Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gegužės, 2014

Šeima - gyvybės lopšys

Vaizdas
Ir aš ten buvau: lietus neišgąsdino Šeimų šventės dalyvių! Birželio 1d., šiemet Tarptautinę vaikų gynimo ir Tėvo dieną, Vilniuje vyko ekumeninė eisena- šventė „Šeima – gyvybės lopšys“, kurią drauge organizavo keturios Lietuvos bažnyčios: Katalikų, Stačiatikių, Evangelikų liuteronų ir Evangelikų reformatų. Renginiu jos kvietė vienytis šeimas ir visuomenę bei peržvelgti krikščioniškomis vertybėmis besiremiančią šeimos sampratą. Nors nuo pat ryto nesiliovė lietus, į šventę vieni kitus padrąsindami susirinko apie 2000 dalyvių ( Bernardinai.lt inf.), kurių saulėtą dieną būtų susirinkę dar daugiau. Drąsūs tėvai į vėjuotą ir lietingą šventę atvažiavo su visai mažais kūdikiais, glaudė juos prie krūtinių, slapstė vežimėliuose. Vyrėlesniems mažyliams žvarbus oras ir netrumpas kelias taip pat buvo tvirtumo išbandymas, nes šalia nieko nebodami darniai keliavo ir garbūs senoliai. Motinų veiduose ir širdyse mainėsi tai džiugesys, tai ašaros: mūsų daug, ir tai guodžia… Kažkur ore, virš visk

Elektrėnų dekanato šeimos šventė

Vaizdas

"Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų"

Vaizdas
Kviečiame katalikiškai tikėjime gyvenančias šeimas š., m., gegužės mėn., 18 d., į Elektrėnų dekanato organizuojamą šeimų šventę „ Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15,11), kuri vyks Elektrėnų parapijos bažnyčioje. Šventės programa 12 val. – Šv. Mišios ( aukos J.E.vyskupas emeritas Juozas Matulaitis) Šv. Mišiose giedos Kauno valstybinis choras (meno vadovas P. Bingelis) 13 val. – Sakralinė s muzikos koncertas 13.30 val. – Katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ šlovinimas ir liudijimai 15 val. – Agap ė ir koncertas 15.30 val. – Vidinio išgydymo pamaldos
Vaizdas
Vaizdas
2014 metų  birželio 1-ą dieną, Vilniuje  įvyks šeimų eisena   "Šeima - gyvybės lopšys". Švęskime Vaikų gynimo ir Tėvo dieną kartu! Mielieji Lietuvos žmonės! Šiais Šeimos metais krikščioniškos Bažnyčios Lietuvoje – Ortodoksų, Katalikų, Liuteronų ir Reformatų – birželio 1 d. kviečia į renginį „Šeima – gyvybės lopšys“. Kviečiame visus geros valios žmonesį šventinę eiseną Gedimino prospektu ir dalyvauti koncerte Rotušės aikštėje Vilniuje. Renginys, kuriuo siekiama įtvirtinti šeimą, kaip svarbiausią visuomenės ląstelę, vyks tą pačią dieną, kai minima Tėvo diena ir Vaikų gynimo diena. Šia švente norime palaikyti ir puoselėti krikščioniškąsias vertybes, skiepyti geresnį supratimą apie vyro ir moters santuoką, nes jos esmėje glūdi dvasinė ir fizinė visuomenės sveikata, atsakingas požiūris į vaiko asmenybės formavimąsi. Kviečiame visus, kam rūpi Lietuvos, pirmiausia mūsų vaikų, laisva ir sveika ateitis, dalyvauti

Šventosios Dvasios Atsiuntimas - Sekminės

Vaizdas
Sekminės Varkalėse https://www.youtube.com/watch?v=65aFdScJZV4

Viešpaties dangun žengimo iškilmė ir Tėvo dienos minėjimas

Vaizdas
Birželio 1 d. Šeštinės – Viešpaties dangun žengimo iškilmė. Lietuvoje minima tėvo diena, melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. 8.30 val. šv. Mišios už tėvus. 10 val. Šeštinių procesija ir šv. Mišios, Tėvų palaiminimas 19 val. šv. Mišios už tėvus. Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. sekmadieniais šv. Mišios aukojamos: 8.30 val., 10 val., 19 val. Nuo birželio 12 d. šv. Mišios trečiadieniais aukojamos tik 19 val.