Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Balandžio, 2010

Vyksta vargonų registrų papildymo darbai

Vaizdas
Šią savaitę Elektrėnų bažnyčioje darbuojasi vargonų meistras Laimis Pikutis. Aliekami naujų vargonų registrų instaliacijos darbai. Bus įdiegtas naujas kojų pedalų registras ir užbaigti II manualo registrai.

Keičiasi šv. Mišių laikas!

Nuo gegužės 1-os dienos šv. Mišios darbo dienų vakarais bus aukojamos 19 val.

Ąžuoliukai

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-tąsias metines, balandžio 26 d. , prie Elektrėnų bažnyčios, Atgimimo aikštėje, buvo pasodinta 20 ąžuoliukų. Parapijos klebono prašymu ąžuoliukus dovanojo Elektrėnų seniūnija.

GOSPEL giesmės Elektrėnų bažnyčioje

Balandžio 25 d., sekmadienį, giedos Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Gospel muzikos choras. 12 val - šv. Mišios (gieda Gospel choras). 13 val. - giesmės ir liudijimai. Kviečiame dalyvauti!

Kelionė į Trakus

Vaizdas
Balandžio 9 d. grupelė Elektrėnų parapijos jaunųjų choristų ir ministrantų lankėsi Trakuose. Vaikai aplankė Trakų pilį, Karaimų ir liturginio paveldo muziejų bei joaničių vienuolyną Senuosiuose Trakuose. Už šią kelionę dėkojame Elektrėnų savivaldybei.

Kitos Velyknakčio fotografijos

Vaizdas
"Todėl tave, Viešpatie, meldžiame: ši tavo garbei pašvęsta žvakė tegul niekada nepaliauja nakties ūkanas sklaidžiusi. Tegul jos šviesa maloni tau būna ir į dangaus žiburių spindėjimą įsilieja. Ją bešviečiančią tegul vis atranda Žvaigždė rytmetinė, toji Žvaigždė, kuri niekada nenusileidžia, - Tavo Sūnus Jėzus Kristus, kuris iš mirties viešpatijos sugrįžęs, skaidriai nušvito žmonijai ir gyvena bei viešpatauja per amžius". (Velyknakčio šlovinimas) Vandens šventinimas Krikštui "Tėve mūsų" malda Pakylėjimas Elektrėnų parapijos jaunimo choras Tikinčiųjų smilkymas šv. Mišių celebranto smilkymas Atnašų procesija Atnašų procesija Rugilė atnaujina Krikšto pažadus "Tikrai šioji naktis palaiminga: joje dangūs su žeme, Dievas su žmonija suartėja!" (Velyknakčio šlovinimas) "Tikrai šioji naktis palaiminga: jai vienai teko laimė patirti metą ir valandą, kurią Kristus iš mirties prisikėle!" (Velyknakčio šlovinimas) "Šios nakties šve

šv. Velykų ryto pamaldos

Vaizdas
"Linksma diena mums nušvito..." Tomas būgnininkas Fotografavo Emilija Petkūnaitė. Ačiū Jai už puikų darbą!

Velyknakčio akimirkos

Vaizdas
Krikštas Krikšto vandens šventinimas Renatas, Edgaras, Marius Velyknakčio bendruomenė Velyknakčio šlovinimas "Exultat" Jaunimo choro spinduliukai Kun. Stasys Čiupala, Mons. Jonas Sabaliauskas, kun. Marius Talutis, kun. Steponas Tunaitis (Tverečiaus klebonas) Velykinės ugnies įnešimas į šventovę Velyknakčio laužas Malda prie kryžiaus Nuoširdžiai dėkojame Emilijai Petkūnaitei už sustabdytas šv. Velykų iškilmės akimirkas Elektrėnų bažnyčioje. 2010 m. Velyknaknčio pamaldų fotografijos.