Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gruodžio, 2016

Šv. Kalėdų šventimas

Vaizdas
Gruodžio 24 d. (šeštadienis) -  Šv. Kūčių ryto Šv. Mišios - 10 val. ŠV. KALĖDŲ NAKTIES-PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS - 21 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Gruodžio 25 d. (Sekmadienis) -  ŠV. KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS - 9 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Gruodžio 26 d. (pirmadienis) – Antroji Kalėdų diena Šv. Stepono kankinio šventė, Šv. Mišios – 10 val. Gruodžio 27 d. (antradienis) – Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė, Šv. Mišios – 18 val.   Šv. Mišių metu   laiminamas vynas. Gruodžio 28 d. (trečiadienis ) – Nekaltieji   Vaikeliai, kankiniai Šv. Mišios 18val., Gruodžio 29 d. (ketvirtadienis) – Kalėdų penktoji diena Šv. Mišios 18 val. Gruodžio 30 d. – ŠVENTOJI ŠEIMA: Jėzus, Marija ir Juozapas Melsimės prašydami Dievo palaimos mūsų šeimoms. Šv. Mišios 18 val. Gruodžio 31 d. (šeštadienis) - Padėkos už 2016 m. Šv. Mišios – 10 val. Po šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki 12 val. Sausio 1 d. (Sekmadienis- Naujieji Metai: Švč. M. Marijos, Diev
Vaizdas
Mielieji, Dar valandėlė ir ateis Išsiilgtasis. Atverkime Jam savo širdies duris. Prasmingų Viešpaties Gimimo švenčių ir gausių Dangiško Tėvo malonių, Naujais 2017 metais. Nuoširdžiai Jums linki  Elektrėnų parapijos kunigai

Širdies šiluma – pagrindinė kalėdinė dovana

            Sekmadienį, gruodžio 18 d., Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės parapijos klebonas dekanas monsinjoras Jonas Sabaliauskas po šv. Mišių pasidalijo savo širdies šiluma su savo parapijiečiais, kurie vienaip ar kitaip dalyvauja parapijos gyvenime. Su meile ir dėkingumu klebonas dėkojo katechetams, lektoriams, parapijos pastoracinės tarybos nariams, procesijos nariams, bažnyčios zakristijonei, bažnyčios tvarkytojams, kurie kantriai ir darbščiai puoselėja Dievo namus, aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime. Monsinjoras Jonas Sabaliauskas kiekvienam įteikė atminimo dovaną – naują fotografijų albumą ,,Ir žodis tapo kūnu“, kuriame atsispindi visa Elektrėnų bažnyčios ir parapijiečių istorija.             Advento laikas – tai kvietimas permąstyti praeinančius metus, nuveiktus darbus, kad galėtume dalintis vieni su kitais meile ir supratimu, išmoktume dažniau dėkoti vieni kitiems.

Kalėdaičiai

Vaizdas
Kalėdaičių galite įsigyti bažnyčioje prieš ir po Šv. Mišių.