Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugsėjo, 2016
Vaizdas
Iki spalio 2 dienos kviečiame tėvus, kurių vaikai šiemet ruoštųsi I Komunijai Elektrėnų bažnyčioje, užsiregistruoti pas parapijos katechetę Marytę Kuliešienę. Iki spalio 5 dienos kviečiame mūsų parapijos jaunimą taip pat suaugusiuosius, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento ir norinčius ruoštis šiemet priimti Sutvirtinimo sakramentą Elektrėnų bažnyčioje. Dėl informacijos kviečiame kreiptis į kun.Lauryną. Elektrėnų parapijoje įprasta tvarka Pirmos Komunijos sakramentui ruošiasi 4 klasės (pradinukai) ir vyresni+suaugę, o Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi 9 klasės (I gimnazijos) moksleiviai, vyresni ir įvairaus amžiaus suaugę, kurie nėra priėmę šio sakramento.  Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo sakramentai yra švenčiami gegužės mėn ir yra privalomi visiems pakrikštytiems asmenims, kurie dar nėra jo priėmę.

Kviečiame į "Alfa kurso" grupelių moderavimą mūsų vyskupijoje

Ruošiantis Alfa kurso moderatoriaus tarnystei, kviečiame atnaujinti savo žinias apie Alfa kursą bei išsiaiškinti praktinius klausimus. Rugsėjo 17 d. kviečiame į Alfa kurso seminarą Vilniuje! Būtina išankstinė registracija iki rugsėjo 5 d. Informacija ir registracija: http://alfakursas.lt Spalio 3 d. 19.30 val. kviečiame į susitikimą su seserimi Celina OSB Vievio parapijos namuose. Kalbėsime apie iššūkius, kylančius moderatoriaus tarnystėje, ieškosime būdų juos spręsti, ruošimės tarnystei. Spalio mėnesį pradedame Alfa kursą Jiezno, Kietaviškių, Žiežmarių bei Žaslių parapijose, kur reikės mūsų pagalbos. Kaip numatyta, mokymų metu bus diskutuojama pagrindiniais Tikėjimo tiesų klausimais. Kviečiame jau išklausiusius šį kursą moderuoti pasidalinimo grupelių pokalbius ir įsipareigoti Alfa kurso moderatoriaus tarnystei kitose mūsų vyskupijos parapijose.   Įsipareigoję tarnauti, iki spalio mėnesio praneškite kun. Laurynui (tel. Nr. 86 7844482 ).   Numatomi susitikimai:

Svetainė nevaisingoms šeimoms

Vaizdas
Remiantis Katalikų Bažnyčios mokymu apie gyvybės etiką ir kultūrą sukurta pastoracinės pagalbos vaisingumo problemų turinčioms šeimoms svetainė http://gyvybessodas.lt. Bažnyčia kaip Šeima, kurios nariais kiekvienas tampame per Krikštą, yra pakviesta rūpintis savaisiais. Kviečiame tarnauti žodžio bendryste – liudyti, dalintis, melstis ir perduoti vilties žinią laukiantiems. Padėkite nevaisingai šeimai: http://gyvybessodas.lt.
Vaizdas
Kuriama Kaišiadorių vyskupijos parapijų bendruomenėms atsinaujinimo internetinė svetainė: https://bendruomenems.lt
Vaizdas
„Laimingiausias pasauly žmogus, kuris už duoną privalo dėkoti tik dangui. Ir savo rankoms. Laimingesnis už laimingiausią – kuris turi kuo pasidalinti.“ (Kun. B. Bulika) MIELI   ELEKTR ĖNŲ   PARAPIJOS   ŽMONĖS, šiais metais rugpjūčio 21 dieną švęsime Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konksekravimo 20 metų jubiliejų. Ta proga mūsų bažnyčia visus parapijiečius ir svečius nori sutikti atsinaujinusi ir gražesnė. Jau atlikti bažnyčios vidaus dažymo darbai, įrengta Krikštykla, Šv. Jono Pauliaus II-ojo koplyčia, pastatyta Šv. Jono Pauliaus II-ojo skulptūra. Taip įvertinta šio didžio popiežiaus artumas Lietuvai, remiant mūsų nepriklausomybės siekius bei dvasinį atgimimą. Kuriami vitražai, kuri ų vienas jau papuošė Šv.Jono Pauliaus II-ojo koplyčios langus, o kitas papuoš Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės koplyčios langus. Sakoma, kad žmogus, kaip ir langas su vitražais, gražus apšviestas saulės, bet tikrasis jo grožis atsiskleidžia nu
Vaizdas
Rugsėjo 23 d. 16 val. Elektrėnų bibliotekoje vyks Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas. Ramunės Sakalauskaitės knygoje „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ atsispindi svarbiausi Lietuvos XX amžiaus įvykiai. Knygoje objektyviai, detaliai ir autentiškai pasakojama apie pirmojo atkurtos Arkikatedros klebono nueitą gyvenimo kelią. Anot literatūrologo Valentino Sventicko, monsinjorą K. Vasiliausko biografija nuodugni, patikima ir nedaugiažodė. Poetas Rimvydas Stankevičius: „Bestseleris. Paradoksalu - nors knyga yra parašyta veik be epitetų ir išraiškingų būdvardžių, vengiant skaitančiajam primesti bent kokią autorės emociją, skaitydamas ją nubraukiau ne vieną ašarą, ištryškusią, beje, ne dėl biliūniško graudulio ar atjautos, bet dėl tiesiog pribloškiančios gėrio ir šventumo didybės." Prof. Viktorija Daujotytė šią knygą vadina „parankine“ visiems, ateityje ketina

