Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2011

MIELI PARAPIJIEČIAI

Vaizdas
Pagal bažnytinę teisę parapijos klebono pareiga yra kiekvienais metais aplankyti savo parapijiečius. Šiais metais lanko Elektrėnų gyventojus ir parapiją vikaras, kunigas Laurynas Visockas. Lankymosi metu pašventins jūsų butą ir palaimins jūsų šeimą, mielai pasikalbės su jumis jums rūpimais klausimais, registruos parapijai reikalingą statistinę informaciją. Prieš apsilankant kunigui jūsų name, parapijos atstovė su jumis suderins jūsų buto - šeimos aplankymo laiką. Šiuo metu kunigas lanko Saulės gatvėje gyvenančius parapijiečius. Elektrėnų parapijos kunigai

Sutuoktinių poras kviečiame

„Sutuoktinių pora turi neatimamą teisę kurti šeimą ir nuspręsti gimdymų tarpus bei vaikų skaičių, rimtai apsvarsčiusi prievoles sau patiems ir jau gimusiems vaikams, šeimai ir visuomenei, laikydamiesi vertybių hierarchijos ir derindamiesi prie objektyvios moralinės tvarkos, atmetančios kontracepciją, sterilizaciją ir abortą.“ (ŠEIMOS TEISIŲ CHARTIJA , 3 straipsnis , ŠVENTASIS SOSTAS, 1983 spalio 22) SUTUOKTINIŲ PORAS KVIEČIAME Išmokti Natūralaus šeimos planavimo metodo; Sėkmingai taikyti jį santuokiniame gyvenime; Atrasti visapusiškos bendrystės džiaugsmą; Gyventi pagal prigimtinį pašaukimą – būti Kūrėjais; Likti ištikimiems santuokinei priesaikai. 2012 m sausio - vasario mėn. Kaišiadorių vyskupijos Elektrėnų dekanato Šeimos centre vyks Natūralaus šeimos planavimo kursai. Šiuose kursuose prasminga dalyvauti abiems sutuoktiniams. Norinčius prašome užpildyti registracijos anketą ir registruotis el. paštu: jaukus.namai@gmail.com iki 2012 m. sausio 6 d. Kaišiadorių vyskupijos Elek

Skelbimas

Naujųjų Metų švenčių tvarka Elektrėnų bažnyčioje Gruodžio 29 d. Šv. Kalėdų V diena Šv.Mišios 18 val. Gruodžio 30 d. Šventosios Šeimos šventė. Šv.Mišios 10 ir 18 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Gruodžio 31 d. Šv.Kalėdų VII diena. Šv.Mišios 10 val. Po Šv.Mišių padėkos maldos už 2011metus. Sausio 1 d. 2012 Naujieji Metai; Švč.M.Marijos-Dievo Gimdytojos iškilmė Šv.Mišios 10 val.- suma. 12 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Sausio 8 d. Trys Karaliai. Šv.Mišios 8.30 val., 10 val.- suma, laiminami kreida, auksas ir smilkalai. 12 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Sausio 9 d. Kristaus Krikštas. Šv.Mišios 10 ir 18 val. Melsimės už vaikus, kurie yra pakrikštyti 2011m. mūsų bažnyčioje.

TIKĖJIMAS IR MOKSLAS - du sparnai kilti į tiesą.

Mokslas be religijos yra luošas, religija be mokslo yra akla. (Albert Einstein) VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia 9-12 klasių moksleivius dalyvauti kūrybinių – mokslinių darbų konkurse. Darbai konkursui pateikiami iki 2012m. vasario 27d. 1-3 vietų laureatams apmokama kelionės į jaunimo susitikimą Taizė kainos dalis arba skiriamos piniginės premijos. Konkurso dalyviams ir jų mokytojams vyks seminaras „Mokslo ir tikėjimo sąsajos šiandien“ (2012-01-20, VDU KTF, Gimnazijos g. 7, Kaunas) Norintiems dalyvauti konkurse dalyvavimas seminare nėra privalomas. Dalyvaujantiems mokytojams bus išduodami kvalifikaciniai pažymėjimai. Daugiau informacijos: www.teologija.vdu.lt

KVIETIMAS

Vaizdas
Lapkričio 19 dieną (šeštadienį) 12.30 val. mūsų bažnyčioje vyks jaunimo rengiamas šlovinimas. Parapijos jaunimas

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS (OKTAVA) ELEKTRĖNŲ BAŽNYČIOJE

