Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugpjūčio, 2014

Parapijos skelbimai

Vaizdas
Nuo rugsėjo mėnesio pradžios Šv. Mišios aukojamos Elektrėnų bažnyčioje tokia tvarka: Sekmadieniais rytinės 8.30 val., suma 10 val., jaunimo 12 val. Nuo pirmadienio iki penktadienio - 19 val. Šeštadieniais – 10 val. ir 18 val. Rugpjūčio 31 dieną 10 val. Šv. Mišiose melsimės su mokiniais, studentais ir mokytojais už naujuosius mokslo metus, prašant Dievo palaimos. Rugsėjo 7 dieną po 12 val.  Šv. Mišių parapijos salėje vyks tėvų susirinkimas, kurių vaikai šiemet norėtų ruoštis Pirmąjai Komunijai.

Įspūdžiai iš kelionės į Romą

Vaizdas
Rugpj ūčio 4-8 dienomis Romoje vyko renginys, pavadinimu „ Frei! Darum ist es erlaubt, Gutes zu tun“ tiesiogiai išvertus: „Laisvi! Tod ė l teis ė ta daryti gera .“ Jis buvo skirtas visiems vokiškai kalbančių šalių ministrantams. Mes, penki lietuviai   buvome kviestiniai svečiai Vokietijos – Magdeburgo vyskupijos. Tie žmon ė s buvo: A š , Antanas Š iaulys, Julius Č esonis i š Elektr ė n ų dekanato, Aušvydas Kriščiūnas iš Kaišiadorių dekanato, Auridas Gedga iš Širvint ų dekanato ir mus lydintis kunigas, Š irvint ų parapijos vikaras Saulius Kristapavičius. Į Rom ą i š Vilniaus oro uosto i š skridome pirmadien į po piet ų ir atvykome v ė lai vakare. Oro uoste mus pasitiko vairuotojas, kuris mus nuve žė iki kempingo esančio už miesto, kuriame jau buvo apie 2000 vokiečių. Ten žmon ė s mus pasitiko š iltai. Po vakaro maldos mes ie š kojome savo palapin ė s. Surad ę , susipa ž inome su savo „ kambariokais. “ Jie mums aprod ė svarbiausias kempingo vietas: tualetus, du š us, p

Šlovink savo Viešpatį visa širdimi !

Vaizdas
Kviečiame jaunimą kartu melstis šv. Mišiose, giesme šlovinti Dievą ateinanti dėl mūsų į trapią duoną, kad  Ją perkeitęs mus dvasiškai maitintų ir padėtų tikėjime augti. Šeštadieniais 18 val.

Piligrimystė

Vaizdas
Šių metų rugpjūčio 9-16 dienomis Elektrėnų parapijos jaunimas dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos organizuotame jau dešimtajame jaunimo piligriminiame žygyje Varkalės – Pivašiūnai, kurio tema šiemet buvo „Šlovinkite Viešpatį, tautų šeimos! (Ps 96, 7)“. Piligrimystėje taip pat dalyvavo mūsų vyskupijos jaunimas iš kitų parapijų, ir net iš Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų. Viskas prasidėjo rugpjūčio 9 dienos popietę, kuomet jaunimas pradėjo rinktis Varkalių kaime esančioje vyskupijos stovyklavietėje. Ten pabuvoję tris dienas ir susipažinę vieni su kitais, išklausę keletą mokymų įvairiomis temomis, kurios yra aktualios tikinčiam jaunimui, ketvirtosios dienos priešpietį iškeliavo link savo tikslo – Švč. M. Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo Pivašiūnuose. Keliaudami piligrimai meldėsi, šlovino Dievą giesmėmis, taip pat dar labiau sustiprino naujai užsimezgusias draugystes, kurios, kaip tikimės, dar ilgai nenutrūks. Piligrimai eidami aplankė Aukštadvarį, Onuškį bei Dusmenis, rinko kelyje

Tituliniai parapijos atlaidai

Vaizdas
Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius, miesto   gyventojus ir kraštiečius maloniai kviečiame į   Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapijos atlaidus, rugpjūčio 24 dieną. 9 val. Votyva – rytinės Šv. Mišios. Eucharistijai vadovaus parapijos kunigai. 9.45 val. – Švč. Sakramento adoracija. Adoracijai vadovaus: 9.45 val. – Gyvojo Ro ž inio draugija, Dievo tarno T. Matulionio grupelė Caritas 11 val. -   Parapijos Šeimos 11.30 val. – “Giesmi ų vainikas” Dangiškai Motinai . Atlikėjai: Kauno Švč. M. Marijos dangun ėmimo parapijos kamerinis choras “Cantate Domino”, vadovas Rolandas Daugėla. 12 val. Suma – pagrindinės Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija. Pamaldoms vadovaus Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas kunigas Algirdas Akelaitis.

ŽOLINĖS ATLAIDAI

Vaizdas
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose 2014 m. rugpjūčio 14–22 d. Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis, atlaidų atidarymas šv. Mišios 18 val .  Rugpjūčio 15 d., penktadienis, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ), ŠEIMŲ ŠVENTĖ , Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena Rugpjūčio 16 d. , šeštadienis, Jaunimo diena, Alytaus dekanato diena Rugpjūčio 17 d., sekmadienis, Caritas diena, Kaišiadorių dekanato diena Rugpjūčio 18 d., pirmadienis, Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena, Širvintų dekanato diena Rugpjūčio 19 d., antradienis, Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena, Molėtų dekanato diena Rugpjūčio 20 d., trečiadienis, Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimas. Kunigų ir vienuolių diena, Merkinės dekanato diena Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis, Žemdirbių ir bendruomenių diena, Birštono dekanato diena Rugpjūčio 22 d., penktadienis, ŠVČ. M

Gyvojo Rožinio draugijos diena Pivašiūnuose

Vaizdas
Kaišiadorių vyskupija Gyvojo Rožinio draugija Gyvojo Rožinio draugijos nariams, Rožinio maldos grupelėms, visiems Rožinio maldos mylėtojams KVIETIMAS                       Nuoširdžiai kviečiame Gyvojo Rožinio draugijos narius, visus Rožinio maldos mylėtojus, dalyvauti Švenčiausiosios Mergelės Marijos Karalienės minėjime, š.m. rugpjūčio 22 dieną. Šiais metais norime toliau tęsti Rožinio maldos žygio tradiciją į Pivašiūnus. Nuo Alytaus kelio pusės maldininkai pajudės link Švč. M. Marijos šventovės, kalbėdami Rožinio maldą. Kelionė pėsčiomis (apie 2 km.), kelionės pradžios vieta numatoma prie kryžiaus, kelyje Alytus - Pivašiūnai. Į kelionę prašome pasiimti bažnytinę ir tautinę atributiką, ypač Lietuvos, Šv. Tėvo, parapijų, Marijos garbei skirtas vėliavas.. Taip pat prašome pasiimti maisto ir gėrimų bendroms vaišėms - Agapei, kuri įvyks po šv. Mišių (prie senosios Pivašiūnų klebonijos). 2014 m. Rugpjūčio 22 d. penktadienį Rožinio maldos mylėtojų dienos programa Piva