"Alfa" kursas ir Dvasinės pratybos
Nuo spalio mėnesio
pradžios mūsų 
bažnyčioje - parapijos
salėje vyksta 
"Alfa" kursas!
Sekmadieniais 13 val.Kviečiame tėvelius, kurie prieš metus dalyvavote Alfa kurse
ir norėtumėte šiemet tęsti ir gilintis tikėjime kartu.
Kviečiame Jus dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos
Dvasinėse pratybose kasdieniniame gyvenime.

Susitikimai vyksta sekmadieniais 15 val.,

bažnyčioje katechezių klasėje.