Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2017

Advento susikaupimo savaitgalis

Vaizdas
Trečiąjį Advento savaitgalį Elektrėnų dekanato jaunimas keliavo į susikaupimo savaitgalį, kuris vyko Vievio parapijoje. Susirinkę vėlyvą penktadienio vakarą ir pažinę vienas kitą keliavome prie pagrindinio šių dienų tikslo – atgailos ir susitaikymo sakramento. Bažnyčioje klūpant prieš Švenčiausiąjį Sakramentą šventovė gaudė nuo kartu giedamų giesmių. Vėliau, tą patį vakarą, vyko ir filmo peržiūrą, kuri sužavėtą paliko ne vieną. Kitą rytą pradėję bendra malda toliau dieną tęsėme klausydami gyvųjų akmenų bendruomenės nario Antano Šalaševičiaus paskaitų. Šios paskaitos dalyvius įkvėpė dar labiau gilintis į tikėjimą, ieškoti atsakymų į sau rūpimus klausimus. Pasisotinę savo dvasią, sotinome ir kūnus darydami įvairius rankdarbius: lipdėme, sukome žvakes, laminavome žiedlapius, žolynus. O susikaupimo dienas baigėme tradiciškai Šventosiomis Mišiomis kartu su Vievio bendruomene.                    Po šių susikaupimo dienų kiekvienas jaunuolis parengė savo širdį ateinančiam

Mieli Elektrėnų parapijos žmonės

Vaizdas
Mieli Elektrėnų parapijos žmonės,     2017 metais birželio mėn. 25 dieną Visuotinė Bažnyčia ir Lietuva šventė garbingo tautos sūnaus arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmę- tai pirmasis ir   išskirtinis   atvejis   visiems Lietuvos   tikintiesiems bei valstybei, kuri 2018 metų vasario mėn. 16 dieną   švęs Nepriklausomybės atkūrimo 100 metų jubiliejų.     Šias brangias datas ateities kartoms norime įamžinti išliejant varpus, kurie būtų dedikuoti Lietuvos valstybei, šventajam Kazimierui,Lietuvos globėjui ir palaimintajam Teofiliui Matulioniui, vyskupui,   kankiniui.     Varpų liejimo darbai atliekami   Jano Felčinskio varpų liejimo firmoje ir bus baigti 2018 metų gegužės mėnesį.    Kad varpai suskambėtų mūsų bažnyčios bokštuose, kviečiame visus prisidėti prie šio kilnaus tikslo įgyvendinimo, skiriant   pagal savo galimybę finansinę paramą varpų liejimui.    Aukoti galima:   a/s LT597300010002503049,į.k.191243269,varpams, arba bažnyčios raštinėje.

Šv. Kalėdų švenčių pamaldų tvarka

Vaizdas
Gruodžio 24 d. (sekmadienis) -  IV Advento sekmadienis šv. Mišios – 8.30 val., 10 val., 12 val. ŠV. KALĖDŲ NAKTIES-PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS - 21 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Gruodžio 25 d. (pirmadienis) -  ŠV. KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS - 9 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Gruodžio 26 d. (antradienis) – Antroji Kalėdų diena Šv. Stepono kankinio šventė, šv. Mišios – 10 val. Gruodžio 27 d. (trečiadienis) – Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė, Šv. Mišios – 18 val.  šv. Mišių metu  laiminamas vynas. Gruodžio 28 d. (ketvirtadienis) – Nekaltieji  Vaikeliai, kankiniai šv. Mišios 18 val., Gruodžio 29 d. (penktadienis) – Kalėdų penktoji diena šv. Mišios 18 val. Gruodžio 30 d. (šeštadienis) – Kalėdų šeštoji diena šv. Mišios 10 val. Gruodžio 31 d. (sekmadienis) – ŠVENTOJI ŠEIMA: Jėzus, Marija ir Juozapas. Melsimės prašydami Dievo palaimos mūsų šeimoms. Šv. Mišios – 8.30 val., 10 val. po sumos šv. Mišių padėka Dievui už 2017 metus. 12 val.   šv. Mišiose Santuo