Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Kovo, 2017

SUSITAIKYMO SAKRAMENTO ŠVENTIMAS

Vaizdas
GAVĖNIOS SUSITAIKYMO  SAKRAMENTO (išpažinties) ŠVENTIMAS MŪSŲ BAŽNYČIOJE VYKS ŠIŲ METŲ BALANDŽIO MĖN. 7 D. 17 VAL. Pradžia: 17 val. Dievo Žodžio liturgija Sąžinės peržvalga Asmeninė išpažintis Kryžiaus kelio stočių apmąstymas Šv. Mišios Susitaikimo sakramento šventimui patarnaus: mons. Vytautas Kazimieras Sudavičius kun. Alfonsas Kelmelis kun. Algimantas Gaidukevičius kun. Stasys Čiupala kun. Tadas Piktelis        Maloniai kviečiame parapijiečius pasinaudoti sudaryta galimybe atlikti velykinę išpažintį ir švęsti Velykas su tyra “neraugintos duonos” širdimi.

Verbų sekmadienis

Vaizdas
VERBŲ (VIEŠPATIES KANČIOS) SEKMADIENIS (Balandžio 9 d.) Didžioji savaitė prasideda Verbų, arba Viešpaties kančios, sekmadieniu, kuris sujungia Kristaus karališkojo triumfo pranašystę ir jo Kančios paskelbimą. Viešpaties įžengimo į Jeruzalę atminimas pagal senovinį paprotį švenčiamas iškilminga procesija: tikintieji giesmėmis ir gestais mėgdžioja žydų vaikus, išėjusius pasitikti Viešpaties ir giedojusius Jam „Osana“. Procesija gali būti rengiama tik vieną kartą prieš gausiai žmonių lankomas Mišias. Šioje procesijoje tikintieji nešasi palmių ar kitokių medžių šakeles. Prieš procesiją palmių ar kitos šakelės palaiminamos. Po procesijos jos saugomos namuose ir primena tikintiesiems Kristaus pergalę, kurią jie šventė procesijoje. Žodžio Liturgijoje skelbiamas Kančios pasakojimas. Programa 10 val. sakralinės muzikos koncertą skirtą Verbų sekmadieniui „ CHRISTUS FACTUS EST “ Atliks kamerinis choras „Aidija“ Meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis Po koncert
Vaizdas

Katechezės tėvams ir parapijiečiams

Vaizdas
Kviečiame visus parapijiečius, norinčius atnaujinti, pagilinti savo tikėjimą, o ypač besiruošiančių sakramentams vaikų ir jaunimo tėvus, dalyvauti tikėjimo pagrindų paskaitų cikle. Paskaitas ves Kauno VDU dėstytojai: teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius, dr. Valdas Mackela, doc. dr. Artūras Lukaševičius. Susitikimai vyks balandžio 12 ir 26 dienomis 18:30 val. bažnyčios parapijos salėje. Paskaitose bus kalbama šiomis temomis: Svarbiausi mūsų pasirinkimai arba kaip būti laimingu? Ar krikščionybė nuobodi? Dievo ieškojimas religijose Tikėjimas ir mokslas Kas yra Jėzus? Kodėl Jėzus mirė? Kas yra Šventoji Dvasia? Kam reikalinga Bažnyčia? Kas yra sakramentai? Marija ir šventieji Kaip melstis? Kaip skaityti Bibliją? Kaip skelbti Evangeliją? Santuokos mistika ir realistika
Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2017 03 01)  Kunigas Tadas Piktelis, iki šiol ėjęs Kaišiadorių parapijos vikaro pareigas, paskirtas Elektrėnų parapijos vikaru. Kunigas Laurynas Visockas, iki šiol ėjęs Elektrėnų parapijos vikaro pareigas, paskirtas Molėtų parapijos vikaru. Kaišiadorių vyskupijos kurija

Parapijos jaunimui

1) Kovo 24-25 d. Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras organizuoja jaunimui gavėninį susikaupimo savaitgalį. Mokymus ves kun. K. Dvareckas. PROGRAMA: mokymai, Švč. Sakramento adoracija su galimybe atlikti išpažintį, Kryžiaus kelias, kt. maldos momentai. REGISTRACIJA: kovo 6-19 d., tiesiogiai per Jaunimo centrą ( kvjcentras@gmail.com ; arba tel. nr. 8 600 80 231 ses. Jolanta). Vietų skaičius ribotas. RINKSIMĖS: kovo 6 d. nuo 17 val. Kaišiadorių vyskupijos svečių namuose Tulpė“ PRADŽIA: 17.30 val. DALYVIO AUKA: 8 Eur 2) Kovo 31- balandžio 1 d., Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras organizuoja SAVANORIŲ UGDOMĄJĮ SUSITIKIMĄ, kuris įvyks Kaišiadorių Sielovados centre (Birutės g. 9, Kaišiadorys). REGISTRACIJA: iki kovo 23 d., tiesiogiai per Jaunimo centrą ( kvjcentras@gmail.com ; arba tel. nr. 8 600 80 231 ses. Jolanta). DALYVIO AUKA: 3 Eur RENGINIO PRADŽIA: 17.30 val. (renkamės nuo 17.00 val.) RENGINIO PABAIGA: 15.30 val. ATSIVEŽTI: tapkes, higienines priemones, tėvų sutik

Parapijos šeimoms

Kviečiame Elektrėnų parapijos šeimas kovo 18 d. (šeštadienį) dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro organizuojamose Gavėnios rekolekcijose "Gydanti meilė".  • Rekolekcijos vyks Vievio parapijos namuose (Vilniaus g. 40); • Rekolekcijų vedėjas - kun. Laurynas Visockas; • Dalyvio auka - 4 EUR (už pietus); • Registracija - iki kovo 16 d. pas šeimų koordinatorę Vitą Norkūnienę tel. Nr.: 861045085.   Rekolekcijos skirtos suaugusiems, prašome dalyvauti be vaikų. Rekolekcijų programa: 10:00 Registracija 10:30 Šlovinimas 11:00 Konferencija "Gailestingasis samarietis" 11:30 Mąstymas tyloje 12:20 Aptarimas grupelėse 13:00 Pietūs kavinėje "Sėkmės užeiga" 14:00 Adoracija / išpažintys 15:00 Užbaigimas 16:00 Vykstame į namus
Vaizdas