Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Balandžio, 2011

Naujas parapijietis!!!

Vaizdas
2011 metų balandžio 30 d. mūsų bažnyčioje buvo pakrikštytas naujas parapijietis Aironas-Matas. Sveikiname Tėvus bei Krikštatėvius.
LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA ELEKTRĖNŲ BAŽNYČIOS VARGONŲ PARAMOS FONDAS ELEKTRĖNŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS KANKINIŲ KARALIENĖS BAŽNYČIA Gegužės 1 Sekmadienį, 9.45 val. Koncertų Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje ciklas „Sekmadienio muzika“ MOTINOS DIENAI Šv. Mišiose gieda VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS MIŠRUS JAUNIMO CHORAS Vadovas LEONIDAS ABARIS PROGRAMOJE: Juozo Naujalio, Konrado Kavecko, Juozo Strolios, Gintauto Venislovo, Kristinos Vasiliauskaitės ir kt. kūriniai Koncerto partneris – Elektrėnų meno mokykla Koncerto rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas 2011, Elektrėnai

Kvietimas

„ Žmogus tiek gauna gailestingosios Dievo meilės, Jo gailestingumo, kiek pats viduje pasikeičia tokios meilės artimo dvasia“ (plg.Joną Paulių II) Visus ir kiekvieną kviečiame š. m. balandžio 30 d. švęsti vigiliją dėkojant Dievui už Gailestingumą ir laukiant Popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju 20 val. katechezė (pasitelkiant vaizdo ir garso įrašais) apie Popiežių Joną Paulių II 21 val. Švč. Sakramento adoracija * Dievo Gailestingumo vainikėlis, litanija * Jono Pauliaus II maldos Moksleivių gailestingumo liudijimas darbais: atvirukų paroda ir dovana parapijiečiams. Elektrėnų Švč.Marijos kankinių karalienės parapija

Nauji Parapijiečiai

Vaizdas
2011 metų balandžio 25 d. mūsų bažnyčioje buvo pakrikštyti du nauji parapijiečiai Rokas ir Elzė. Sveikiname Tėvus bei Krikštatėvius

Velykos

Vaizdas

Velyknaktis

Vaizdas

Didysis Penktadienis

Vaizdas

Didysis Ketvirtadienis

Vaizdas

Sveikiname

Sveiki sulaukę Šv. Velykų! Linkime patirti meilę, kuri stipresnė už mirtį, galingesnė už nuodėmę ir visokį blogį, apsireiškusią nukryžiuotame ir prisikėlusiame Kristuje – Velykinėje paslaptyje. Parapijos kunigai: kun. mons. J. Sabaliauskas, kun. L. Visockas, kun. S. Čiupala

Skelbimas

Šv . Velykų Sekmadienis (balandžio 24 d . ) Velykų ryto pamaldos 8 val. Rinkliava bus skirta sumokėti už naujus suolus. Po šv. Mišių bus laiminami Velykų stalo valgiai. Antra šv . Velykų dieną (balandžio 25 d . ) šv . Mišios 10 val.

Kvietimas

„ Žmogus tiek gauna gailestingosios Dievo meilės, Jo gailestingumo, kiek pats viduje pasikeičia tokios meilės artimo dvasia“ (plg.Joną Paulių II) Visus ir kiekvieną kviečiame š. m. balandžio 30 d. švęsti vigiliją dėkojant Dievui už Gailestingumą ir laukiant Popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju 20 val. katechezė (pasitelkiant vaizdo ir garso įrašais) apie Popiežių Joną Paulių II 21 val. Švč. Sakramento adoracija * Dievo Gailestingumo vainikėlis, litanija * Jono Pauliaus II maldos Moksleivių gailestingumo liudijimas darbais: atvir

Kvietimas

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA ELEKTRĖNŲ BAŽNYČIOS VARGONŲ PARAMOS FONDAS ELEKTRĖNŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS KANKINIŲ KARALIENĖS BAŽNYČIA Gegužės 1 Sekmadienį, 9.45 val. Koncertų Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje ciklas „Sekmadienio muzika“ MOTINOS DIENAI Šv. Mišiose gieda VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS MIŠRUS JAUNIMO CHORAS Vadovas LEONIDAS ABARIS PROGRAMOJE: Juozo Naujalio, Konrado Kavecko, Juozo Strolios, Gintauto Venislovo, Kristinos Vasiliauskaitės ir kt. kūriniai Koncerto partneris – Elektrėnų meno mokykla Koncerto rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas 2011, Elektrėnai

Verbų sekmadienis.

Vaizdas

DAROM 2011

Vaizdas
Akcijoje dalyvavo: Klebonas Jonas Sabaliauskas,Vikaras Laurynas Visockas, Patarnautojai: Evardas Česonis, Marius Eitminavičius, Mindaugas Bauras.

Dievo Gailestingumo Paveikslo išlydėjimas.

Vaizdas

Susikaupimo diena.

Vaizdas

Ministrantų susitikimas Kaišiadoryse 2011

Vaizdas

SKELBIMAS

GAVĖNIOS SUSITAIKYMO SAKRAMENTO (išpažinties) ŠVENTIMAS MŪSŲ BAŽNYČIOJE VYKS ŠIŲ METŲ BALANDŽIO MĖN. 15 D. 16 VAL. Pradžia: 16.00 val. Dievo Žodžio liturgija Pamokslas Sąžinės peržvalga Asmeninė išpažintis 17.00 val. Švč. Sakramento Adoracija 17.45 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymai 18.30 val. Šv. Mišios Mums talkins: kun. A. Kelmelis kun. A. Ananis kun. G. Jančiauskas kun. V. Kirka Maloniai kviečiame mielus parapijiečius pasinaudoti

Vaikų išvyka į Dievo Gailestingumo šventovę ir Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčią

Vaizdas
2011 metus Lietuvos vyskupai paskelbė Dievo Gailestingumo metais, ragindami puoselėti piligrimystę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę. Šių metų kovo 31 d. Elektrėnų pradinės mokyklos vaikų maldos grupelė, vadovaujama mokytojos M. Kuliešienės, vyko į piligriminę kelionę. Vilniuje vaikai aplankė Dievo Gailestingumo ir Aušros vartų šventoves. Dievo Gailestingumo šventovėje vaikučiai dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje ir Šv. Mišiose, giedojo ir meldėsi drauge su kitais tikinčiaisiais. Malonu, kad kelionėje grupelę lydėjo ir drauge meldėsi parapijos vikaras kun. Laurynas. Tikiuosi, kad ir ateityje parapijos vaikučiai noriai vyks į piligrimines keliones aplankyti Dievo ir Marijos šventoves, garbins Dievą ne tik malda, bet ir gerais darbais.