Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gruodžio, 2013

„Šv. Valentino dieną KITAIP“ šventė Kaune

Vaizdas
Šv. Valentino dienos vakarą Kaune daugiau kaip 11 tūkst. žmonių pasirinko švęsti dalyvaudami septintojoje „Valentino dienoje KITAIP“. Antrą kartą ji surengta didžiausioje Baltijos šalyse pramogų arenoje, bet dar neprasidėjus renginiui jau buvo mažai tuščių vietų per visus tris arenos aukštus. Juos užpildė gausūs dalyviai – dauguma jauni žmonės – atvira širdimi priėmę renginio organizatorės – Kauno arkivyskupijos – kvietimą ateiti švęsti meilės, šlovinti Dievo – paties didžiausio meilės šaltinio, džiaugtis jo dovanotu gyvenimu ir jame sutiktais brangiais žmonėmis, su kuriais galima ir svarbu meile dalytis nuoširdžiai, atsakingai ir ištikimai – ne tik šventėje, bet ir kasdienoje. Džiaugsmas, kai gyvename ne sau Vakaro dalyvius sveikinęs renginio globėjas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ džiaugėsi organizatorių sugalvotu šventės moto „ Kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11) ir sakė per 75 gyvenimo metus, atrodo, suradęs atsakymą, kas iš tikro teikia didžiausią dž
Vaizdas
Rožinio malda Lietuvos piliečių širdyse ! Artėjant   Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimui norime pakviesti visus Lietuvos piliečius šių metų vasario 16 d. savo parapijose jungtis į bendrą padėkos maldą už laisvą Tėvynę, prašant švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo ir globos. Juk   tą   žodį   „Lietuva“ savo širdyse brangino kartų kartos, kad išsaugoti šią šalį - mūsų gimtinę, kovojo gausios minios.   Ypatingai   dar daugelio atmintyje neišblėsusi Sausio 13-sios naktis   mums yra liudijimas ir   ryškus atminimas, kai petis į petį stovėjome prie parlamento rūmų ir grėsmingai artėjant tankams, širdyse kirbėjo viltis ir pagalbos šauksmas, o rankose tebuvo vienintelis ginklas – rožančius. Šviesiu žiburiu atmintyje lieka ir Dievo Tarnas Teofilius Matulionis, mylėjęs Lietuvą bei jos žmones ir savo skausmingoje nelaisvėje varstęs iš duonos pagamintus rožančiaus karolėlius.   Ne vien švenčių progomis, bet ir kasdienybės rūpesčiuose per maldą širdis širdin, jungiamės į vieną didelę š

Šeimos metais Elektrėnų bažnyčioje nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Vaizdas
„Palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite“ (Lk 10,23)   Ateikime pabūti su Viešpačiu! „Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente“ (Palaimintasis Jonas Paulius II)   Kviečiame   dalyvauti Šeimos metams skirtoje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje    kuri vyks Elektrėnų bažnyčioje   nuo vasario 12 d. 8.00 val. iki vasario 13 d. 8.00 val. Visą parą truksiančioje adoracijoje melsimės įvairiomis intencijomis, apimančiomis mūsų parapijos šeimų bendruomenę. Norinčius praleisti valandą su Jėzumi, kviečiame ateiti Jums patogiu laiku. Adoracijos laikas Intencijos adoracijai Vadovaujanti maldai parapijos grupel ė 08 00 Šventosios Mišios Suaugusi ųjų choras 09 00 -10 30 Už parapijos bendruomen ės šeima, kad joje augtų sąmoningumas tikėjimo kelyje, te Viešpats teikia tarnystės ir nuolankumo dvasią, priimant vienas kitą. Suaugusi ųjų chorai 10 30 -12 30 Už še

Jaunimo susitikimų diena „Žmogus: mylėti, NE naudoti“ Kaune (2014 01 18)

