Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugsėjo, 2012

ALFA kursas

Vaizdas
Nuo spalio mėnesio pradžios mūsų bažnyčioje vyks Alfa kursas! Kiekvieną ketvirtadienį 19 val. ir šeštadienį 16 val., pirmos komunijos tėveliams ir sutvirtinamųjų tėveliams. Penktadieniais Alfa kursas vyks sutvirtinamiesiems 16 val.

"Pažinkime Bibliją. Senasis Testamentas"

Vaizdas
2012 m. spalio mėnesį pradedame susitikimų ciklą: "Pažinkime Bibliją. Senasis Testamentas" Kviečiame katalikus, tikinčiuosius, besidominčius Šventuoju Raštu ir namuose Bibliją skaitančius į Šventojo Rašto skaitymus. Elektrėnų sav. Viešosios bibliotekos salėje vyks susitikimai, kurių metu skaitysime patį Biblijos tekstą ir gilinsimės į tai ką jis nori pasakyti Skaitytojui; dalis laiko bus skirta ir bendriesiems klausimams apie Bibliją (skaitymo sunkumai, Šventojo Rašto santykis su mokslu ir t.t.). Jei turite kviečiame atsinešti Bibliją – Šventajį Raštą, arba Senojo Testamento dalį/is. Susitikimai vyks trečiadieniais 18 val.: Spalio 3 d. - Kūrėjas ir kūrinija - Sukūrimas I. Spalio 17 d. - Kūrėjas ir kūrinija - Sukūrimas II. Lapkričio 7 d. – Žmogus sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą - Adomas ir Ieva I. Lapkričio 21 d. - Žmogus sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą - Adomas ir Ieva II. Gruodžio 5 d - Brolystės dovana - Kainas ir Ab

Tikėjimo metai

Vaizdas
JAV vyskupų konferencijos evangelizavimo ir katechezės komisija pasiūlė dešimt priemonių, kurios kiekvienam tikinčiajam gali padėti geriau išgyventi Tikėjimo metus. Pirma, dalyvauk šventosiose Mišiose. Tikėjimo metai skirti asmeniniam susitikimui su Jėzumi, o tai įvyksta per Eucharistiją. Mišios stiprina tikėjimą per Raštus, Išpažinimą, homiliją, giesmes ir muziką, Komunijos priėmimą ir buvimą bendruomenės nariu. Antra, eik išpažinties, priimk atgailos ir susitaikymo sakramentą, kuris skatina žmogų atsigręžti į Dievą, apgailėti paklydimus, atsiverti gydančiai Dievo malonei. Išpažintis gydo praeities žaizdas ir teikia jėgų ateičiai. Trečia, domėkis šventųjų gyvenimais. Šventieji iliustruoja kaip gyventi krikščionišką gyvenimą ir teikia didžiulę viltį. Jie nebuvo tik nusidėjėliai, kurie stengėsi artėti link Dievo, bet ir pavyzdžiai, kaip asmuo gali tarnauti Dievui: per mokymą, misijas, gailestį, maldą ir kasdienybę. Ketvirta, kasdien skaityk Bibliją. Ji yra pirmutinis būdas pažinti

Elektrėnų bažnyčioje viešėjo kaimyninių šalių vyskupai

Vaizdas
2012 m. rugsėjo 4 - 6 d. Kaišiadorių vyskupijoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencijos tarybos, dalyvaujant Baltarusijos bei Latvijos vyskupams, susitikimas; šio susitikimo tikslas - susipažinti su vykdoma sielovada bei plėtoti draugiškus ryšius tarp skirtingų kraštų tikinčiųjų. Lydimi Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko, svečiai vyskupai - arkivysk. Tadeuš Kondrusievič (Baltarusija), arkivysk. Zbignevs Stankevičs (Latvija), vysk. Pacyfik Dydycz OFMCap, vysk. Jerzy Mazur SVD, vysk. Tadeusz Bronakowski (Lenkija), taip pat Lietuvos vyskupai - vysk. Rimantas Norvila ir vysk. Arūnas Poniškaitis bei juos lydintys kunigai - kun. Pawel Naumowicz Mic, kun. Marius Rudzinskas ir kiti, aplankė Elektrėnų parapija.