Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gegužės, 2016

Pirmosios Komunijos šventė

Vaizdas
Birželio 5 d., sekmadienį, Tėvo dienoje, 12 val. vyks Pirmosios Komunijos šventė. Kviečiame pasimelsti už vaikus ir jų šeimas.

Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Vaizdas
Gegužės 29 d. (sekmadienį) - Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, Devintinės.  Šv. Mišios 10 val., šv. Mišiose bus einama Eucharistinė procesija su Evangelijų skaitymais bažnyčios šventoriuje. 8.30 val ir 12 val šv. Mišios nebus aukojamos.

Gegužinės pamaldos

Vaizdas
Nuo seno gegužės mėnuo yra skirtas Švč. M. Marijos garbei. Šį mėnesį bažnyčiose švenčiamos gegužinės pamaldos, giedama Švč. M. Marijos litanija, taip pat kitos maldos. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyks: šiokiadieniais - 18.30 val. šeštadieniais-sekmadieniais - 9.30 val. Kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį gegužinės pamaldos tradiciškai vyksta ir Guronyse, Rožinio slėpinių kelio Šv. Juozapo koplyčioje, po šv. Mišių, pradžia – 15.30 val.
Vaizdas
YPATINGOJO DIEVO GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS METŲ SIELOVADINĖS GAIRĖS KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE (2016) Popiežius Pranciškus Bule Misericordiae Vultus paskelbė Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų. Joje išdėstė Jubiliejaus turinį, siekius ir visus pakvietė patirti begalinį Dievo gailestingumą. Atsiliepdami į Popiežiaus kvietimą, švęskime Jubiliejų drauge su Visuotine Bažnyčia ir Bažnyčia Lietuvoje. Siekdami atnaujinti gyvąjį ryšį su Kristumi bei patirti Dievo gailestingumo malones, nustatome šias Ypatingojo jubiliejaus sielovadines gaires Kaišiadorių vyskupijoje. 1. Žvilgsnį kreipiame į Jėzų Kristų, kuris yra Tėvo gailestingumo veidas. Jį sutinkame Dievo žodyje ir sakramentuose, asmeninėje ir bendruomeninėje maldoje, kiekviename žmoguje, kurį esame įpareigoti mylėti kaip save patį. 2. Norėdami labiau pažinti ir pamilti Jėzų, turime labiau pažinti Šventąjį Raštą. Svarbu kasdien skaityti Šventąjį Raštą, jį labiau pažinti, melstis su Šventuoju Raštu, padėti įsikurti Šventojo Rašto mald

GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS DURYS IR ATLAIDAI

Vaizdas
Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais esame kviečiami leistis į piligrimines keliones ir žengti pro Gailestingumo duris. Pirmą kartą jubiliejų istorijoje Šventosios durys yra atvertos ne vien didžiosiose Romos bazilikose, bet ir vyskupijų katedrose bei kitose svarbiausiose šventovėse. Į penkiolika šias duris atvėrusių jubiliejinių šventovių Lietuvoje keliaukime su Piligrimo pasu. Piligrimo pasas – Gailestingumo jubiliejaus atminimas ir dovana Piligrimo pasas išleistas Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu ir skiriamas lankantiems jubiliejines Gailestingumo metų šventoves Lietuvoje. Toks dokumentas yra pasaulyje jau seniau žinoma piligriminių kelionių tradicija (pvz., be tokio dokumento Šv. Jokūbo kelyje nepriimama nakvynės). Piligrimo pasas įsigyjamas vietinės parapijos bažnyčioje arba jubiliejinėse šventovėse, kuriose yra atvertos Gailestingumo jubiliejaus durys. Kiekvienoje jų (pas budintį zakristijoje ar pačioje šventovėje) piligrimas į savo pasą (vieną pase esančių
Vaizdas
Gailestingumo metuose - gailestingumo darbai kiekvienai savaitei. Šios savaitės gailestingumo darbas: Melskitės vieni už kitus, net už savo priešus. Kardinolas Stefanas Višinskis (1900-1981) Lenkija

Kvietimas sutuoktiniams ir Pirmos Komunijos tėvams

Vaizdas
Sutuoktinius, Pirmos Komunijos tėvus ir visus, kam aktualus Katalikų Bažnyčios mokymas apie lytiškumą ir šeimą, kviečiame į trumpą paskaitų ciklą. Susitikimai vyks bažnyčioje - jaunimo kavinėje gegužės 4 d. 11 d. ir 18 dienomis (trečiadieniais) 19 val. Temos: Kontracepcijos ir Natūralaus šeimos planavimo moralinis vertinimas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą (4 d.) Kaip su vaikais kalbėti apie lytiškumą? 11 d.) Šeimų liudijimai apie santuokinį gyvenimą (18 d.) Susitikimus ves Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė.
Vaizdas
Kviečiame dalyvauti Gailestingumo kongrese,   kuris vyks gegužės   6-8 dienomis Vilniuje. Kviečiame asmeniškai registruotis katedros aikštėje informacinėme skyriuje.

Kviečiame į maldos akciją laukiant Nacionalinio gailestingumo kongreso

Vaizdas
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia nuo šio trečiadienio, balandžio 27 d., melstis Dievo Gailestingumo devyndienį, ruošiantis Nacionaliniam gailestingumo kongresui. Pasiruošimas Gailestingumo kongresui, pagrindiniam Gailestingumo jubiliejaus renginiui Lietuvoje, vyskupų kvietimu yra lydimas bendros Lietuvos tikinčiųjų maldos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kreipiasi: „Noriu patikėti Jums svarbią misiją – melstis už Gailestingumo kongresą, kad jis būtų Viešpaties malonės metas ir pasitarnautų mūsų visų gilesniam atsivertimui bei Bažnyčios atsinaujinimui.“ Kongresui jau visai priartėjus, ištikimai ir kantriai atsidėkime maldai, kad Dievo Gailestingumas apkabintų kiekvieną žmogų Lietuvoje ir visame pasaulyje. Todėl likus devynioms dienoms iki kongreso kviečiame visas maldos grupes, parapijų bendruomenes, kunigus ir vienuolius melstis Dievo Gailestingumo devyndienį. Ruošdamiesi Gailestingumo kongresui paveskime begaliniam Dievo Gailestingumui visas tas sielas, kurias J