Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Spalio, 2012

LIETUVOS JAUNIMO DIENOS

Vaizdas
Kviečiame Elektrėnų parapijos jaunimą -  jaunus tikėjime žmones į bendrą susitikimą, kurie ruošiasi, parapijos salėje ar mokykloje,   kartu keliauti į Lietuvos jaunimo dienas. Susitikime davyvaus Elektrėnų dekanato jaunimas iš įvairių parapijų. Susitikimas įvyks  birželio 15d., šeštadienį 17 val. parapijos salėje, kuri yra po bažnyčia. Susitikimo trukmė ~ dvi valandos, atsinešti sumuštinį sau ir draugui - agapei, susitikimo tikslas: pažinti ir kitus važiuojančius į LJD ir išgirsti info apie LJD - konkrečiai ką reiks pasiimti. Susitikimą organizuoja vyskupijos jaunimo centras www.jaunimodienos.lt

Popiežių susitikimas

Vaizdas
Popiežius Pranciškus aplankė  popiežių emeritą Benediktą XVI 

Tikėjimo metai

Vaizdas
Popiežius Benediktas XVI spalio 11 dieną paskelbdamas Tikėjimo metus, kviečia visus pasaulio katalikus giliau apmąstyti ir atnaujinti savo tikėjimą: „švęskime tuos metus prideramai ir vaisingai. Intensyviau apmąstykime tikėjimą, kad visiems į Kristų tikintiesiems padėtume sąmoningiau ir tvirčiau pritarti Evangelijai, ypač gilių permainų valandą, kurią kaip tik dabar išgyvena žmonija. Turėsime progą išpažinti tikėjimą į prisikėlusį Viešpatį savo bažnyčioje, savo namuose ir šeimose, kad kiekvienas labiau pajustų poreikį geriau pažinti ir būsimoms kartoms perduoti nekintamą tikėjimą.“ (Porta fidei, 8). Kviečiame tikinčiuosius prisiminti bei parapijoje sekmadieniais praktikuoti Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą. Bažnyčioje, prieš sumos Šv. Mišias, bus skaitomas Katalikų Bažnyčios Katekizmas - Bažnyčios mokymas, kuris yra skirtas tikintiesiems kaip konkrečios gairės tikėjimo ir doros klausimais. Internete yra sukurtas Tikėjimo metams skirtas puslapis. Jame yra talpinami