Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Lapkričio, 2014

Šlovinimo Dovanos Atnaujinimo Dienos

Vaizdas
                       Ši ų metų lapkričio 14 – 16 dienomis Elektrėnų parapijos jaunimas kartu su kitu Kaišiadorių vyskupijos jaunimu bei vievio šeimomis šventė Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienas (ŠDAD) Vievyje.                       Penktadienio pavakarę į Vievio pradinę mokyklą susirinko daugiau nei šimtas tikinčio, džiugaus bei puikiai nusiteikusio jaunimo ir kelios džiaugsmu trykštančios šeimos. Tą vakarą visi ŠDAD dalyviai turėjo galimybę susipažinti vieni su kitais, pabendrauti su senais draugais ir bičiuliais. Po vakarienės giesme meldėmės už susirinkusiuosius ir dar atvykstančiuosius renginio dalyvius, vadovus, organizatorius bei savanorius. Vėliau jaunimas ir šeimos mokyklos sporto salėje dvi valandas šoko lietuvių liaudies šokius. Po jų turbūt nebuvo nei vieno, kurio veidas nebūtų įgavęs ryškiai raudonos spalvos ir nuostabios šypsenos veide.     Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienų susitikimas buvo įdomus ir tuo, kad dalyviai nemiegojo visi kartu viename pasta

Vaikai įrašomi į Rožinio ir Škaplieriaus mylėtojų draugiją

Vaizdas
Pasirenku Tave savo Globėja ir Gynėja Spalis – Rožinio maldos mėnuo. Šuo laiku tikintieji visame pasaulyje skiria ypatingą dėmesį Rožinio maldai, taip pagerbdami Švč. Mergelę Mariją. Mūsų parapijoje kiekvieną spalio sekmadienį, prieš 12val. jaunimo Šv. Mišias, Rožinį kalbėjo vaikai, pavasarį priėmę pirmąją Komuniją. Melstis jiems padėjo tikybos mokytojos: Rita Šabūnienė ir Marytė Kuliešienė. Spalio 26d. vaikai buvo įrašyti į Rožinio ir Škaplieriaus mylėtojų gretas. Tądien prieš 12val. Šv. Mišias, 17 mūsų parapijos jaunųjų tikinčiųjų padovanojo Švč. Mergelei Marijai po baltą rožę ir išsirikiavo priešais altorių, kur juos pasveikino Elektrėnų parapijos klebonas Jonas Sabaliauskas. Kunigas vaikams pasakojo apie Rožinio maldos svarbą ir galią, dalijosi gražiomis mintimis. Vėliau klebonas, pašventino vaikų atsineštus Rožinius, taip pat kiekvienam padovanojo po Škaplierių. Ceremonijos metu mažieji skaitė maldą, kurioje skambėjo žodžiai: „Švenčiausioji Mergele Marija, Kristaus ir mūsų M

AKCIJA "RENKUOSI GYVYBĘ"

Vaizdas
VAIKŲ LIETUVOJE PRAĖJUSIAIS METAIS NETEKO TEISĖS GYVENTI DĖL ABORTŲ - 5217 UŽDEKIME ŽVAKUTĘ PRIE  ŠVČ. M. MARIJOS KANKINIŲ KARALIENĖS KOPLYČIOS, UŽ KIEKVIENĄ NEGIMUSĮ VAIKĄ. AKCIJA "RENKUOSI GYVYBĘ" VYKS BAŽNYČIOJE  LAPKRIČIO 23 D. 11.45 VAL. Lapkričio 23 d. Negimusio kūdikio dieną, Lietuvos Šeimos centras kviečia melstis už tėvus ir motinas Lietuvos šeimos centras primena, jog 1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje ministro įsakymu buvo įteisinti abortai. Dėl šio sprendimo ir nuolatinės propagandos, jog negimęs vaikas nėra žmogus, tūkstančiai moterų pasirinko abortą. „Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“, sakė Motina Teresė. Tas karas vyksta tada, kai atsisakome priimti jau pradėtą kūdikį. Šiame kare nėra laimėjusiųjų. Nukenčia visi: į Amžinybę iškeliaujantis kūdikis, tėvas, broliai ir seserys, o labiausiai motina, kuri ne tik psichologiškai ir moraliai, bet ir fiziškai išgyvena šią netektį. Štai ką sakė Popiežius Jonas Paulius II: „Norėčiau [...] tarti k

Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienos

Vaizdas
Lapkričio 14-16 d. kviečiame Elektrėnų dekanato ir parapijos  jaunimą, šeimas į Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienas (ŠDAD) Vievyje!  Švęsime Bažnyčią kaip šlovinančią bendruomenę. Dėl informacijos ir registracijos kreiptis: El. paštu: sdad.info@gmail.com Facebook: ŠDAD2014 (prašome apie renginį paskelbti draugams) Tel. Nr.: 8621 25292 http://we.tl/NfwxYs4UFB

Caritas skelbia pagalbos Ukrainos žmonėms akciją

Vaizdas
Spalio 6 d. Lietuvos Caritas organizacija kartu su septynių vyskupijų Caritas centrais paskelbė humanitarinę pagalbos Ukrainos žmonėms akciją. Jos tikslas - surinkti reikalingų daiktų ir lėšų, kurios padėtų nukentėjusiems nuo karo ukrainiečiams išgyventi artėjančią žiemą.    “Iš kolegų Ukrainos Carito organizacijos gavome didelį nerimą keliančios informacijos apie sudėtingą padėtį, kurioje atsidūrė ukrainiečiai ir jų šeimos nariai, nukentėję nuo karinių veiksmų, priversti tapti pabėgėliais savo šalyje. Jų skaičius kasdiena auga. Atsiliepdami į pagalbos prašymus ir reikšdami savo solidarumą su kenčiančiaisiais Ukrainoje, skelbiame pagalbos rinkimo akciją parapijose, norime surinkti šiltų drabužių, žieminių batų, konservuotų maisto produktų, sauskelnių vaikams ir kitų reikalingų Ukrainos žmonėms daiktų“, – kreipdamasi į visus geros valios žmones sakė Lietuvos Carito generalinė direktorė Janina Kukauskienė.   Akciją padeda organizuoti Ukrainos garbės konsulas Klaipėdoje Genius

"Alfa" kursas ir Dvasinės pratybos

Vaizdas
Nuo spalio mėnesio pradžios mūsų  bažnyčioje - parapijos salėje vyksta  "Alfa" kursas! Sekmadieniais 13 val. Kviečiame tėvelius, kurie prieš metus dalyvavote Alfa kurse ir norėtumėte šiemet tęsti ir gilintis tikėjime kartu. Kviečiame Jus dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos Dvasinėse pratybose kasdieniniame gyvenime. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15 val., bažnyčioje katechezių klasėje.