Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2018

ŠEIMADIENIS

Vaizdas

PAMALDŲ TVARKA KALĖDŲ LAIKOTARPYJE

Gruodžio 24 d. (pirmadienis) -  Šv. Kūčių ryto Šv. Mišios - 10 val. ŠV. KALĖDŲ NAKTIES-PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS - 21 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Gruodžio 25 d. (antradienis) -  ŠV. KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS - 9 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Gruodžio 26 d. (trečiadienis) – Antroji Kalėdų diena Šv. Stepono kankinio šventė, Šv. Mišios – 10 val. Gruodžio 27 d. (ketvirtadienis) – Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė, Šv. Mišios – 18 val.  Šv. Mišių metu  laiminamas vynas. Gruodžio 28 d. (penktadienis) – Nekaltieji  Vaikeliai, kankiniai Šv. Mišios 18val., Gruodžio 29 d. (šeštadienis) – Kalėdų penktoji diena Šv. Mišios 10 val. Gruodžio 30 d. (sekmadienis) – ŠVENTOJI ŠEIMA: Jėzus, Marija ir Juozapas .  Melsimės prašydami Dievo palaimos mūsų šeimoms. Šv. Mišios 10 ir 12 val. Po 10 val Šv. Mišių padėka už 2018 m. Gruodžio 31 d. (pirmadienis) - Šv. Mišios – 18 val. Sausio 1 d. (antradienis - Naujieji Metai) Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė Šv. Mišios 12 val. Švč. M

Adventinės muzikos koncertas

Vaizdas

Advento rekolekcijos jaunimui

Gruodį Elektrėnų parapijos jaunuoliai pradėjo ruošdami savo širdis artėjančiam Kristaus gimimo stebuklui. Diena prasidėjo nuo staigmenos, nes pamačius į parapijos salę ateinantį muzikos mokytoją Česlovą Kriščiūną, kuris kartu atsigabeno gausybę instrumentų, turbūt ne vienoje galvoje gimė klausimas "tai kas gi čia dabar vyks?" O vyko štai kas - artimiau susipažinome su liaudiškomis advento tradicijomis ir svečio atsinešti instrumentai neilgai trukus skambėjo jaunuolių rankose pritardami lietuviškoms advento dainoms. Taip pat sulaukėme ir antrojo svečio - kunigo Kęstučio Dvarecko, kuris savo mokymais liudijo Dievo meilę mums. Vėliau, padedant Širvintų parapijos choreliui kartu šlovinome Dievą giesmėmis. Šlovinimo metu buvo galimybė priimti Viešpaties Gailestingumą ir atlikti susitaikinimo Sakramentą, o galiausiai viską vainikavo Šventosios Mišios. Elektrėnų parapijos jaunimas nuoširdžiai dėkoja svečiams už prasmingai praleistą laiką bei pripildytas širdis. Nuotraukos

Elektrėnuose vyko KVŠC rekolekcijos

Vaizdas
Elektrėnuose vyko KVŠC rekolekcijos! Prasmingai ir jautriai adventas prasidėjo Elektrėnų dekanate. Gruodžio pirmąjį šeštadienį Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje vyko rekolekcijos Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro (KVŠC) šeimoms ir savanoriams.  KVŠC vadovė J.Bernatonienė išklausė, kuo gyvena vyskupijos šeimos centrų koordinatoriai Širvintose, Želvoje, Vievyje, Elektrėnuose. Buvo  peržvelgti svarbiausi šeimos institutą liečiantys klausimai, pažymėtos būsimos  veiklos gairės.  Kiek vėliau rinkosi Elektrėnų parapijos ,,alfa" kurso komanda,- gausiausi šių rekolekcijų dalyviai. Čia pat, tik kitoje salėje, vyko Elektrėnų jaunimo, besiruošiančio Sutvirtinimo sakramentui, rekolekcijos... Jų pradžioje, tarsi įvade, buvo smalsu pasiklausyti Česlovo Kriščiūno, svečio iš Kaišiadorių, giedamų adventinių giesmių ir pagiedoti drauge. Vėliau prasidėjo svarbiausia rekolekcijų veikla- kun. L.Visocko konferencija apie džiaugsmą šeimoje ir mąstymas tyloje. Kiekv

