Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Lapkričio, 2016

Advento rekolekcijos šeimoms ir jaunimui

Kviečiame Elektrėnų parapijos šeimas gruodžio 3 d. (šeštadienį) 11-17 val. dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro organizuojamose Advento rekolekcijose: • Rekolekcijos vyks Širvintose, Širvintų senelių namuose, P. Cvirkos g. 15; • Dalyvio auka - 4 EUR (už pietus); • Registracija - iki lapkričio 28 d. pas šeimų koordinatorę Vitą Norkūnienę tel. Nr.: 861045085 arba el. paštu: elseimos@gmail.com . Prašome nurodyti dalyvių vardus ir pavardes bei vaikų amžių (vaikams numatyta atskira programa). Gruodžio 2-3 dienomis kviečiame Elektrėnų parapijos jaunimą dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro organizuojamose Advento rekolekcijose Elektrėnų, Širvintų ir Molėtų dekanatų jaunimui: • Rekolekcijos vyks Birštone, svečių namuose "Birštono Tulpė"; • Rekolekcijų vedėjas - kun. Kęstutis Dvareckas; • Dalyvio auka - 7 EUR; • Registracija - iki lapkričio 29 d. pas kunigą Lauryną tel. Nr.: 867844482.

Akcija "Gerumas mus vienija!"

Vaizdas
Lapkričio 26 d., prasideda Advento laikas. Advento laike, mūsų bažnyčioje, prieš  ir po šv. Mišių bus galima įsigyti Caritas žvakelę, skirta Kūčių vakarienės staliui. Aukos už žvakeles bus skirtos labdaringai parapijos, vyskupijos ir Lietuvos "Caritas" veiklai paremti. Kviečiame visus prisidėti prie šios akcijos!

Religinio turinio knygos

Vaizdas
Advento sekmadieniais nuo lapkričio 27 d.,  mūsų parapijoje, po Šv. Mišių, turėsime galimybę įsigyti religinių knygų įvairiomis temomis knygelių vaikams ateinančių Šv. Kalėdų ir kitų švenčių progoms.

Informacija parapijos jaunimui

Vaizdas
  Parapijos jaunimą kviečiame sekmadieniais į tarnystes: giesmių repeticija 11.15 val. patarnauti 11.30 val. Penktadieniais (išskyrus trečiajį mėnesio penktradienį) 16 val. jaunimas yra kviečiamas melstis kartu Dievo Gailestingumo vainikėlį ir kitomis maldomis. Trečiaisiais mėnesio penktadieniais 18.30 val kviečiame parapijos jaunimą Švč. Sakramento adoracijos maldai. Bažnyčioje buriamas naujas vaikų ir jaunimo choras, norinčius ir turinčius balsą, kviečiame kreiptis į vargonininkę Rūtą 864821072. Repeticijos vyksta sekmadieniais 11.15 val. choro klasėje, esate laukiami. Norinčius jaunuolius tarnauti Dievui prie Altoriaus, kviečiame kreiptis į kunigus prieš ir po Šv. Mišių.
Vaizdas
Mes, tikintieji, turime didžiulę malonę – būti Dangaus Karalienės vaikais. Visada, ar patirdami gyvenimo džiaugsmus, ar skausmus, galime Jos prašyti užtarimo pas Dievą tvirtai žinodami, kad mūsų maldos bus išklausytos. Jau tapo tradicija m ūsų parapijoje spalio mėnesį, kai tikintieji garbina Švč. Mergelę Mariją Rožinio malda, parapijos vaikučius, pavasarį pirmą kartą Jėzų priėmus į savo širdeles, suburti sekmadieniais bažnyčioje garbinti Dangiškąją Motiną. Vaikai gieda, meldžiasi rožinio malda, dėkoja Jai, atsiprašydami už klaidas, prašydami malonių, dalyvaudami šv. Mišiose. Spalio pabaigoje parapijoje švenčiame didelę šventę, kurioje vaikai, iškilmingai sustoję prie Marijos, pasižada būti mylinčiais Jos vaikais, pasirinkdami Ją savo Globėja ir Gynėja, prašydami padėti visuose gyvenimo reikaluose. Šiais metais rožinio malda spalio mėnesį meldėsi 22 vaikai, jų šeimų nariai. Dėkojame tėveliams už gražų krikščionišką vaikų auklėjimą.   Mokytojos   Rita ir Marytė
Vaizdas
Choras katalikų bažnyčios liturgijoje Lektorė doc. dr. Danutė Kalavinskaitė Dirigentas LMTA doktorantas Linas Balandis Atlieka Vilniaus berniukų ir jaunuolių choras "Ąžuoliukas" Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje  Lapkričio 13 d. 11 val.

Vėlinių aštuondienis (oktava) Elektrėnų bažnyčioje

Vaizdas
Galima užsirašyti Vėlinių Oktavai sudėtinėms šv. Mišioms už mirusiuosius, intencijos ir aukos priimamos bažnyčioje kiekvieną dieną po šv. Mišių. Jūsų intencijomis bus meldžiamasi Vėlinių Oktavoje nuo lapkričio 1 iki 9 dienos. Tiksli data jūsų intencija aukojamų šv. Mišių, bus paskelbta  bažnyčios skelbimų lentoje .  Oktavai intencijos už mirusiuosius užrašomos iki lapkričio 9 dienos . Lapkričio 1 d. VISI ŠVENTIEJI Šv. Mišios aukojamos už parapiją 10 val. Vėlinių išvakarėse melsimės už mirusiuosius šv. Mišiose 18 val. Šv. Mišios baigiamos gedulinę procesija bažnyčios viduje. Lapkričio 2 d. MALDOS UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS) Melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose   10 val. ir 18 val. Šv. Mišios baigiamos gedulinę procesija bažnyčios viduje. Lapkričio 3-4 dienomis melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 18 val. Lapkričio 5 d. melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 10 val. Lapkričio 6 d. Sekmadienis, už parapiją Šv. Mišios 10 val. Melsimės už mirus