Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Liepos, 2011

Jaunimo stovykla Saldutiškyje

Vaizdas
Liepos 19-25 dienomis Elektrėnų paprapijos jaunimas prisijungė prie Saldutiškio (Utenos r.) apylinkėse vykusios Kaišiadorių Vyskupijos Jaunimo Centro stovyklos. Stovyklai vadovavo programų koordinatorius N. Ramanauskas, ses. J. Jagminaitė bei mūsų bažyčios chorų vadovė L. Mažuolytė. Stovyklautojus maitinio ses. Dalia. Stovyklos metu dalyviai dalyvavo įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, šeštadienį plačiau susipažino su šv. ikonomis. Lekcijai vadovavo kun. V. Kirka. Po lekcijos kiekvienas dalyvis tyloje bei maldoje gamino savo šv. ikoną, kurios vėliau buvo pašventintos. Taip pat stovyklautojai turėjo progą sudalyvauti liaudies šokių diskotekoje, žaisti daugybę bendrų žaidimų, dalyvauti orientaciniame žaidime, išbandyti laimę „Bingo“ vakare. Stovykloje buvo įrengtas paštas, todėl kiekvienas galėjo siųsti ir gauti asmenines žainutes. Štai tokie yra dalyvių iš Elektrėnų parapijos atsiliepimai apie stovyklą: Buvo labai labai linksma, visi žmonės draugiški, mieli. Po šios stovyklos ,

Kvietimas

Šeimų savaitgalis „Dievo ir Šeimos artumoje“ Kviečiame šeimas dalyvauti savaitgalio stovykloje Varkaliuose liepos 22 - 24 d. Skaitysime Šv. Raštą, diskutuosime ir aiškinsimės jo paslaptis, mokysimės giedoti, melsimės. Kad vaikams būtų smagiau- žaisime kartu su jais, rungsimės draugiškose rungtyse, vakarosime prie laužo. Daugiau informacijos suteiksime telefonu: 861045085/Vita/ Parapijos šeimos

Pagaliau po 4 metų poilsio įvyko jaunimo stovykla!!!

Vaizdas

Parapijos Piligriminė išvyka į Žemaičių Kalvarijos atlaidus.

Vaizdas
Einame Žemaičių Kalvarijos kalnus. Liepos 7 d., 39 Elektrėnų parapijiečiai autobusu išvyko į Žemaičių Kalvarijos Didžiuosius atlaidus, kurie vyksta liepos 1-12 dienomis. Tarp kelionės dalyvių buvo ir parapijos klebonas, mons. Jonas Sabaliauskas, bei vikaras kun. Laurynas Visockas. Nuvykę tikintieji, taip pat, turėjo progą pasižvalgyti po miestelio apylinkes. 12 valandą Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje buvo aukojamos šventosios Mišios, kurioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. Taip pat, mišias koncelebravo Telšių Vyskupas Jonas Boruta, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, bei daugelis kitų kunigų. Po šv. Mišių, visi susirinkę ėjo 20 stočių Kalvarijų kalnų procesiją. Jos metu kai kuriose stotyse Telšių vyskupas ir kunigai kalbėjo tikintiesiems. Nepaisant nuovargio dėl karščio, nuotaika buvo pakili ir linksma, nusivylusiųjų nebuvo.

Naujas Parapijietis

Vaizdas
Š.m. Liepos 2 dieną mūsų bažnyčioje buvo pakrikštinta Elzė.

Naujas Parapijietis

Vaizdas
Š.m. Gegužės 14 dieną mūsų bažnyčioje buvo pakrikštintas Titas.