Chorų festivalis šv. Cecilijos garbei

Š. m. lapkričio 25 d. 13 val. Elektrėnų švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje vyko III chorų festivalis šv. Cecilijos garbei, kuriame dalyvavo Elektrėnų meno mokyklos Jaunučių ir Jaunių chorai (vad. A. Balnionytė), Nemenčinės muzikos mokyklos vokalinis ansamblis (vad. R. Juknevičius), Nemenčinės muzikos mokyklos choras (vad. R. Juknevičius), Elektrėnų švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos vaikų choras (vad. R. Striškaitė), Elektrėnų savivaldybės vokalinis moterų ansamblis (vad. A. Balnionytė) bei Elektrėnų kultūros centro vokalinis moterų ansamblis "Eldija" (vad. A. Balnionytė).  Kiekvienas kolektyvas atliko po du kūrinius, o festivalio pabaigoje visi kolektyvai susijungė į bendrą jungtinį chorą ir atliko vieną religinę giesmę bei L. Vilkončiaus dainą "Mano vardas - Lietuva", taip pagerbdamas tiek šv. Ceciliją - muzikantų, dainininkų, vargonininkų, muzikos instrumentų gamintojų bei poetų globėją, tiek savo skambiais balsais paminėd

Šeimadienis

Vaizdas

ŠVIESAUS LIŪDESIO GIESMĖS

Vaizdas

Vėlinės

Vaizdas

Šeimadienis

Vaizdas
Šeima-  tėtis, mama, vaikai ...   Bažnyčia-  visų Dievo vaikų šeima ... Šeimadienis - popietė visai bažnyčios bendruomenei Spalio 14 dieną po Šv. Mišių parapijos salėje kviečiame dalintis tikėjimu ir kartu žiūrėti  filmą        ,,Dievas nėra miręs''

Alfa kursas

Vaizdas
Ar  Dievas yra ?  Ne. Taip. Galbūt ...  Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje vėl organizuojamas alfa   kursas:  Kam? - kiekvienam, kuris turi klausimų ir ieško ...  Kada? -  trečiadieniais 19 val. nuo spalio 10 dienos. Kur? - parapijos salėje . Kaip? - demonstruojama  video paskaita, po jos prie arbatos puodelio  diskutuojama apie paskaitoje keltus klausimus :) Paklausti ir registruotis: tel. 8 650 19852, 8 687 83 693

Kryžius, skirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio garbei

Bažnyčią gyvins naujas meno kūrinys – kryžius, skirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio garbei  Visada pasižyminti subtilia elegancija bei unikalumu Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia nuo šiol savo parapijiečius džiugins dar vienu įspūdingu meno kūriniu – sukurtu menininko Alberto Lunskio kryžiumi, kurį bažnyčiai nusprendė paaukoti viena parapijiečių šeima. Šio meninko darbai džiugina elektrėniečius jau ne vienerius metus. Miesto įvažiavimą, kapines puošia meistro sukurtos skulptūros, Elektrėnų profesinio mokymo centro darbuotojai taip pat gali didžiuotis turėdami menininko sukurtą šv. Kazimiero koplystulpį, o Abromiškių bendruomenę taip pat dvasiškai praturtinta meno kūriniu. Alberto Lunskio darbai yra vertinami bei pripažinti ne tik Elektrėnų savivaldybėje, tačiau ir užsienio šalyse. Kryžiumi, kuris skirtas palaimintajam Teofiliui Matulioniui pagerbti, siekiama įkvėpti parapijiečiams dvasinės stiprybės, praskaidrinti jų kasdienybę. Parapija džiaugiasi

Šv. Mišių rugsėjo 23 d. nebus

Šį sekmadienį rugsėjo  23 d.  šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus.  Kviečiame bendrai maldai į Kauną su Šventuoju Tėvu Pranciškumi. Sekmadienio išvakarių šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos rugsėjo  22 d. 18 val.

Kviečiame į švč. Sakramento adoraciją

Rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus.  Ruošiantis susitikimui su Šventuoju Tėvu kviečiame popiežiaus atvykimo išvakarėse į švč. Skaramento adoraciją, kuri prasidės po vakaro šv. Mišių 18.30 val. Melstis už popiežiaus vizitą prašant,  kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

Naujas šv. Mišių laikas

Nuo spalio mėnesio keičiasi sekmadienio šv. Mišių tvarka. Sekmadieniais šv. Mišios nuo spalio 7 d. bus aukojamos: 10 val. (suma) ir 12 val.   Sekmadieniais 8.30 val. šv. Mišios nebus aukojamos.

Lietuvos vyskupų kreipimasis

Lietuvos vyskupų kreipimasis artėjant Šventojo Tėvo vizitui Lietuvoje rugsėjo 22 d. ir 23 d. (2018) Brangūs broliai ir seserys, gyvenantys Lietuvoje ir už jos ribų, Lygiai prieš 25 metus visi tapome istorinio įvykio liudininkai – pirmą kartą Popiežius apsilankė Lietuvos žemėje. Šv. Jono Pauliaus II apsilankymas tapo vienu didžiausių naujai atgimusios Lietuvos valstybės įvykių. Šiuo metu mūsų Tėvynė rengiasi istoriniam susitikimui. Su džiaugsmo virpuliu širdyje laukiame popiežiaus Pranciškaus ir rengiamės jo atvykimui. Tai bus ypatinga patirtis – pamatyti ir išgirsti Šventąjį Tėvą, kuris atvyksta aplankyti savo bendruomenės Baltijos šalyse. Katalikų Bažnyčios vadovas ketina susitikti ne tik su tikinčiaisiais, bet ir su visais geros valios žmonėmis, kuriems yra svarbios žmogiškosios vertybės, žmogaus prigimtinių teisių apsauga bei pagalba patiems vargingiausiems. Popiežiaus vizitas mūsų šalyje – labai svarbi tikėjimo ir vilties sustiprinimo proga bei demokratinės visuomenės pamatų

