melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 12 val. Vėlinių dieną kunigas lankysis šiose Elektrėnų parapijos kapinėse: 15 val. Geibonių kapinėse; 15.15 val. Girnakalių kapinėse; 15.30 val. Migučionių kapinėse; 15.45 val. Kakliniškių kapinėse; 16 val. Sabališkių (Elektrėnų) kapinėse, pamaldų pradžia pr

Kviečiame į Šventojo Rašto paskaitų ciklą

Vaizdas

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Vaizdas

Atlaidai 2019 08 25

Vaizdas

ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

Vaizdas
Vaizdas

Lietuvos vyskupų laiškas

Lietuvos vyskupų laiškas  Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant                                                                                                           2019 m. gegužės 8 d. Brangūs Lietuvos žmonės, mieli broliai ir seserys išeivijoje, Šiomis dienomis esame kviečiami apsispręsti ir balsuoti rinkimuose. Kiekvieno Lietuvos piliečio teisė ir pareiga yra išreikšti savo valią bei taip prisidėti prie visuomenės gerovės ir laisvės vystymosi. Todėl raginame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones atlikti savo pareigą ir balsuoti Lietuvos prezidento bei Lietuvos atstovų Europos parlamente rinkimuose. Kviečiame Jus rinktis atsakingai ir nesusivilioti gražiais, prieš kiekvienus rinkimus gausiai žarstomais pažadais. Prieš atiduodant savo balsą už kurį nors kandidatą vertėtų atkreipti dėmesį, ar jis gerbia žmogaus kilnumą, sąžinės ir religijos laisvę, brangina gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties, ar jam rūpi šeima, ar kandidatas pasisako

Vargonų muzikos festivalis

Vargonų muzikos festivalis Gegužės mėn.  3 d.  Švč.  Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje įvyko II Elektrėnų vargonų muzikos festivalis. Šio renginio idėjos autorė ir organizatorė Rūta Striškaitė, koncertą vedė Viktorija Karžinauskienė. Festivalio tikslas – supažindinti jaunuosius atlikėjus su instrumentų karaliumi  vargonais. Mokiniai, kurie mokosi skambinti fortepijonu, su malonumu išbandė galimybę vargonuoti. Dalyvavo 24 mokiniai i š Elektrėnų meno mokyklos, Vievio meno mokyklos, Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos. Festivalio dalyvius pasveikino bažnyčios vikaras Tadas Piktelis. Taip pat sveikinimo žodį tarė Elektrėnų meno mokyklos pavaduotoja ugdymui Rasa Hopenienė.  Festivalio koncertą pradėjo profesionali vargonininkė Liauda Vaitkūnaitė. Ji atliko savo pačios sukurtą kūrinį  „ Ryto varpai”. Buvo smagu klausyti visų dalyvių nuoširdžiai atliktus kūrinius. Puikiai pasirodė Elektrėnų meno mokyklos mokiniai : Lada Konkina

Pamaldų tvarka Velykų Tridienyje

Vaizdas

Šeimų stovykla

Vaizdas

Atgailos pamaldos

Vaizdas

Verbų sekmadienis

Vaizdas
Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia VERBŲ (VIEŠPATIES KANČIOS) SEKMADIENIS (Balandžio 14 d.)                                         P R O G R A M A 10 val. „SEPTYNI PASKUTINIAI MŪSŲ IŠGANYTOJO ŽODŽIAI ANT KRYŽIAUS“ skaitomi  KARLO RANERIO  SJ  pamąstymai Muzika JOSEPH HAYDN - Septynios sonatos styginių kvartetui (op. 51 / Hob. XX/1:B) Atlieka Lietuvos nacionalinės ir Baltijos Asamblėjos premijų laureatas VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS : DALIA KUZNECOVAITĖ (I smuikas) ARTŪRAS ŠILALĖ (II smuikas) GIRDUTIS JAKAITIS (altas) AUGUSTINAS VASILIAUSKAS (violončelė) VERBŲ PALAIMINIMAS PROCESIJA ŠV. MIŠIOS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13 val.  VERBŲ PALAIMINIMAS ,  ŠV. MIŠIOS

Kryžiaus kelio pamaldos

Kryžiaus kelio apmąstymai Elektrėnų bažnyčioje vyksta gavėnios penktadieniais 17.30 val.  Pamaldoms vadovauja: Kovo 15 d. Motinos maldoje. Atsakinga Vida Rakauskienė Kovo 22 d. Skaitovai.  Atsakinga Ilona Verbickienė, Gediminas Tekorius, Jolanta Kuneikienė, Rimantė Jagelavičiūtė, Agnė Butkutė. Kovo 29 d. Šeimų grupė. Atsakinga Vita Norkūnienė Balandžio 5 d. Sutvirtinamieji. Balandžio 12 d. Tikybos mokytojos. Atsakinga Rita Šabūnienė. Balandžio 19 d. (18.15 val.) Skaitovai.  Atsakinga Ramunė Matonienė, Ramūnas Matakas, Asta Lauciuvienė, Lina Eitminavičienė, Agnė Grigaliūnaitė, Kamilė Ratkevičiūtė. 

,,Alfa" rekolekcijos įvyko!

Sausio 11- 12 dienomis Vilniuje, ,,Marijos namuose" vyko ,,alfa" kurso rekolekcijos. Gaila, kad žiemos virusai sustabdė kai kurių dalyvių keliones, rūpintojai- darbai irgi diktavo savo taisykles... Nežiūrint to, kad likome kiek daugiau nei pusė, ,,dvylika apaštalų" ir ganytojas kunigas Tadas Piktelis per pūgas pasiekėme sostinę. Rekolekcijas pradėjome šv.Mišiomis. Patys skaitinius skaitėme, patys giesmes giedojome- ir tos pamaldos buvo kažkuo ypatingos, kitokios. Pavakarieniavę žiūrėjome filmą apie tai, kaip žmogus ,,iškelia bylą" Dievui. Buvo jau vėlus metas, specialiųjų efektų filme nebuvo..., snūduriavome , tačiau tai, kad filmas buvo kurtas pagal tikrus faktus, taigi tarsi dokumentinis, savo sėklą turėjo mumyse pasėti.  Naują dieną pradėjome ryto malda. Pavedę save ir savo artimuosius Viešpačiui, nuėjome pusryčių. Tuoj atvyko ir mūsų ,,rekolekcijų globėjai" , bendruomenė ,,Gyvieji akmenys". Drauge šlovinome Viešpatį giesmėmis. Ir žmogaus balsai, ir