Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gegužės, 2019

Lietuvos vyskupų laiškas

Lietuvos vyskupų laiškas  Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant                                                                                                           2019 m. gegužės 8 d. Brangūs Lietuvos žmonės, mieli broliai ir seserys išeivijoje, Šiomis dienomis esame kviečiami apsispręsti ir balsuoti rinkimuose. Kiekvieno Lietuvos piliečio teisė ir pareiga yra išreikšti savo valią bei taip prisidėti prie visuomenės gerovės ir laisvės vystymosi. Todėl raginame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones atlikti savo pareigą ir balsuoti Lietuvos prezidento bei Lietuvos atstovų Europos parlamente rinkimuose. Kviečiame Jus rinktis atsakingai ir nesusivilioti gražiais, prieš kiekvienus rinkimus gausiai žarstomais pažadais. Prieš atiduodant savo balsą už kurį nors kandidatą vertėtų atkreipti dėmesį, ar jis gerbia žmogaus kilnumą, sąžinės ir religijos laisvę, brangina gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties, ar jam rūpi šeima, ar kandidatas pasisako

Vargonų muzikos festivalis

Vargonų muzikos festivalis Gegužės mėn.  3 d.  Švč.  Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje įvyko II Elektrėnų vargonų muzikos festivalis. Šio renginio idėjos autorė ir organizatorė Rūta Striškaitė, koncertą vedė Viktorija Karžinauskienė. Festivalio tikslas – supažindinti jaunuosius atlikėjus su instrumentų karaliumi  vargonais. Mokiniai, kurie mokosi skambinti fortepijonu, su malonumu išbandė galimybę vargonuoti. Dalyvavo 24 mokiniai i š Elektrėnų meno mokyklos, Vievio meno mokyklos, Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos. Festivalio dalyvius pasveikino bažnyčios vikaras Tadas Piktelis. Taip pat sveikinimo žodį tarė Elektrėnų meno mokyklos pavaduotoja ugdymui Rasa Hopenienė.  Festivalio koncertą pradėjo profesionali vargonininkė Liauda Vaitkūnaitė. Ji atliko savo pačios sukurtą kūrinį  „ Ryto varpai”. Buvo smagu klausyti visų dalyvių nuoširdžiai atliktus kūrinius. Puikiai pasirodė Elektrėnų meno mokyklos mokiniai : Lada Konkina