Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugpjūčio, 2011

Švč. M. Marijos Karalienės iškilmė Elektrėnų bažnyčioje

Vaizdas
Rugpjūčio 21-ąją dieną, parapija šventė savo bažnyčios dangiškos globėjos Švč. M. Marijos kankinių karalienės iškilmę. Nors dangus nepranašavo gero oro, tačiau tai nesutrukdė Dangiškos Motinos mylėtojams rinktis pagarbinti Švč. M. Marijos. Niūrioką dieną savo jaunatviškais balsais praskaidrino M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunimo choras, Elektrėnų bažnyčioje šiais metais besilankantis antrą kartą. Iškilmingas Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Vilkaviškio katedros klebonas dekanas prelatas Vytautas Gustaitis. Mintys iš prelato pamokslo: „...jei mes negirdime Viešpaties balso, mums problema ne su klausa, nereikia kreiptis pas ausų gydytoją, bet esame kurti savo širdyje...“ „...Marija ištardama „Taip“ rizikavo. Mes bijome ištarti „Taip“ Viešpačiui, nes nenorime rizikuoti, ištarę „Taip“ daug ką turime keisti savo gyvenime: tapti kitokiais verslinininkais, politikais, tikinčiaisiais...“ „...Dievas į žmogaus širdį ateina ne audra, ne žaibais, ne žemės drebėjimu, bet ateina švelniu dvel

Linkime kelionėje Dievo palaimos

Vaizdas
2011 08 07 dieną Kaišiadorių vyskupijos ir Elektrėnų parapijos jaunimas išvyksta į Pausaulio Jaunimo Dienas Madride - Ispanijoje, kur susitiks ir melsis su viso pasaulio tikinčiu jaunimu ir melsis su Bažnyčios vietininku žemėje Popiežiumi Benediktu XVI. Susitikime Elektrėnų parapija atstovaus kunigas Laurynas, vargonininkė Laima, patarnautojai: Marius ir Edvardas, choristė Aušrinė. Prašome parapijiečius lydėti mus maldoje, kad sekmingai nuvykę ir sustiprėję tikėjime, galėtume sveiki sugrįžti ir dalinti patirtą džiaugsmą ir Dievo artumą.

Skelbimas

Vaizdas
15 metų Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius, miesto gyventojus ir kraštiečius maloniai kviečiame į Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapijos atlaidus rugpjūčio 21 d. 9.30 val. – Šv. Mišios už mirusius parapijos bendruomenės narius, aukotojus ir bažnyčios statytojus. 10.15 val. – Švč Sakramento adoracija. 11.30 val. – Sakralinės muzikos koncertas. Atlikėjai: M. K. Čiurlionio menų mokyklos mišrus choras, vadovas R. Gražinis. 12 val. – Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija. Pamaldoms vadovaus Vilkaviškio katedros dekanas, prelatas Vytautas Gustaitis. 13.30 val. – Sakralinės muzikos koncerto II dalis.

Dėkojame geradariams !

Vaizdas
Elektrėnų bažnyčia pasipuošė naujais suolais. Dėkojame visiems, kurie naujų suolų įsigyjimą parėmete aukomis. Dėkojame tiems, kurie aukojo šv. Kalėdų ir Velykų rinkliavose, jose surinkome 10.000 lt. Dėkojame už vardines aukas, jų paukota 38.820 lt . Už parapijos geradarius meldžiamės šv. Mišių aukoje sekmadieniais. Vardinėmis aukomis naujų suolų gamybą parėmė šie aukotojai: Adomaitienė Irena, Sodų g. Adžgauskas Petras, Sodų g. Akelis Gintautas, Geibonių km. Antonevič Roman, Draugystės g. Apanavičienė Aldona, Šviesos g. Ašmenienė Nijolė, Pergalės g. Ažubalis Kęstutis , Sodų g. Bakelienė Janina, Pergalės g. Baniukaitienė Marytė, Taikos g. Baradulina Genė, Sodų g. Bareikienė Albina, Draugystės g. Barkuvienė Elena, Šviesos g. Bernatavičienė Danutė, Sodų g. Bernotienė Jadvyga,

Šeimų stovyklėlė

Vaizdas
Šeimos, išsiilgusias Dievo ir artimo artumos, vėl stovyklavo Varkalėse! Elektrėnų parapijoje rekolekcinis šeimų savaitgalis tampa tradicija. Ir šiemet vidurvasarį, pamiršę visus “svarbiausius“ savo darbus ir rūpesčius, kartu su vikaru kun.Laurynu glaudėmės jaukiuose Varkalių nameliuose. Turėjome ir svečių- šeimą iš Širvintų parapijos. Visą laiką siekėme būti su Dievu ir artimu. Kasdienė Šv.Mišių auka, šlovinimo giesmės, Šv.Rašto sklaidymas ir diskusijos apie gyvenimo prasmę augino tėvelius ir mamytes. Oi daug naujų klausimų kilo skaitant regis jau seniai žinomas Šv.Rašto ištraukas! Kun. Laurynas mokėjo prakalbinti ir mažąjį parapijietį: vaikučiai “ieškojo pasislėpusio Dievo” savo kasdienybėje ir atradę piešė. Net bendra malda prieš valgį buvimą ten darė kitokį, ypatingą. Kad vaikams būtų smagiau, buvo ir žaidimų. Ypač smagūs buvo “Užuominos” ir “Sraigių futbolas”. Oras savaitgalį buvo gaivus ir netrukdė tėčiams su sūneliais ir vikaru aktyviai žaisti krepšinį, tinklinį, futb