Jaunimo advento rekolekcijos

 Jaunimo advento rekolekcijos: „Maranatha! – Ateik, Viešpatie Jėzau!“

Šių metų gruodžio 21-22 dienomis mūsų parapijos jaunimas dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro organizuotose rekolekcijose: „Maranatha! – Ateik, Viešpatie Jėzau!“, kurios vyko Senųjų Trakų Viešpaties apreiškimo vienuolyne. Rekolekcijas vedė br. Paulius Vaineikis OFM.
 Paskutinio advento sekmadienio rytą į Viešpaties Apreiškimo vienuolyną susirinko daugiau nei 60 tikinčio ir gerai nusiteikusio jaunimo iš visos Kaišiadorių vyskupijos.
Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis.
Kiek vėliau visi dalyviai susirinko į br. Pauliaus mokymą apie Metanoia (atsivertimą/mąstymo pakeitimą/žiūrėjimo ar ėjimo krypties pakeitimą). Pranciškonų vienuolis teigė, kad kiekvienas iš mūsų turime svajonių burę, kuriai reikia vėjo (maldos) kad galėtume laimingai gyventi.
Vakare renginio dalyviai turėjo galimybę sutikti Viešpatį adoracijoje, kurios metu galėjo atlikti išpažintį ar tiesiog pasikalbėti su kunigu.

Kitą dieną jaunuoliai vėl klausėsi Pauliaus mokymo, grupelėse dalijosi apie savęs pažinimą. Po šlovinimo ir Šv. Mišių renginio dalyviams atėjo metas atsisveikinti. Visi į namus išsivežė daug įspūdžių, puikių minčių iš mokymų, bet, svarbiausia, dar labiau paruošė širdis Kūdikėlio Jėzaus atėjimui.