Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Sausio, 2017

Žaviuosi matulionišku teisingumo jausmo pajautimu

Vaizdas
„Elektrėnų žinių“ svečias – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionas, kanoninės teisės daktaras, kpt. kunigas Mindaugas Sabonis. Elektrėnų dekanatas vienas iš pirmųjų pradėjęs nuosekliai dalintis ir skleisti informaciją apie arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes. Prie sklaidos prisideda „Elektrėnų žinių“ savaitraštis, kuriame kalbiname svečius, tiesiogiai susijusius su Palaimintojo byla. Kalbinome Kaišiadorių vyskupą emeritą J. Matulaitį, dabar norime pakalbinti Jus. Jūs elektrėnietis, buvęs Kaišiadorių vyskupijos kunigas? Į seminariją stojau iš Elektrėnų, todėl buvau įkardinuotas Kaišiadorių vyskupijoje. Prieš daugiau nei metus paprašiau leidimo mane išleisti į Lietuvos kariuomenės Ordinariatą ir šiuo metu darbuojuosi Vilniuje, Lietuvos karo akademijos kapelionu. Ar galite mūsų skaitytojams paaiškinti, ką apskritai reiškia – paskelbimas Palaimintuoju? Bažnyčia labai aiškiai skiria tarp šventumo, kurį galima įrodyti, ir šventumo, k

Palaimintojo belaukiant..

Vaizdas
Kelias beatifikacijos link Neseniai, aidint bažnyčios varpo skambesiui,   išgirdome džiaugsmingą žinią – mūsų vyskupijos vyskupas Teofilius Matulionis skelbiamas palaimintuoju. Vieniems ši žinia buvo visai netikėta, kiti to laukė ir karštai meldėsi. Kaišiadorių vyskupijoje šios dienos link buvo einama jau nuo 1990 metų. Deja, nebuvo įmanoma plačiau skleisti žinios apie arkivyskupą Teofilių po jo mirties, 1962 metais, nes sovietų okupantų valdžiai jis buvo rimtas trikdis, ir bet koks dėmesys jo asmeniui kėlė grėsmę režimui. Saugumiečiai sutiko, kad Teofilius Matulionis būtų laidojamas ne mirties vietoje Šeduvoje, o Kaišiadoryse tik todėl, kad katedroje buvo rūsys, ir tokiu būdu jie planavo paslėpti kankinį nuo žmonių akių visiems laikams. Bijojo jo net mirusio. Tuo metu laisvajame pasaulyje žinia apie Teofilių Matulionį sklido išeivijos lietuvių dėka. Prie to ypatingai daug prisidėjo Toronte gyvenęs prelatas, žurnalistas, redaktorius Pranas Gaidamavičius-Gaida. Jis, bendradarb

Ganytojiškasis laiškas šv. Kalėdų proga

Vaizdas
Ganytojiškasis laiškas šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje Tiesa padarys jus laisvus! (Jn 8, 32) Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!  Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena šį didį džiaugsmą, aidintį gausios dangaus kareivijos giesmėje: “Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!” (Lk 2, 14). Taip, žmonės Dievui yra Jo mylimieji! Štai dėl ko Jis juos aplanko. Jis tampa Kūdikiu, kad mūsų širdys būtų sujaudintos tos švelnios Dievo artumo paguodos. Ją mums primena ir kiekvienas pasaulį išvydęs kūdikis, atspindintis šį Kalėdų stebuklą. Įsikūnijęs ir šios žemės keliais vaikščiojęs Viešpats nori, kad žmogus patirtų Dievo Gailestingosios Meilės iniciatyvą. Kaip svarbu ją pastebėti ir į ją atsiliepti! Kalėdos sujungia dangų ir žemę. Ne veltui evangelistas Jonas šį į

Parapijiečių lankymas

Vaizdas
Tęsiame parapijiečių lankymą, lankome Šviesos gatvės gyventojus. Prieš apsilankant kunigui jūsų name, parapijos atstovė su jumis suderins jūsų buto - šeimos aplankymo laiką. Dėkojame parapijiečiams, atveriantiems savo namų, gyvenimo pasidalinimo ir žmogiškumo duris. Tikimės, kad pasidalinimas apie tikėjimą, maldos svarbą ir išgyventa bendra malda, atneša Jūsų namams ir šeimoms Dievo palaimą ir ramybę.

