Parapijos skelbimai


Nuo rugsėjo mėnesio pradžios Šv. Mišios aukojamos Elektrėnų bažnyčioje tokia tvarka: Sekmadieniais rytinės 8.30 val., suma 10 val., jaunimo 12 val. Nuo pirmadienio iki penktadienio - 19 val. Šeštadieniais – 10 val. ir 18 val.
Rugpjūčio 31 dieną 10 val. Šv. Mišiose melsimės su mokiniais, studentais ir mokytojais už naujuosius mokslo metus, prašant Dievo palaimos.

Rugsėjo 7 dieną po 12 val. 
Šv. Mišių parapijos salėje
vyks tėvų susirinkimas,
kurių vaikai šiemet norėtų
ruoštis Pirmąjai Komunijai.