Atlaidai Elektrėnuose

Kaip ir kasmet atėjus vasaros pabaigai, taip ir šiemet rugpjūčio 26-ąją Elektrėnų parapija šventė titulinius Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės atlaidus. Po ankstyvųjų Šv. Mišių ir Švč. Sakramento adoracijos parapijos tikintieji rinkosi klausytis Kauno valstybinio choro (vad. Petras Bingelis) atliekamos giesmių pynės Marijai. Iškilmingoms Šv. Mišioms ir Eucharistinei procesijai vadovavo svečias kunigas Mozė Mitkevičius.  Šv. Mišių metu kun. M. Mitkevičius pašventino naują Prisikėlusio Kristaus vėliavą ir du – Šv. Motinos Teresės bei Pal. Teofiliaus Matulionio – paveikslus. Vėliavą Elektrėnų bažnyčiai padovanojo dailininkė – tekstilininkė Margarita Čepukienė, o 3 paveikslus, iš kurių vienas jau puošia bažnyčios raštinę, dailininkas Andrius Zakarauskas. Pirmasis – „Palaimintasis Teofilius Matulionis“. Paveikslo pagrindas – „suodžių juodos“ spalvos dažas, kuris yra tarsi nuoroda į tuometines nuotaikas. Tačiau Teofiliaus veidas aiškiai apibrėžtas skleidžiamos vidinės šviesos hori

Šv. Mišių laikas

Nuo rugsėjo 1 dienos keičiasi sekmadienio šv. Mišių laikas. Šv. Mišios sekmadieniais bus aukojamos 8.30 val., 10 val. (suma) ir 12 val.

Paveikslai ir vėliava

Vaizdas
“Palaimintasis Teofilius Matulionis” 2018 aliejus, drob ė 55x80 Yra toks dažas, pavadinimu “suodžių juoda”, kuris ir tapo bene pagrindinė ašis supamos erdvės aplink portretą. Ta suodina spalva, lyg nuoroda į tas vietų nuotaikas, kuriose buvo kalinamas, kilnojamas Palaimintasis Teofilius Matulionis. Suodinas rūkas gaubiantis Jo patirties įtapytą veidą. Portretas aiškiai apibrėžtas skleidžiamos vidinės šviesos horizontaliame formate. Tai klasikinis portretas su šiek tiek išdidinta proporcija, norint pabrėžti Teofiliaus svarbą. Jo svarba turėtų būti aiški net neuždėjus vyskupo atributų, o tik su suodinais marškiniais ir melancholišku žvilgsniu į kupiną nerimo pusę.  “Šv. Motina Teresė iš Kalkutos” 2018 drobė, aliejus 70x60 Portreto id ėjos pasirinkimą padiktavo Šv. Motinos Tereses apibūdinimas, kaip “Šventoji iš tamsos”. Šviesus spindulys atsirandantis neapibrėžtoje tamsioje erdvėje. Pasirinkau gan klasikinį jos atvaizdą suglaustomis rankomis. Pats

ATLAIDAI

Vaizdas

Varpų krikštas

Vaizdas
Š. m. Liepos 6-oji Elektrėnų parapijai ypatinga diena. Šią dieną ne tik kartu su visa Lietuva šventėme karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, bet ir džiaugiamės naujais, iš Jano Felčinski‘o (Jan Felczyński)liejyklos atkeliavusias ir jau pašventintais varpais, dedikuotais Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui ir Lietuvos globėjui Šventajam Kazimierui.  Iškilmių dieną bažnyčia buvo išpuošta Janinos Piraškevičienės ir jos komandos rankų darbo puokštėmis, į šventines Mišias rinkosi tiek parapijiečiai, tiek miesto svečiai. Iškilmingas Šv. Mišias Valstybės dieną koncelebravo J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupas nominantas Algirdas Jurevičius. Šia proga į svečius atvyko ir buvęs Elektrėnų, dabar Punsko parapijos vikaras Marius Talutis.  Šv. Mišių pabaigoje vyskupo J. Ivanausko pašventinti trys naujieji varpai pirmą kartą suskambo mūsų parapijos žmonėms. Vyskupas ordinaras išreiškė viltį

