Pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

Sekmadieniais šeima - tėtis, mama ir vaikas besiruošiantis Pirmajai Komunijai dalyvauja 12 val., Eucharistijos šventime.

Po šventųjų Mišių ~13 val., Pirmajai Komunijai besiruošiančių vaikų tėveliams (ar/ir krikšto tėveliams)  katechezė parapijos salėje.

Pirmajai Kominijai besiruošiantiems vaikams katechezė: antradieniais arba ketvirtadieniais nuo 16.30 val. iki 17.30 val., arba ketvirtadieniais nuo 18.40 val. iki 19.40 val.

Gegužės mėn. - Atgailos ir Eucharistijos sakramentų šventimas. Prašome tėvų  nedelsti ir atnešti vaiko Krikšto pažymėjimą.