Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gegužės, 2010

Rožančiaus malda už abiturientus

Vaizdas
Elektrėnų parapijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai meldėsi už abiturientus Rožinio malda nuo 9 val. iki 13 val., kol jie laikė lietuvių kalbos egzaminą raštu.

Elektrėnų bažnyčia iš viršaus

Vaizdas

Gegužinės pamaldos Žebertonyse

Vaizdas
Elektrėnų parapijos Žebertonių kaimo bendruomenės žmonės gegužės mėnesio penktadieniais renkasi Gegužinėms pamaldoms.

Malda už abiturientus

Artėjant brandos egzaminų sesijos pradžiai kviečiame pasimelsti už mūsų parapijos abiturientus. Gegužės 30 d. (sekmadienis) Lietuvių kalbos egzamino išvakarėse šv. Mišios bus aukojamos 19 val. Gegužės 31 d. (pirmadienis) - nuo 9 iki 13 val. Gyvojo Rožinio draugijos narių malda už laikančius lietuvių kalbos egzaminą. Kviečiame kartu melstis!

Nauja parapijietė

Vaizdas
Alisa Gegužės 16 d., Kristaus Žengimo į Dangų iškilmėje, Krikšto sakramentas buvo suteiktas Alisai. Sveikiname! P.S. Nuotrauka publikuojama gavus tėvų sutikimą.

Sutvirtinimo sakramento šventimo akimirkos

Vaizdas
Sekminių iškilmės išvakarėse, gegužės 22 d., J.E. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis suteikė Sutvirtinimo sakramentą 52 Elektrėnų parapijos tikintiesiems. 48 sutvirtinamieji buvo moksleiviai ir 6 suaugę. Sutvirtinimo šv. Mišiose giedojo Jaunimo choras (vad. Laima Mažuolytė), bažnyčią gėlėmis šiai šventei puošė Janina Piraškevičienė. Pamokslo metu Ganytojas ragino jaunimą saugoti tikėjimą, liudyti Kristų. Savo mintis vyskupas iliustravo pasakojimais apie įvairių žmonių patirtis ginant krikščioniškąsias vertybes. Fotografavo Enrika Stanislovaitytė.

Naujas parapijietis

Vaizdas
Rytis Gerardas Gegužės 22 d. Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentas buvo suteiktas Ryčiui Gerardui. Sveikiname! P.S. Nuotrauka publikuojama gavus tėvų sutikimą.

Pirmosios Komunijos nuotraukos

Vaizdas
Jėzau, pas mane ateiki... Ugnis vaikų žvakelėms Atnašos šv. Mišių aukai Pirmosios Komunijos vaikų įvedimas į bažnyčią Fotografavo Miglė Pakrosnytė.

Nauja parapijietė

Vaizdas
Akvilė Marija Gegužės 8 d. Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentas buvo suteiktas Akvilei Marijai. Sveikiname ! P.S. Nuotrauka publikuojama gavus tėvų sutikimą.

Gegužės mėnesio įvykiai

Gegužės 20 d. 17 val. - Besiruošiančiųjų Sutvirtinimo sakramentui atgailos pamaldos. Gegužės 21 d. 19 val. - Šeimų bendruomenės susitikimas. Tema: Malda. Gegužės 22 d. 17 val. - Sutvirtinimo sakramento šventimas. Apeigoms vadovaus J.E. Kaišiadorių vyskupas. Gegužės 23 d. Sekminės. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. (Atlaidai Kazokiškėse). Gegužės 29 d. 11 val. - Šv. Mišios Elektrėnų miesto 50-mečiui ir savivaldybės 10-mečiui paminėti. Gegužės 30 d. Švč. Trejybės iškilmė. Šv. Mišios 9 ir 10 val. (Atlaidai Kietaviškėse). Gegužės 30 d. 19 val. - Šventosios Mišios už parapijos abiturientus valstybinių egzaminų sesijos pradžios išvakarėse.

Kviečiame aplankyti parodą

Elektrėnų parapijos salėje veikia fotomenininko Vytauto Suslavičiaus paroda skirta Sąjūdžio 20-tosioms metinėms. Parodą galite apžiūrėti sekmadieniais po šv. Mišių.

Kameriniam chorui "Salve" - 15 metų!

Vaizdas
Choras "Salve", vadovė Regina Bartkienė (centre) Gegužės 8 d. 12 val. Šv. Mišių auka bus minimos kamerinio choro "Salve" 15-tosios veiklos metinės bei meldžiamasi už ilgamečio chorų vadovo J.Jurgaičio sielą. Kviečiame dalyvauti! Regina Bartkienė KAMERINIO CHORO ,,SALVE“ ISTORIJA 1995 metų sausio mėnesį Elektrėnų maldos namų vargonininkas Ričardas Navickas pakvietė mane dirbti chormeistere jo vadovaujamame parapijos chore. Ruošėme Leonido Abario sukurtas Mišias Nr. 5. Gavome iš Kaišiadorių vyskupijos sudarytą Pivašiūnų atlaidų repertuarą, skirtą vyskupijos jungtiniam chorui. Kadangi vargonininkas atsisakė jį rengti, ėmiausi iniciatyvos mokyti chorą viena. Prieš pat atlaidus vargonininkas išėjo iš darbo, likau laikinai dirbti su choru. Taip ,,laikinai“ tapo ,,nuolat“. Choro repertuarą sudarė nesudėtingos giesmelės, o su esamais dainininkais paruošti ir atlikti sudėtingesnius kūrinius nebuvo galimybių, todėl pradėjau burti kamerinį chorą. Iš pradžių pakviečiau g