Esame Viešpaties laukiami

Vaizdas
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir  esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28) Kviečiame dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kuri vyksta penktadieniais nuo 18.30 val. iki 19.30 val., Elektrėnų Marijos kankinių karalienės bažnyčioje. Adoraciją koordinuoja: Pirmąjį mėn., penktadienį – Gyvojo Rožinio draugija Antrąjį mėn., penktadienį – Caritas Trečiąjį mėn., penktadienį – Jaunimas Ketvirtąjį mėn., penktadienį – Tikybos mokytojos Penktąjį mėn., penktadienį – Šeimos Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente (šventasis Jonas Paulius II )

„Kasdien meldžiuosi už Lietuvą, nes pusė mano širdies yra Lietuvoje“

Vaizdas
Ketvirtadieniais po šventųjų Mišių meldžiamės į šventąjį Joną Paulių II už tikinčiuosius, kurie serga onkologinėmis ligomis. Meldžiamės šv. Jono Pauliaus II litanija ir kitomis maldomis. Kiekvieną mėnesio pirmąjį ketvirtadienį aukojamos Šv. Mišios, prašant Šventojo Jono Pauliaus II - ojo, globos ir užtarimo. „Šiandienos žmogui labiau nei bet kada reikia Evangelijos, kad jis galėtų eiti tiesos, laisvės, teisingumo ir taikos keliais (...). Gailestingumas ir atleidimas, meilė mažiems ir vargšams, dosni ir kilniaširdė tarnystė tegul būna jūsų skiriamieji ženklai ir tegul iškalbingai byloja, jog esate broliška vienuma Kristuje (...). "Popiežius meldžiasi už jus ir su nuoširdžia meile visus jus laimina“ , - palinkėjo šv. Jonas Paulius II, kalbėdamas bene paskutiniojoje oficialioje audiencijoje lietuviams, įvykusioje 2000 metų kovo 4-ąją, Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero šventės dieną. ( Vatikano radijas )

MOTINOS MALDOJE

Vaizdas
Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu. Šiandien „Motinų maldoje” judėjimas apima jau daugiau nei 110 pasaulio šalių. Lietuvoje motinos meldžiasi jau šešiolikti metai. „Motinos maldoje“ skirtos moterims, turinčioms motinos širdį – ar esate mama, ar ištekėjusi, ar vieniša, ar našlė, ar dvasinė mama. Maldos grupelę gali sudaryti nuo 2 iki 8 mamų. Motinos susitinka kartą per savaitę (namuose ar bažnyčioje). Elektrėnų parapijoje ši maldos grupė įsikūrė 2014 metais. Šiuo metu mūsų parapijoje yra septynios grupės – meldžiasi dvidešimt septynios mamos. Kiekvieno mėnesio pirmą antradienį Elektrėnų bažnyčioje aukojamos šv, Mišios už „Motinos maldoje“ motinas ir jų vaikus. „Nustok aimanavusi, nusišluostyk ašaras, nes laukia at
Vaizdas
Anonsas:  LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį  (2017-02-05) 2017-02-05, sekmadienį, „Šventadienio mintys“ laida  pradeda pažintį su Garbinguoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu. Pirmojoje laidoje kalbinsime T. Matulionio bylos postulatorių kun. Mindaugą Sabonį, Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, mons. Algirdą Jurevičių ir istoriką dr. Arūną Steikų. Red. Diana Neimantienė, vedėja Dalia Michelevičiūtė. Laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį 7.30 val. per LRT ir 12.35 val. per LRT KULTŪRĄ. 

Grabnyčios

Vaizdas
Vasario 2 d. (ketvirtadienį) Kristaus Paaukojimas - Grabnyčios Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta Hypapante , nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją - "šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę". Šv. Mišios 10 ir 18 val. - šventinamos žvakės ir einama žvakių procesija. Vasario 3 d. (penktadienį) šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys Šventasis Blažiejus mirė apie 315-316 metus. Gydytojas, kilęs iš Kapadokijos (Maž. Azija). Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, būdamas kalėjime, stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai. Šv. Mišios 18 val. , šventintomis ir sukryžiuotomis žvakėmis  priliečiamas tikinčiųjų kaklas, maldomis prašant apsaugoti arba gydyti juos nuo kaklo, gerklės ir balso stygų ligų. Vasario 5 d. V eilinis sekmadienis šv. Agota, mer
Vaizdas
2017 m. sausio 8 d. (sekmadienį), p o 10 valandos Šv. Mišių Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje    Palydint senuosius metus ir pasitinkant Trijų Karalių šventę kviečiame visus į sakralinės muzikos koncertą.  " TRIJŲ KARALIŲ DOVANOS " Programoje skambės Vakarų Europos ir lietuvių kompozitorių vokalinė ir instrumentinė muzika,  pakviesianti dar kartelį prisiminti Šv. Kalėdų stebuklingą dvasią.    Atlikėjai: Aušra Liutkutė, sopranas,                    Rima Švėgždaitė, smuikas,                   Asta Kvasytė, fortepijonas. Programoje: J.S.Bach, A.Vivaldi, G.F.Handel, W.A.Mozart, J.Massenet, C.Franck, H.Vieuxtemps, K.Jenkins, A.L.Weber, G.Kuprevičius, A.Raudonikis, G.Gudauskas.