Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Kovo, 2015

Laukiant Šv. Velykų

Vaizdas
Balandžio 3 diena 14 val. žiūrėsime filmą "Kristaus Kančia". Lietuvos Jaunimo Dienų Kryžiaus nešimas šv. Kryžiaus kelio pamaldose   - Didįjį Penktadienį -  balandžio 3 diena 17.30 val. Dalyviai: sutvirtinamieji ir parapijos jaunimas. Balandžio 4 d., 21 val. Elektrėnų bažnyčios jaunimas ir sutvirtinamieji yra kviečiami švęsti Velyknaktį kartu, po šv. Mišių -  BENDRYSTĖS LAIKAS JAUNIMUI Laikas skirtas bendrystei, vaidinimams, žaidimams, agapei ir šventam miegui :) LAUKIAME TAVĘS! Programa: 21:00 Velyknakčio Šv. Mišios, po jų naktipiečiai, bibliodrama (arba filmas), poilsis bei adoracija. Turėti: Miegmaišį (jei turite, pripučiamą čiužinį), šiltesnių drabužių, auką ( 1 eurai), tėvų sutikimą (nepilnamečiams) bei GERĄ NUOTAIKĄ! P. S. Daiktus prieš Velyknakčio Šv. Mišias galėsite pasidėti jaunimo kavinėje. Taip pat Velykų ryto Šv. Mišiose dalyvauti nebus būtina.

Gavėnios šventimas

Vaizdas
Popiežius Pranciškus: "Eikime kartu su Kristumi per gavėnios dykumą"   Gavėnios laike bažnyčioje galima paaukoti Ukrainos tautai, tokiu būdu prisidedant solidarumu prie jos žmonių išgyvenančių įvairias netektis karo laiku, kai žmones yra praradę namus, elementarų gerbūvį ir artimuosius. Gavėnios laike pasninko metų sutaupius ir turint mažiau išlaidu, galite paaukoti  maistu bažnyčioje mūsų parapijos vargstantiesiems. Gavėnios sekmadieniais 9.30 val. kviečiame bendruomeniniam Graudžių verksmų giedojimui (atsinešti liturginį maldyną arba giesmyną). Gavėnios penktadieniais 17.30 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas (atsinešti liturginį maldyną). Privalomas pasninkas – abstinencija, t.y., galima vieną kartą pavalgyti sočiai, o kitus du kartus tik užkąsti. Nuo pasninko atleidžiami ligoniai ir vaikai iki 7 metų.

Guronių rekolekcijų namai

Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia dalyvauti šiose Guronių rekolekcijų namų programose vasario - kovo mėnesį: - rekolekcijos jaunimui - „Aš pašaukiau tave vardu, esi mano“ - vasario 20-22 d. - gavėnios rekolekcijos - „Šitas yra mano mylimasis Sūnus. Jo klausykite“ - vasario 27-kovo 1 d. - rekolekcijos intravertams - „Dievas mane sukūrė visiškai teisingai“ - kovo 6-8 d. - gavėnios rekolekcijos šeimoms - „Jis apiplėšė pats save“ - kovo 27-29 d. Rekolekcijų namų kontaktai - registracija ir plačiau apie programas - http://sje.lt/guroniu-rekolekciju-namai/programos

Sekmadienį vyskupai kviečia maldai už taiką Ukrainoje

Vaizdas
Šį sekmadienį, kovo 22 d., visi tikintieji ir geros valios žmonės kviečiami maldai už taiką Ukrainoje. Tokį sprendimą priėmė Lietuvos ganytojai, atsiliepdami į tikinčiųjų prašymus. „Mums visiems kelia nerimą karas Ukrainoje. Negalime būti abejingi kenčiančiųjų skausmui. Meldžiame Viešpatį gausiai teikti ramybę ir gydyti neramumų draskomo pasaulio žaizdas“, – sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas. Arkivyskupas šv. Mišias už taiką Ukrainoje aukos Kariuomenės ordinariato – Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje 10.30 val., sekmadienį. Praėjusį mėnesį Bendrojoje audiencijoje Popiežius Pranciškus sakė: „Aš galvoju apie jus, broliai ir seserys ukrainiečiai... Pagalvokite, tai karas tarp krikščionių! Visi jūs esate gavę tą patį krikštą! Tarpusavy kovoja krikščionys! Pagalvokite apie šį papiktinimą. Melskimės visi, nes mūsų malda karo metu yra protestas Dievo akivaizdoje“. Už taiką Ukrainoje bus meldžiamasi sekmadienio šv.

