Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Sausio, 2019

,,Alfa" rekolekcijos įvyko!

Sausio 11- 12 dienomis Vilniuje, ,,Marijos namuose" vyko ,,alfa" kurso rekolekcijos. Gaila, kad žiemos virusai sustabdė kai kurių dalyvių keliones, rūpintojai- darbai irgi diktavo savo taisykles... Nežiūrint to, kad likome kiek daugiau nei pusė, ,,dvylika apaštalų" ir ganytojas kunigas Tadas Piktelis per pūgas pasiekėme sostinę. Rekolekcijas pradėjome šv.Mišiomis. Patys skaitinius skaitėme, patys giesmes giedojome- ir tos pamaldos buvo kažkuo ypatingos, kitokios. Pavakarieniavę žiūrėjome filmą apie tai, kaip žmogus ,,iškelia bylą" Dievui. Buvo jau vėlus metas, specialiųjų efektų filme nebuvo..., snūduriavome , tačiau tai, kad filmas buvo kurtas pagal tikrus faktus, taigi tarsi dokumentinis, savo sėklą turėjo mumyse pasėti.  Naują dieną pradėjome ryto malda. Pavedę save ir savo artimuosius Viešpačiui, nuėjome pusryčių. Tuoj atvyko ir mūsų ,,rekolekcijų globėjai" , bendruomenė ,,Gyvieji akmenys". Drauge šlovinome Viešpatį giesmėmis. Ir žmogaus balsai, ir