Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Birželio, 2018

VARPŲ ISTORIJA

„Niekados neklausk, kam skambina varpai, – jie skamba tau“ (John Donne)  Šių metų sausyje Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos ekonominė taryba paskelbė apie renkamą paramą naujų bažnyčios varpų liejimui, kurie būtų dedikuoti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui, Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui, ir pal. Teofiliui Matulioniui.  Ir štai – VARPAI JAU ELEKTRĖNUOSE!  Su džiaugsmu pranešame, jog birželio 22 d. į Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią iš Lenkijos, Przemyslo mieste esančios Jano Felčinski‘o (Jan Felczyński) varpų liejimo firmos jau atkeliavo nauji ir laukti varpai, kuriuos - Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną LIEPOS 6-ąją 10 val. - konsekruos J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kviečiame melstis ir švęsti kartu!  Silvija BIELSKIENĖ  Garbinu, sušaukiu, suburiu, apraudu, papuošiu...  Trumpai prisiminkime varpų atsiradimo Lietuvoje kelią, jų paskirtį, tremtį, išgyvenimus, pasivaikščiodami Gintauto Žal

VARPAI JAU ELEKTRĖNUOSE

Su  džiaugsmu pranešame, jog  birželio 22 d.  į mūsų bažnyčią iš Januš ir Macej Felčinski varpų liejyklos jau atkeliavo nauji ir laukti varpai, dedikuoti Lietuvos valstybei, šventajam Kazimierui ir palaimintajam Teofiliui vyskupui, kankiniui. Varpus konsekruos Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – liepos 6-ąją – 10 val. J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas. Kviečiame melstis ir švęsti kartu! Nuotraukos

REGISTRACIJA Į SUSITIKIMĄ SU POPIEŽIUMI

Vaizdas
Prieš atidarant elektroninę registraciją oficialioje Popiežiaus vizito internetinėje svetainėje, vyksta išankstinė registracija parapijose. Tokiu būdu yra sudaromos grupės, kurios į susitikimą vyks kartu ir galės būti viename sektoriuje.  SVARBU: Jei žmogus užsiregistruoja iš anksto į šias grupes, registruotis internetinėje svetainėje pačiam nebereikia.  Dėl išankstinės registracijos į šv. Mišias Kaune (rugsėjo 23 d.) kreiptis į  Eleną Janavičienę,  tel. 865099254 arba  Danutę Sabonienę, tel. 860138430. Dėl išankstinės registracijos į jaunimo susitikimą su popiežiumi (rugsėjo 22 d.) kreiptis į  Agnę Butkutę, tel. 865449664

MALDA LAUKIANT ŠVENTOJO TĖVO VIZITO

Vaizdas
Rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Vykstant įvairiems pasiruošimo darbams prie jų savo malda prisidėti kviečiami ir visi tikintieji. Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. 

Adoracija

Vaizdas