Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugsėjo, 2011

kvietimas

Spalio mėn. prasidės šeimoms metinės rekolekcijos, pagal Šv. Ignaco Lojolos pratybas. Kiekvienas šios grupelės narys, pagal knygą "Eik į savo kambarėlį", namie skaitys ir apmąstys Šv. Rašto ištraukas ir susitikus vieną kartą į savaitę, pasidalins grupelėje įžvalgomis. Susidomėjusius kviečiame kreiptis į Vitą - 861045085

Kvietimas

Penktadieniais kviečiame parapijos jaunimą - buvusius ir esamus choristus, patarnautojus ir kit., dalyvauti vakarinėse Šv. Mišiose ir po jų benrdauti ir dalintis tikėjimo patirtimi. Esate laukiami :)

Kvietimas

Kviečiame dalyvauti Rožinio pamaldose Guronyse Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį 15.30 val. Guronyse (Kaišiadorių r.) vyksta pamaldos – rožinio malda, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles, 16 val. šv. Mišios. Pamaldoms vadovauja Kaišiadorių vyskupas. Kviečiame dalyvauti! Spalio 2 d. yra užsakytas autobusas vežantis į Guronių Rožinio slėpinių parką. Autobusas išvažiuoja 15 val. nuo "Cento" parduotuvės. Kviečiame važiuoti Gyvojo Rožinio nares ir kitus parapijiečius mylinčius Švč. M. Mariją ir Rožinio Maldą.

Kvietimas

Spalio mėnesį tikinčiuosius kviečiame kalbėtį Rožinį - Rožančių, apmąstant slėpinius ir pagerbiant Dievo Motiną Švč. M. Marija. Mūsų bažnyčioje Rožančiaus pamaldos vyks pusvalandį prieš Šv. Mišias. Kas neturi galimybių kasdien dalyvauti rožančiaus pamaldose bažnyčioje, kviečiame melstis namie - šeimos rate.

Skelbimas

Nuo spalio mėnesio pradžios Šv. Mišios aukojamos: Pirmadienis - 18 val. Antradieni s- 18 val. Trečiadienis – 10 val. ir 18 val. Ketvirtadienis - 18 val. Penktadienis - 18 val. Šeštadienis 9 val ir 10 val. Sekmadienis 8.30 val.; 10 val. – suma; 12 val. – jaunimo.

Jaunimo susitikimas Širvintose

Vaizdas
Pagaliau, po daugybės bandymų, šį savaitgalį, rugsėjo 24 - 25 dienomis, Širvintose vyko jaunimo susitikimas. Dalyvavo Širvintų ir Elektrėnų parapijos jaunimas. Susitikimo tikslas buvo pratęsti gražią pažintį ir draugystę, užsimezgusią vasaros pradžioje, Varkalėse vykusioje stovykloje, ir toliau dalintis savo bendrystėmis, padėti vieni kitiems augti tikėjime. Nuvykus į Širvintas mus pasitiko nemažai pažįstamų veidų, bet tarp jų buvo ir dar nematytų. Tačiau dienos bėgyje jau ir tuos žmones galėjome vadinti savo pažįstamais, draugais. Bendri užsiėmimai, žaidimai, malda visus suvienijo ir mes tapome broliais bei seserimis. Šeštadienio vakarą visi kartu dalyvavome šventose mišiose, kartu šlovinome, meldėmės. Išėję iš bažnyčios žmonės, po šventų mišių, dėkojo mums. Jie sakė: „Ačiū jums, kad leidote bent kelias minutes pabūti rojuje.“ Šie žodžiai mums buvo pats didžiausias komplimentas. Mes esame labai laimingi, kad savo giesmėmis, maldomis, tikėjimu įtraukiame kitus žmone

Kvietimas

KVIEČIAME Į teologo, Šventojo Rašto vertėjo, Kaišiadorių vyskupijos kunigo Česlovo Kavaliausko (1923-1997) naujos knygos sutiktuves. „ Iš Kunigo Česlovo Kavaliausko rankraščių” Knygoje liečiamos aktualios tikėjimo temos: Moksliniai Jėzaus Kristaus prisikėlimo, kančios, tikėjimo svarstymai Netiesinis, “nebuhalterinis” Jėzus Kristus Bažnyčios ir teologijos atgimimo klausimai Tikėjimo nesuderinamumas su parapsichologija ir teosofija Dievo ir šiuolaikinės fizikos dermės samprata Kosmologijos, psichoanalizės įžvalgos Mariologijos aspektai Bažnyčios istorijos svarba Renginys įvyks: 2011 m. rugsėjo 11 d. 10 val. Šv. Mišios Kaišiadorių katedroje. 11 val. Knygos pristatymas Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre Birutės g. 9. III aukšte. Bus galima įsigyti naują kun. Česlovo Kavaliausko knygą. Leidėjai

Pasaulinės jaunimo dienos Madride

Vaizdas
Kelionė į Pasaulines Jaunimo Dienas Madride. Rugpjūčio 7 – 24 dienomis mūsų parapijos atstovai išvyko į Piligriminę kelionę- Pasaulines jaunimo dienas susitikti su popiežiumi Benediktu XVI. Nepabūgę karščio ir didžiulės minios 8 žmonės, tarp kurių buvo ir mūsų parapijos vikaras kun. Laurynas Visockas. Kadangi mūsų piligrimai nekeliavo visi kartu, todėl bus pasakojama apie dvi keliones, kurių tikslas buvo bendras- kartu pajusti Dievo artumą. Pirmoji kelionė, tai mūsų parapijos choro narių bei patarnautojų istorija. Šių žmonių kelionė ėjo per Lenkiją, Magdeburgą(Vok.), Lionę(Pranc.), Mursiją(Isp.). Kelionės metu šie piligrimai tikrai nenuobodžiavo, nes jie keliaudami daug laiko buvo maldoje, taip pat, žaidė bendrus žaidimus bei vieni su kitais bendravo.Pirmoji viešnagė vyko Lione, vienuolyne. Ten jie buvo sutikti labai šiltai, anot piligrimų, visi tenais jiems šypsojosi, noriai aprodė jiems vienuolyną, taip pat, išsamiai pasakojo apie patį Lionės miestą. Antroji viešnagė bu

Kunigo Mariaus kelionės į PJD akimirkos

Piligrimystė į Jaunimo dienas (2011) Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro organizuotoje piligriminėje kelionėje į Pasaulines Jaunimo dienas Madride vyko 44 piligrimai iš skirtingų vyskupijos parapijų (dar viena 17 narių jaunimo grupe - Komanda Viešpačiui Jėzui Kristui, vadovaujama A. Petkevičiūtės ir kun. L. Visocko, keliavo kitu piligrimystės maršrutu). Kelionę organizavo Jaunimo centro vadovė ses. Jurgita Jagminaitė FMA drauge su šio centro savanorė, nemažą piligriminių kelionių rengimo patirtį turinčia Aušra Malinauskaite, Vievio gimnazijos mokytoja. Kelionė tęsėsi nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 25 d., keliauninkai nuvažiavo apie 7500 kilometrų. Kaišiadorys. Piligrimai dalyvavo Kristaus Atsimainymo atlaiduose. Šv. Mišių pabaigoje J.E. Vyskupas J. Matulaitis palaimino piligrimus sulygindamas juos su Kristupu Kolumbu, kuris iš Ispanijos išvyko Naujo Pasaulio ieškoti. Vyskupas linkėjo, kad mes pabuvę Jaunimo dienose kurtume kitokį pasaulį, tvirčiau įsišakniję Kristuje. Be to Gany