Vaizdas
  Daugiau kaip 400 jaunuolių, 30 savanorių ne tik iš Kauno šeštadienį dalyvavo nuotaikingoje ir gerų atsiliepimų sulaukusioje Jaunimo susitikimų dienoje „„Žmogus: mylėti, NE naudoti“. Pirmoji jos dalis surengta pilnutėlėje arkivyskupijos konferencijų salėje. Čia klausytasi kun. Erasto Murausko žodžio, Žano Talandžio, Remigijaus Kalakausko pasidalijimų; žiūrėta jaunųjų atlikėjų kurtų pantomimos vaizdelių; atskirose auditorijose grupėmis kalbėta apie draugystę, meilę, savęs pažinimą, lytiškumą, klausytasi sužadėtinių, sutuoktinių liudijimų. Vakarinė dalis su krikščioniška muzika bei šokiais vyko muzikiniame klube Kauno senamiestyje.   Renginį vedė Rūta Godliauskaitė ir Gintas Petkevičius. Organizavo Kauno arkivyskupijos jaunimo lytiškumo ugdymo programų koordinatorė Agnė Grigaitytė, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras bei Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentai. Dalyvavo jaunimas iš Alytaus, Anykščių, Babtų, Birštono, Čekiškės, Elektrėnų, Garliavos, Jie

"Alfa" savaitgalis tėvams

Šių metų vasario 14 - 15 dienomis, Pavilnio rekolekcijų namuose - vienuolyne, vyko Elektrėnų ir Vievio Pirmosios Komunijos besiruošiančių vaikų - tėvų  "Alfa savaitgalio rekolekcijos. Susitikimo temos: "Vienatvė, Atpažinimas savęs, Kristaus vaidmuo". Šiame "Alfa" savaitgalio susitikimą vedė Kun. Algis Akelaitis ir Stasys Kazėnas. Šlovinimuose ir maldose kartu su mumis meldėsi  Gediminas Ivaškevičius ir Grajauskų šeima. Išgyventa bendra malda žadino kartu ieškojimą prasmės kaip po "Alfa" kursų toliau keliauti tikėjime kartu su Viešpačiu ir šalia esančiais.

Šventojo Valentino diena KITAIP ! „Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“

Vaizdas
Šv. Valentino diena KITAIP  „Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ Jau septintą kartą Kauno arkivyskupija organizuoja Šv. Valentino dieną KITAIP. Renginys gimė kaip atsakas ir kvietimas paminėti šią dieną ir įvairiomis meno formomis kalbėti apie tikrąsias vertybes, atsiduodančią ir dovanojančią Meilę. Vasario 14-osios kvietimas mylėti turi platesnę prasmę, nei proginiai meilės prisipažinimai, laiškeliai ir dovanėlės mylimiesiems. Ši diena primena, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, vienintelis iš visų jo kūrinių galintis ir mokantis mylėti, o į šią sąvoką telpa ir šeimos bei visos žmonijos vienybė. Šv. Valentino diena KITAIP yra nekomercinis ir visiems atviras renginys. Ypač kviečiame dalyvauti jaunimą, šeimas ir visus kurie jauni širdyse. Šis renginys vyks 2014 metų vasario 14 dieną 19 valandą Kaune „Žalgirio“ arenoje. Renginio trukmė 2,5 val. Planuojama žiūrovų auditorija – 12 000 tūkst. Bilietus nuo vasario mėn. galima įsigyti Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centre , bil

Elektrėnų dekanato, jaunimo adventinis susitikimas

Vaizdas
Šių metų gruodžio 13- 14 dienomis, Semeliškių parapijos bendruomenės namuose, vyko Elektrėnų dekanato: Aukštadvario, Semeliškių, Vievio ir Elektrėnų parapijų bažnytinio jaunimo adventinis susitikimas. Susitikimo tema: "Ateik Viešpatie į mano gyvenimą". Šiame trečiame dekanato jaunimo susitikime daugiau dėmesio buvo skirta bendrai maldai, advento laiko ir šv. Kūčių vakaro kriškčioniškai prasmei pažinti, per katechezę gilintis į klausimą:" ar prieš du tūkstančius metų gimęs Jėzus, šiandien yra susijęs su manim?". Jaunimas turėjo keletą praktinių užduočių, kuriu dėka galėjo labiau atpažinti save kaip mylimus Dievo vaikus ir giliau pažinti Dievo įsikūnijimą evangelijos žinioje. Bendra malda žadino rasti kartu maldos būdą, kurio dėka Dievas gali priartėti ir maitinti jaunas širdis.