Šv. Juozapas – mūsų Kaišiadorių vyskupijos globėjas

Vaizdas
Kovo 19 d. - Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio ir Kaišiadorių vyskupijos globėjo liturginė iškilmė.  Šv. Mišios 18 val., kviečiame dalyvauti ir  pasimelsti už vyskupiją, jos globėjo dieną.

Šv. Šeimos seserų vienuolijos seserys vienuolės lankysis ir mūsų bažnyčioje

Vaizdas
Šiemet, pašvęstojo gyvenimo metais įvairios vienuolijos važiuoja į svečius – į parapijas, norėdami tikinčiuosius supažindinti su vienuoliniu gyvenimu. Kovo 15 d, po 10 val. ir 12 val. Šv. Mišių, Šv. Šeimos seserų vienuolijos seserys vienuolės lankysis ir mūsų bažnyčioje. Taip pat bus galimybė įsigyti seserų darytus darbelius: rožinius, raktų pakabukus, ikonas ir t.t. Jūsų paaukotos lėšos bus skirtos remontuoti atgautus namus, kuriose vienuolės vykdo pastoracinę veiklą.

Žingsnis į Gavėnią

Vaizdas
Mielieji, maloniai kviečiame dalyvauti Elektrėnų dekanato parapijos jaunimo susitelkimo popietėje „Žingsnis į Gavėnią“, skirtoje liturginiams metams kartu su vienuoliais pasitikti gavėnią. Giliau apmąstysime gavėnios prasmę bei pašvęstąjį vienuoliškąjį gyvenimą. Į šią susitelkimo popietę dalyvaujantys mokytojai kviečiami atvežti penkis 8-11 kl. Mokinius. Susitikimas vyks š.m. kovo mėn. 5d., 12 val. Elektrėnų bažnyčios salėje.Pabaigoje numatoma bendra Agape. Ketinantys dalyvauti šioje popietėje prašome užsiregistruoti iki š.m. vasario 28 d. tel:8-613-26200 Reda; 8-615-38646 Marytė LAUKIAME JŪSŲ Nuoširdžiai kuo daugiau JUS lydinčios Dievo palaimos Prasmingi susitikimai visuomet džiugina.Kovo 5 dieną Elektrėnų bažnyčioje susitelkimo popietėje "Žingsnis į gavėnią" Šv. Jono bendruomenės broliai vienuoliai Liudvikas ir Jonas bendravo su Elektrėnų dekanato jaunimu. Su broliais vienuoliais susitikti ir kartu giliau apmąstyti gavėnios prasmę bei pašvęstųjų gyv

Gavėnios rekolekcijos jaunimui

Vaizdas
Gavėnios rekolekcijos jaunimui   vyks kovo 13-14 dienomis Birštone.   Rekolekcijas ves kun. Alekssandro Barelli ( italas salezietis) Išvykstame 13 d. 16 val. Planuojame sugrįžti 14 d apie 18 val.   Auka 9 eurai.   Registracija iki kovo 7 d.    Registruotis tel. nr. 8 67 844482 PENKTADIENIS 17.30- Registracija 18.00- Susipažinimo žaidimai 19.00- Vakarienė 19.40- I konferencija, darbas grupelėse  21.00- Jaunimo Kryžiaus kelias lauke (Elektrėnų parap. jaunimas) 22.00- Arbata (po jos jaunimas pakviečiamas į visišką tylą) 22.30- Filmas „Kristaus kančia“ (norintys ateina pas kunigus asmeniniam pokalbiui ar išpažinčiai)            Dienos užbaigimas trumpa maldele            Visiška tyla ŠEŠTADIENIS 8.45- Ryto malda (Vievio parap. jaunimas) 9.00- Pusryčiai 9.40- II konferencija 10.30- Išpažintis (bažnyčioje išstatomas Švč. Sakramentas, jaunimas gieda) 12.00- šv. Mišios (Vievio parap. jaunimas) 13.00-