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILUVĄ

  Šiluva-nedidelis miestelis Žemaitijoje, netoli Raseinių. Jis garsus tuo, kad čia 1608 metais pasirodė Šv. Mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi. Šiluvoje Marija išsakė didžiausią savo troškimą – kad būtų garbinamas jos Sūnus. Šiluva yra viena iš 5 vietovių Europoje, kur Marijos pasirodymas oficialiai pripažįstamas katalikų bažnyčios. Tai pirmas žinomas Marijos pasirodymas.    Tėvynės laisvę išmeldusiems ir nepriklausomą, orų gyvenimą kuriantiems Lietuvos žmonėms Šiluva ir toliau yra lankoma bei puoselėjama piligriminė šventovė. Atkūrus Nepriklausomybę, kasmet rugsėjo pradžioje gausiai Šiluvą lankantys piligrimai iš Lietuvos bei užsienio šalių dalyvauja visas aštuonias dienas trunkančiuose Šilinių atlaiduose. Šiemet Mergelės Marijos Gimimą švenčiame popiežiaus Pranciškaus paskelbto ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metu.    Rugsėjo 10 dieną keturiasdešimt aštuoni Elektrėnų Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos piligrimai dalyvavo Šilinių atlaiduose. Meld

Šilinės atlaidai

Šių metų rugsėjo 10 dieną organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus, Šv. Mišios 12 val.  Išvykstame 8.30 val. nuo Bažnyčios, Policijos ir "Ikiuko".  Dėl piligriminės kelionės kreiptis į Eleną Janavičienę tel. 865099254 ir Danutę Sabonienę tel. 860138430.

Kviečiame tarnauti Dievui bendruomenėje

Kviečiame galinčius ir norinčius bažnyčios narius  skaityti skaitinius - skelbti Dievo Žodį Šv. Mišiose, kreiptis į kun. Lauryną tel. 867844482 .
Vaizdas
Rugsėjo 1 diena baigti bažnyčios bokštų remonto - dažymo darbai. Dažymo darbus atliko: Aleksandras Asafkinas, Marius Subata, Ernestas Karpičius ir Raimondas Stapulionis. Bažnyčios bokštų remonto dažymo darbai atlikti dėka  Lietuvos Energijos, Elektrėnų savivaldybės ir ištikimųjų parapijiečių.
Vaizdas
Rugpjūčio 29 d., 19 valandos Šv. Mišiose buvo pašventintas  Kryžius, kurį išdrožė parapijietis Bruno Margevičius. Šv. Kryžius yra pakabintas katechetinėje klasėje. Bažnyčios konsekravimo 20 metinių proga, rugsėjo 4 diena, po 10 val Šv. Mišių šventoriuje šventinsime naują Kryžių. Kviečiame parapijiečius dalyvauti Šventoriaus Kryžių padovanojo Elektrėnų seniūnija