Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Spalio, 2010

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka

Lapkričio 1 d. (pirmadienis) VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ 8.30 val. – Šv. Mišios 10 val. – Šv. Mišios už parapiją 18 val. – Šv. Mišios už mirusiuosius Po šv. Mišių – gedulinė procesija bažnyčioje Lapkričio 2 d. (antradienis) MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS) 9.30 val. – Rožančiaus malda už mirusiuosius 10 val. – Šv. Mišios. Po šv. Mišių – gedulinė procesija bažnyčioje 18 val. – Šv. Mišios už mirusiuosius. Vėlinių dieną kunigas lankysis šiose Elektrėnų parapijos kapinėse: 14 val. – Geibonių kapinėse 14.30 val. – Girnakalių kapinėse 15 val. – Migučionių kapinėse 15.30 val. – Kakliniškių kapinėse 16 val. – Sabališkių (Elektrėnų) kapinės (pamaldų pradžia prie naujojo kapinių kryžiaus) Nuo lapkričio 2 d. iki 9 d. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencija už mirusiuosius. Lapkričio 10 d. 18 val. – šv. Mišios už mirusius mūsų vyskupijos kunigus. Vėlinių aštuondienio metu pamaldžiai aplankę kapus ir pasimeldę už mirusiuosius – laimime visuotinius atlaidus mirusiesiems.

Suolo apžiūra

Vaizdas
Jaunimas - Bažnyčios viltis, kad šie suolai neliktų tušti... Elektrėnų bažnyčioje iki spalio 25 d. parapijiečių "teismui" padėtas suolų gamybos modelis, kurį kiekvienas išbandęs prašomas išsakyti savo pastabas, pasiūlymus suolų gamybai. Prašome ir šio internetinio dienoraščio skaitytojus komentaruose išsakyti savo nuomonę. Ačiū.

Nauji augalai Atgimimo aikštėje

Vaizdas
Visuotinė talka Elektrėnų "Swedbank" banko filialo darbuotojos drauge su Šaulių sąjungos nariais pasodino medelius Atgimimo aikštėje Medeliai - banko "Swedbank" dovana Elektrėnų miestui Elektrėnų Švč. M. Marijos parapijos 20-mečio proga bankas "Swedbank" parapijai padovanojo 24 tujas ir 2 pušaites, kurias Elektrėnų filialo banko darbuotojai, spalio 16 d., pasodino Atgimimo aikštėje talkininkaujant jauniesiems šauliams. Nuoširdžiai dėkojame už reikšmingą pagalbą puošiant Elektrėnų miestą!

Piligrimystė į Guronis (spalio 10 d.)

Vaizdas
Rožančiaus maldos apmąstymai Rožančiaus maldos mylėtojai (iš kairės): Širvintų klebonas L.Klimas, Grigiškių klebonas A. Andžejevski, J. E. Vyskupas J. Matulaitis, Onuškio klebonas A. Gaidukevičius. Su galinga Rožančiaus malda.. Guronių Šv. Juozapo koplyčia buvo sausakimša Rožančiaus maldai vadovauja Guronių Rožančiaus kelio įkūrėjas Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį 15.30 val. Guronyse (Kaišiadorių r. sav.)Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje vyksta Rožančiaus slėpinių kelio pamaldos – rožančiaus malda, kartu apvaikščiojant rožančiaus slėpinių koplytėles, po jų vyksta šv. Mišios. Nuo Guronių Rožančiaus kelio iki Elektrėnų tėra tik 14 km., todėl Rožančiaus pamaldose dalyvauja nemažai Elektrėnų parapijiečių. Žmonės džiaugiasi šia nuostabia maldos vieta - šventove po atviru dangumi - saugančią ikikrikščioniškosios Lietuvos alkakalnius ir Kardino Vincento Sladkevičiaus vaikystės pėdsakus.

Automobilių palaiminimas

Vaizdas
Spalio 10 d., sekmadienį, prie Elektrėnų bažnyčios buvo laiminami automobiliai ir jų vairuotojai. Šia apeiga buvo norima net tik melsti Dievą globos vairuotojams, bet ir atkreipti eismo dalyvių dėmesį į atsakingą elgesį kelyje prasidedančiu "tamsiuoju" metų laikotarpiu.

Nauja parapijietė

Vaizdas
Vijonė Emilija 2010 m. spalio 9 d. Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentu į krikščionių gretas buvo priimta Vijonė Emilija. Sveikiname ją ir jos šeimą! Visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Aleliuja, aleliuja!

Vairuotojų dėmesiui!

Spalio 10 d., sekmadienį, 11 ir 13 val. (po 10 ir 12 val. šv. Mišių) Elektrėnų bažnyčios šventoriuje bus laiminami automobiliai ir jų vairuotojai.

Grigališkojo choralo giesmės Elektrėnų bažnyčioje

Vaizdas
Spalio 3 d., moderniosios architektūros Elektrėnų bažnyčios skliautus pripildė ilgaamžes tradicijas turinčio grigališkojo choralo giesmės, atliekamos Vilniaus Universiteto grigališkojo choralo mokyklos „Schola cantorum Vilnensis“, vad. R. Gražinis. Sakraliųjų giesmių klausę žmonės džiaugėsi ne tik jų grožiu, bet ypatinga maldos dvasia pripildžiusia šventovę. Choralo giesmės tiesiog sustabdė laiko tėkmę ir atvėrė širdis Amžinybės slėpiniui, leido prisiliesti prie Katalikų Bažnyčios liturgijos grožio ir nesenstančių Tradicijos lobių. Scholos atliekamos šventosios giesmės patvirtino, kad tikėjimas yra lyg ant uolos pastatyta tvirtovė nepasiduodanti laikmečių ir madų audroms, bet visuomet atvira Šventosios Dvasios vėjui. Scholos giesmių sekmadienį ir kitus sakralinės muzikos koncertus rengė Elektrėnų bažnyčios vargonų paramos fondas.

Gyvūnų palaiminimas

Vaizdas
Spalio 3 d., šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės išvakarėse, Elektrėnų bažnyčios šventoriuje buvo laiminami naminiai augintiniai ir jų globėjai. Palaiminimo apeigose kunigas skaitė 104 psalmę, kurioje šlovinti Dievą kviečiami visi Jo kūriniai ir pasakojama kaip nuostabiai Dievas visais savo tvariniais rūpinasi. Palaiminimo apeigose taip pat buvo skaitomos ištraukos iš C. B. de Gasztold knygos "Maldos iš Nojaus arkos", kviečiančios prisiminti, kad Dievas rūpinasi ne tik žmogumi, bet visa kūrinija. Į palaiminimo šventę globėjai atvedė apie 20 šunelių ir 4 katinus. Kiekvienam gyvūnėliui buvo perskaityta tokia palaiminimo malda: "N. būk palaimintas Tave sukūrusio Visagalio Dievo vardu ir drauge su savo šeimininku N. džiaukis gyvenimu Dievo garbėje ir žmogaus globoje." Apeigoje pabaigoje visi dalyviai apėjo aplink Elektrėnų bažnyčią prisimindami Nojaus arkos kelionę tvano vandenimis.