Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugpjūčio, 2012

Šv. Mišių pasikeitimo tvarka

Vaizdas
Nuo rugsėjo 2 dienos, sekmadieniais Šv. Mišių tvarka: 8.30 val., suma - 10val., jaunimo - 12 val.

Naujieji mokslo ir studiju metai

Vaizdas
Rugsėjo 2 dieną, 12 valandos Šv Mišiose melsimės: už mokinius, prašant jiems nuolankumo ir klusnumo, bei atpažinimo mokslo prasmės, už mokytojus, prašant jiems vidinės kantrybės ir sveikatos, už studentus, kad atrastų studijose savo pašaukimo kryptis. Melsime Dievo palaimos naujiems mokslo metams.

Parapijos Atlaidai.

Vaizdas

Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius

Vaizdas
Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius, miesto gyventojus ir kraštiečius maloniai kviečiame į  Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapijos atlaidus, rugpjūčio 26 dieną. 8.30 val. – Šv. Mišios už parapijiečius aukotojus, kurie išlaiko   mūsų bažnyčią.                                  9.15 val. – Švč. Sakramento adoracija, maldoms vadovaus šios parapijos grupelės:                          9.15 val.– Gyvojo Rožinio draugija,   Dievo tarno T. Matulionio grupelė ir Caritas. 10 val. – jaunimo ir šeimų grupelės. 11.15 val. – Sakralinės muzikos koncertas.                                           Atlikėjai: Eugenijus Kanevičius, Vytautas Mikeliūnas ir Gediminas Laurinavičius 12 val. – Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija. Pamaldoms vadovaus Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris, monsinjoras Adolfas Grušas.                                                                   Šv. Mišių metu giedos Kauno "Te Deum" choras.      

Santuokos

Vaizdas
Šių metų rugpjūčio 11 d., Elektrėnų bažnyčioje susituokė Sigita ir Arvydas, ir Evaldas su Margarita. Sveikiname jaunavedžius ir linkime šeimos kelionėje eiti kartu su Dievu.

Krikštas

Vaizdas
Šių metų rugpjūčio 11 d., Elektrėnų bažnyčioje buvo pakrikštyta Elinga Aurėja. Džiaugiamės Aurėjos krikštu ir sveikiname jos šeimą.