Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Liepos, 2016
Piligrimin ė kelionė į Telšius ir Žemaičių Kalvariją PILIGRIMIN Ė KELIONĖ - tai atsigręžimas į save, į Dievą, į savo artimą        Liepos 6 dieną šeštą valandą ryto 40 Elektrėnų dekanato piligrimų išvyko į piligriminę kelionę. Kelionės metu mus visus lydėjo   malda,susikaupimas, ramybė, patriotinės dainos... Nepamiršome, kad į kelionę vykstame Valstybės dieną.        Atvykome į Telšius, kur aplankėme   Šv. Antano Paduviečio katedrą. Maloniai mus sutikęs kunigas V. Daugėla, papasakojo apie katedrą, atrakino Gailestingumo duris, pro kurias įėję patekome į kriptą. Kunigas pasakojo, kad 1765 m. bernardinų iniciatyva ant aukščiausios miesto kalvos pastatyta mūrinė bažnyčia, nuo 1926 m. vadinama Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Įkūrus Telšių vyskupiją, bažnyčia tapo katedra. 1999 m. rugsėjį į Telšių katedros kriptą perkelti vyskupo V. Borisevičiaus palaikai.   2009 m. birželio 14 d., Telši ų miesto šventės dieną, pašventintos naujosios katedros durys, kuriose dailininkas Romual

Piligriminės kelionės Gailestingumo metuose

Vaizdas
Elektr ė n ų Š v č . M. Marijos Kankini ų Karalien ė s parapijos piligrimini ų kelioni ų 2016 m. grafikas D ėl piligriminių kelionių kreiptis į Eleną Janavičienę, tel. 865099254 Danutę Sabonienę, tel.860138430 Pastaba: dėl objektyvių priežasčių kelionių laikas gali keistis

Bendruomenės pradžia - darni šeima

Vaizdas
Trečiadieniais 19.30 val. (Jaunimo kavinėje) yra kviečiamos parapijos šeimos kartu melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį ir kitomis maldomis. Atsinešti pasirašytą po vieną intenciją. Kviečiame Elektrėnų parapijos šeimas - tėtį, mamą ir vaikus į krikščioniškų šeimų savaitgalį, skirta Elektrėnų ir Vievio parapijų šeimoms, rugpjūčio 5-7 dienomis Vievininkų km , Vievio sen. Registracija pas kun. Lauryną tel: 867844482. Kviečiame visas šeimas: ir dar neturinčias vaikučių, ir tas, kurių "antrosios pusės" nuolat užsiėmę . Šeimų savaitgaliai 2015 ir  2014 .