Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugsėjo, 2013

Paroda parapijos salėje

Vaizdas
Maloniai visus kviečiame į religinės parodos atidarymą, gruodžio 1 dieną 11.10 val.   Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės Bažnyčios salėje, kurioje eksponuojami  Albinos Puliukevičienės gintariniai religinės tematikos paveikslai ir Gintvilės Janavičiūtės akmeniniai Rožiniai - Rožančiai.   Parodą galite aplankyti nuo gruodžio 1 iki 25 dienos, sekmadieniais nuo 11.10 min.

Gyvojo rožinio draugija Elektrėnų parapijoje

Vaizdas
Elektrėnų parapijoje GRD yra 6 grupės, 120 narių. Kiekviena grupelė turi savo vadovą. Grupelėms vadovauja: Armonienė Danutė, Gervienė Genutė, Frejuvienė Aldona, Paražinskienė Meilutė, Sladkevičienė Stefanija, Žemaitaitienė Adelė. Elektrėnų parapijos GRD vadovė yra Danutė Sabonienė tel. 860138430, el. paštas danutesab@gmail.com Elektrėnų dekanato GRD koordinatorė yra Elena Janavičienė, tel. 865099254, . el. paštas elenajanav@gmail.com Spalio mėn. kiekvieną dieną, kiekvieną sekmadienį ir pagal galimybes kitomis dienomis Rožinio maldą kalbame bažnyčioje. Amžinybėn su Rožančiaus malda palydime ne tik Rožinio maldos mylėtojus, bet visus, kurie pakviečia į šarvojimo sales. Tikėjimo metai pakvietė mus, GRD narius dar labiau įsigilinti į Evangelijos mokymą, tikėjimo tiesas, tarnauti, apaštalauti, skleisti gėrį. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį adoruojame Šv. Sakramentą, kalbame

Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčios maketas

Vaizdas
Elektrėnų bažnyčioje jau keletą savaičių pristatomas būsimosios  Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčios maketas, kuris bus įgyvendintas mūsų bažnyčioje šoninėje navoje. Kviečiame Elektrėnų parapijiečius įvertinti būsimosios koplyčios maketą ir išreikšti savo nuomuonę ir pasiūlymus. Jūsų pasiūlymų laukiame raštu parapijos internetinėje svetainėje arba  bažnyčioje prie koplyčios maketo parodos - pasiūlymų užrašuose. Puoškime savo ir Dievo Šventovę kartu.