Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Lapkričio, 2015

Advento rekolekcijos jaunimui

Vaizdas
Advento rekolekcijos “Jis ateina” (gruodžio 11-12 d.) DALYVAUJA: Elektrėnų ir Kaišiadorių dekanatų jaunimas! REKOLEKCIJŲ VIETA: šv. Domininko namai (Technikumo g. 2, Aukštadvaris) RENGINIO PRADŽIA: 17.00- 17.30 val. registracija ir įsikūrimas RENGINIO PABAIGA: apie 16.30 val DALYVIO AUKA: 9 Eur REGISTRACIJA Į REKOLEKCIJAS: iki gruodžio 8 d. PROGRAMOJE: mokymai, darbas grupelėse, adoracija, šv. Mišios, šlovinimas, galimybė atlikti išpažintį VEDĖJAS: kun. K. Dvareckas Registruoja Rimantė tel. 860191642 ; rj.gelyte1@gmail.com
Vaizdas
Negimusio  Kūdikio diena lapkričio 23 d.  Lapkričio 23 d. sueina 60 metų, kai Lietuvoje buvo legalizuoti abortai Lietuva neteko daugiau,  nei 3 000 000 vaikų. 2014 m. dėl abortų Lietuvoje neteko teisės gyventi   5 231 vaikas - tai būtų   209   pirmokų klasės po 25 mokinius. Saugokime gyvybę. 

ALFA kursas

Vaizdas
Nuo spalio mėnesio pradžios mūsų bažnyčioje vyks Alfa kursas! Pirmas susitikimas spalio 7 d. Alfa kurse gali dalyvauti netik vaikų tėvai, bet ir kiti parapijiečiai norintys  pagilinti savo tikėjimą. Trečiadieniais katechezių klasėje 16 val. Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantiems jaunuoliams/ėms ir parapijos jaunimui, (nuo 15 metų) Trečiadieniais parapijos salėje 19 val.  Atgailos ir Eucharistijos sakramentams besiruošiančių vaikų tėvams. Ketvirtadieniais parapijos salėje 19 val. filmuotos katechezės, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams besiruošiančių vaikų tėvams.
Vaizdas
Motinoms, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir vaikaičius. Mielos mamos! Mus, moteris, jungia brangiausias žodis vaiko lūpose – “mama”! nesvarbu, ar ištekėjusi, ar vieniša, ar našlė ar dvasinė mama. Dėkokime Dievui už šį vertą garbės pašaukimą ir brangiausią turtą – vaikus. Jei norėtumėte melstis Motinų maldos grupėje, kreiptikės į judėjimo Elektrėnų parapijoje koordinatorę Vidą Rakauskienę, tel. 868584612

Vidinio išgydymo pamaldos

Vaizdas
Lapkričio 21 d. (šeštadienį) 18.00-21.00 val. Vievio šv. Onos bažnyčioje vidinio išgydymo pamaldos. Vakarą pradėsime Eucharistijos šventimu; pamaldoms vadovaus misionierius iš Lenkijos Marcin Zieliński (Głos Pana bendruomenė).

Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose

Vaizdas
Švento Petro aikštėje Šventasis Tėvas skaitė katechezę apie Eucharistijos saktramentą. Katechetiniame pokalbyje Pranciškus pratęsė ciklą apie sakramentus.  Mieli broliai, seserys. Laba diena. Šiandien kalbėsiu apie Eucharistiją. Eucharistija kartu su Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentais priskiriama prie „įkrikščioninimo“ sakramentų, kurie kartu sudaro Bažnyčios gyvenimo šaltinį. Iš šio meilės sakramento kyla kiekvienas autentiškas tikėjimo, bendrystės ir liudijimo kelias. Tai, ką pamatome, kai susirenkame švęsti Eucharistiją, kai susirinkame į Mišias, leidžia suvokti tai, ką ruošiamės švęsti. Apeigoms paskirtoje erdvėje stovi altorius, kuris yra stalas, uždengtas staltiese: tai primena puotą. Ant stalo pastatytas kryžius primena, kad ant šio altoriaus aukojama Kristaus auka: Jis yra dvasinis maistas, kurį ten priimam duonos ir vyno pavidalu. Prie altoriaus yra sakykla, iš kurios skelbiamas Dievo Žodis. Tai rodo, kad susirinkusieji atėjo klausytis Viešpaties, kalbančio per Šventuosiu