Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugpjūčio, 2015
SVEIKINAME Švenčiant Elektrėnų Švč.M. Marijos kankinių karalienės parapijos 25 metų   įkūrimo jubiliejų. Jo Ekscelencijos Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko Padėkos   raštais apdovanoti   pirmieji aktyvieji parapijiečiai, savo   gebėjimais padėjusiais kurtis ir formuotis parapijai:               Parapijos tarybos nariai: 1.      Aleksandras Klumbys, 2.      Janina Baranauskaitė, 3.      Antanas Arlauskas, 4.      Vincas Juškevičius, 5.      Danutė Armonienė, 6.      Juozas Janonis, 7.      Ona Kanevičienė, 8.      Benediktas Sidaravičius, 9.      Ona Gecienė, 10.   Bronė Doveikienė,       11.Pranciškus Antanavičius.      Pirmosios tikybos mokytojos: 1. Julija Janonienė, 2. Danutė Tilvikienė, 3. Danguolė Galinienė, 4. Aldona Frejuvienė.        Pirmieji choristai: 1.      Alberta Steponavičienė, 2.      Liudgarda Umbrasienė, 3.      Janina Rinkevičienė, 4.      Genovaitė Katukevičienė, 5.      Romas Cicėnas, 6..   Stanis

Piligrimystė Šv. Jokūbo keliu

Vaizdas
Visame pasaulyje, o ypač Europoje, itin populiarėja piligrimystė Šv. Jokūbo keliu (Camino Santiago de Compostela). Šia, net 800 kilometrų nuo Prancūzijos per visą Ispaniją besitęsiančia, distancija daugiausiai žygiuoja katalikai. Kelio variacijų yra daugiau nei keletas, bet labiausiai paplitę - prancūziškasis (france), šiaurinis (nort) ir pirminis (primitive). Norime pasidžiaugti, kad šiai piligrimystei išsiruošia vis daugiau lietuvių, tarp jų yra ir mūsų Elektrėnų dekanato tikinčiųjų. Liepos 20-31 dienomis vyko jau tradicija tapusi Tarptautinė vokiečių, ispanų ir lietuvių stovykla, kuri šiais metais buvo rengiama saulėtoje ir karščiu alsuojančioje Ispanijoje. Joje dalyvavo keletas žmonių iš Elektrėnų dekanato: Aušra ir Andrej Sidorkinai, Kotryna Reklaitytė, Julius Tamaševičius bei Dovilė Rafanavičiūtė iš Vievio, Rimantė Jagelavičiūtė iš Elektrėnų ir Neringa Makūnaitė iš Semeliškių. Šio susitikimo tikslas – garsioji piligrimystė Šv. Jokūbo keliu. Kelionės maršrutas prasidėjo m

Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapijos atlaidai

Vaizdas

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

Vaizdas
Rugpjūčio 22 d., šeštadienis,  ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS MINĖJIMAS. Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena, Elektrėnų dekanato diena 12 val. šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas. ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU: Šv. Mišios – 10 ir 12 val. Švč. Sakramento trumpa adoracija po 10 val. ir po 12 val. šv. Mišių. Rožinio malda – 9.30 val. Išpažinčių klausoma nuo 9 val.

Skelbimai

Norinčius priimti 22 d. Pivašiūnų atlaiduose Ligoni ų sakramentą, kviečiame iki trečiadienio atlikti išpažintį ir pasiimti raštinėje kortelę. Norinčius 22 d. važiuoti į piligriminę kelionę -   Pivašiūnus, kviečiame užsirašyti iki trečiadienio raštinėje. Autobusas išvyks 22 d. 9.45 val. nuo bažnyčios, 10 val. nuo “IKI – CENTO parduotuvės” Rasta pinigin ė su dokumentais, pametusį asmenį kviečiame kreiptis į kunigus. tel. 861969159; 867844482; 869816142

Dievo tarno Teofiliaus Matulionio minėjimas

Vaizdas
Rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių katedroje minima Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties diena, meldžiama Viešpatį malonės turėti jį altorių garbėje. Jis mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje, palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje. 2008 m. užbaigta jo kanonizacijos byla vyskupijoje ir perduota į Romą – Šventųjų skelbimo kongregaciją. Minėjimo programa: 18 val. – konferencija (katedroje) 19 val. – šv. Mišias 20 val. – malda kriptoje Rugpjūčio 20 d. apsilankyti kriptoje galima nuo 9.30 iki 18 val. Rugpjūčio 20 d. Dievo tarno mirties diena taip pat minima Pivašiūnuose – Žolinės atlaiduose.

Jaunimo ir šeimų diena Pivašiūnuose

Vaizdas
Rugpj ūčio 16 d. PIVAŠIŪNŲ šventovėje Jaunimo ir šeim ų diena 11 val. Katechezė vaikams (0-13m.amž.) ir šeimoms Pivašiūnų gimnazijos fizikos kab. I a.   Jaunimui (nuo 14m.)- užsiėmimas aktų salėje. 12 val. Šv.Mišios (*Būna daug žmonių: atsivežkime, kur prisėsti: patiesaliukus, kėdutes, ką nors prisidengti nuo saulės . *Vaikai kartu su jaunimu gal ės dalyvauti procesijoje,- po pamokslo jiems reiks rinktis prie zakristijos   pasiruošti.) 13.45 val. Pietūs (gimnazijos kiemelyje. Jei lis lietus,- salėje) 15 val. Tradiciniai šokiai, rateliai, žaidimai. 15.30 val. Padėkos malda bažnyčioje. Švęskime savo tikėjimą drauge! Reiks iš anksto užsakyti maitinimą, todėl prašome iki rugpjūčio10 d. registruotis adresu: seimosc@kslcnlt  Kaišiadori ų vyskupijos Šeimos centras