Naujieji Elektrėnų bažnyčios Varpai laukia krikšto

Vaizdas
Naujieji  Elektr ėnų bažnyčios Varpai laukia krikšto Birželio 22 d.  į Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią iš Lenkijos, Przemyslo mieste esančios Jano Felčinski‘o (Jan Felczyński) varpų liejimo firmos atvežti naujieji trys varpai, dedikuoti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui, Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui ir pal. Teofiliui Matulioniui, jau pastatyti bažnyčioje ir laukia krikšto.  Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną  LIEPOS 6-ąją 10 val. juos konsekruos J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.  Kviečiame melstis ir švęsti kartu! Silvija BIELSKIEN Ė Elektr ėnų bažnyčios varpas Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje beveik ketvirtį amžiaus skamba vienintelis 500 kg sveriantis varpas, atvežtas iš Pivašiūnų 1996 balandžio 18 d. Raudonarmiečiams užėmus Karaliaučių ir naikinant viską, kas vokiška, varpas buvo paskandintas viename iš miesto kanalų. Iš kareivių sužinojęs ir jiems užmokėjęs, vienas kaunieti

VARPŲ ISTORIJA

„Niekados neklausk, kam skambina varpai, – jie skamba tau“ (John Donne)  Šių metų sausyje Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos ekonominė taryba paskelbė apie renkamą paramą naujų bažnyčios varpų liejimui, kurie būtų dedikuoti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui, Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui, ir pal. Teofiliui Matulioniui.  Ir štai – VARPAI JAU ELEKTRĖNUOSE!  Su džiaugsmu pranešame, jog birželio 22 d. į Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią iš Lenkijos, Przemyslo mieste esančios Jano Felčinski‘o (Jan Felczyński) varpų liejimo firmos jau atkeliavo nauji ir laukti varpai, kuriuos - Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną LIEPOS 6-ąją 10 val. - konsekruos J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kviečiame melstis ir švęsti kartu!  Silvija BIELSKIENĖ  Garbinu, sušaukiu, suburiu, apraudu, papuošiu...  Trumpai prisiminkime varpų atsiradimo Lietuvoje kelią, jų paskirtį, tremtį, išgyvenimus, pasivaikščiodami Gintauto Žal

VARPAI JAU ELEKTRĖNUOSE

Su  džiaugsmu pranešame, jog  birželio 22 d.  į mūsų bažnyčią iš Januš ir Macej Felčinski varpų liejyklos jau atkeliavo nauji ir laukti varpai, dedikuoti Lietuvos valstybei, šventajam Kazimierui ir palaimintajam Teofiliui vyskupui, kankiniui. Varpus konsekruos Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – liepos 6-ąją – 10 val. J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas. Kviečiame melstis ir švęsti kartu! Nuotraukos

REGISTRACIJA Į SUSITIKIMĄ SU POPIEŽIUMI

Vaizdas
Prieš atidarant elektroninę registraciją oficialioje Popiežiaus vizito internetinėje svetainėje, vyksta išankstinė registracija parapijose. Tokiu būdu yra sudaromos grupės, kurios į susitikimą vyks kartu ir galės būti viename sektoriuje.  SVARBU: Jei žmogus užsiregistruoja iš anksto į šias grupes, registruotis internetinėje svetainėje pačiam nebereikia.  Dėl išankstinės registracijos į šv. Mišias Kaune (rugsėjo 23 d.) kreiptis į  Eleną Janavičienę,  tel. 865099254 arba  Danutę Sabonienę, tel. 860138430. Dėl išankstinės registracijos į jaunimo susitikimą su popiežiumi (rugsėjo 22 d.) kreiptis į  Agnę Butkutę, tel. 865449664

MALDA LAUKIANT ŠVENTOJO TĖVO VIZITO

Vaizdas
Rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Vykstant įvairiems pasiruošimo darbams prie jų savo malda prisidėti kviečiami ir visi tikintieji. Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. 

Adoracija

Vaizdas

Gyvybės diena

Vaizdas

Piligriminė kelionė

Vaizdas
Maloniai kvie čiame balandžio 15 d. dalyvauti piligriminėje kelionėje į Kaišiadorių Kristaus Atsimanymo katedrą. 17.00 val. Švenčiausio sakramento adoraciją, dvasinio pokalbio bei išpažinties galimybė. 18.00 val. Šv. Mišios prie pal. Teofiliaus sarkofago aukotojų intencijomis. Išvykstame 16 val. iš aikštelės prie Elektrėnų bažnyčios, sustosime aikštelėje prie Elektrėnų policijos komisariato ir prie parduotuvės „Ikiukas“. Dėl kelionės kreiptis į Eleną Janavičienę,   tel. 865099254                                        Danut ę Sabonienę, tel. 860138430