Naujieji su Viešpačiu jaunimui

Vaizdas
Palydėti Senuosius ir sutikti Naujuosius Metus tikintis jaunimas iš Elektrėnų, Vievio, Molėtų, Kaišiadorių, Žiežmarių, Vilniaus ir Kauno sugalvojo Senuosiuose Trakuose, Vytauto Didžiojo gimtinėje, dabar ęsančiame Viešpaties apreiškimo vienuolyne. Į šį krikščionišką Naujųjų Metų sutikimą, mus pakvietė ir šiltai priemė sesės joanitės.

Tikslinė parama gerinant girdimumą bažnyčioje!

Vaizdas
Bažnyčias įgarsinanti firma "Rduch" keičia mūsų bažnyčioje įgarsinimo sistemą. Šio projekto sąmata siekia 56 tūkstančius litų. Esame kviečiami nelikti abejingi, kaip parapijiečiai, šiam mūsų  bažnyčiai svarbiam projektui ir pagal galimybes prisidėti vardine auka.  Kad bažnyčia galėtų atsiskaityti už atliktus darbus ir įgarsinimo sistemą turime surinkti 25 tūkstančius litų. Esame kviečiami paaukoti bažnyčios zakristijoje.
Vaizdas

"Alfa" kurso savaitgalis

Vaizdas
Šių metų sausio 31 ir vasario 1 dienomis, Senuosiuose Trakuose - Viešpaties apreiškimo vienuolyne, vyko Elektrėnų bažnytinio jaunimo ir Vievio sutvirtinamųjų "Alfa savaitgalio rekolekcijos. Susitikimo temos: " maldos prasmė jauno žmogaus tikėjimo kelionėje" ir "atgaila būdas palaikyti vienybę su Kristumi". Šiame "Alfa" savaitgalio susitikime  buvo ir daug liudytojų, kurie pasidalino tikėjimo kelione ir atgailos prasme ir patirtimi savo gyvenime. Išgyventa bendra malda žadino kartu ieškojimą prasmės kaip po "Alfa" kursų toliau keliauti tikėjime kartu draugytėje su Jėzumi ir jaunimu.

Skelbkite šią žinią jaunimui ;-)

Vaizdas
KVIEČIAME dalyvauti jaunimą renginyje: "ŽMOGUS: MYLĖTI NE NAUDOTI !" Renginys yra skiras jaunimui susijęs su lytiškumo ugdymu. Dalyvių amžius nuo 15 metų Laikas: 2014 01 18 (šeštadienis).Vieta: Papilio g. 5, Kaunas. Vakarinė programa: Jakšto g. 4 (buvęs naktinis klubas "Shtab") PROGRAMA: 10:30 Registracija 11:00 Atidarymas 11:30 Paskaita. Kalbės kun. Erastas Murauskas 12:15 Pantomima 12:30 Arbatos ir sausainių pertraukėlė 12:45 Luko istorija. 13:45 Grupelės: o ką galvoji Tu? 14:15 Klausimai/atsakymai 14:30 Skanaus! Pietus galima užsisakyti vietoje, kaina 4 Lt 15:45 Teminiai užsiėmimai: man įdomu • Vaikinams. Simuliacinis žaidimas "Bunkeris" (veda grupė "Trinus") • Merginoms. "Tu esi dovana" (kalbės "Meilės santykių" komanda) • Romantinė draugystė: kas? kaip? kada? (kalbės poros, sužadėtiniai, sutuoktiniai) • Žmogus: tikslas ar priemonė? (veda "Pažink save" komanda) 17:00 Sustok. Įsikl

"Alfa" jaunimui

Vaizdas
Sekmadieniais 16.30 val., jaunimo kavinėje vyksta "Alfa" kursas Parapijos jaunimui, kviečiame dalyvauti.