Lapkričio 8 d. Septintoji oktavos diena Melsimės už mirusiuosius. Šv. Mišios - 18 val. Lapkričio 9 d. Laterano bazilikos pašventinimas Aštuntoji oktavos diena Melsimės už mirusiuosius. Šv. Mišios – 10 val. ir 18 val. Vėlinių aštuondienio (oktavos) už mirusius sudėtinėms šv. Mišioms intencijos rašomos prieš ir po šv. Mišių, bažnyčioje arba zakristijoje

Kvietimas

Ansamblis „Pinavija“ koncertuoja Elektrėnų bažnyčioje ! Liaudiškos muzikos ir šokių kolektyvas „Pinavija” susikūrė 2001 metų rugsėjo mėnesį. Į kolektyvą susibūrė liaudies dainų ir šokių mėgėjai - entuziastai. „Pinavija” nepriskiriama nei jaunimo, nei senjorų kolektyvams, nes narių amžius neribojamas, čia kartu šoka, dainuoja ir studentai, ir pensininkai. Per devynerius veiklos metus kolektyvas surengė daugiau nei šimtą koncertų. Programa Elektrėnų bažnyčioje vyks 2011 m. spalio 23 d. (sekmadieni) po 10 val. šv. Mišių. Programa 1. Edward Elgar - Pomp and Circumstance 2. Yra širdis tokia 3. Žvaigždė šviesybės 4. Jėzau ! Saldus atminime 5. Johan Sebastian Bach - SIMFONIA DE LA CANTATE 29 6. Oi gražus, gražus 7. Dūšia mano garbink Dievą Pagarbiai ansamblio vadovas Jaronimas Jankauskas

kvietimas

Spalio mėn. prasidės šeimoms metinės rekolekcijos, pagal Šv. Ignaco Lojolos pratybas. Kiekvienas šios grupelės narys, pagal knygą "Eik į savo kambarėlį", namie skaitys ir apmąstys Šv. Rašto ištraukas ir susitikus vieną kartą į savaitę, pasidalins grupelėje įžvalgomis. Susidomėjusius kviečiame kreiptis į Vitą - 861045085

Kvietimas

Penktadieniais kviečiame parapijos jaunimą - buvusius ir esamus choristus, patarnautojus ir kit., dalyvauti vakarinėse Šv. Mišiose ir po jų benrdauti ir dalintis tikėjimo patirtimi. Esate laukiami :)

Kvietimas

Kviečiame dalyvauti Rožinio pamaldose Guronyse Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį 15.30 val. Guronyse (Kaišiadorių r.) vyksta pamaldos – rožinio malda, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles, 16 val. šv. Mišios. Pamaldoms vadovauja Kaišiadorių vyskupas. Kviečiame dalyvauti! Spalio 2 d. yra užsakytas autobusas vežantis į Guronių Rožinio slėpinių parką. Autobusas išvažiuoja 15 val. nuo "Cento" parduotuvės. Kviečiame važiuoti Gyvojo Rožinio nares ir kitus parapijiečius mylinčius Švč. M. Mariją ir Rožinio Maldą.

Kvietimas

Spalio mėnesį tikinčiuosius kviečiame kalbėtį Rožinį - Rožančių, apmąstant slėpinius ir pagerbiant Dievo Motiną Švč. M. Marija. Mūsų bažnyčioje Rožančiaus pamaldos vyks pusvalandį prieš Šv. Mišias. Kas neturi galimybių kasdien dalyvauti rožančiaus pamaldose bažnyčioje, kviečiame melstis namie - šeimos rate.

Skelbimas

Nuo spalio mėnesio pradžios Šv. Mišios aukojamos: Pirmadienis - 18 val. Antradieni s- 18 val. Trečiadienis – 10 val. ir 18 val. Ketvirtadienis - 18 val. Penktadienis - 18 val. Šeštadienis 9 val ir 10 val. Sekmadienis 8.30 val.; 10 val. – suma; 12 val. – jaunimo.

Jaunimo susitikimas Širvintose

Vaizdas
Pagaliau, po daugybės bandymų, šį savaitgalį, rugsėjo 24 - 25 dienomis, Širvintose vyko jaunimo susitikimas. Dalyvavo Širvintų ir Elektrėnų parapijos jaunimas. Susitikimo tikslas buvo pratęsti gražią pažintį ir draugystę, užsimezgusią vasaros pradžioje, Varkalėse vykusioje stovykloje, ir toliau dalintis savo bendrystėmis, padėti vieni kitiems augti tikėjime. Nuvykus į Širvintas mus pasitiko nemažai pažįstamų veidų, bet tarp jų buvo ir dar nematytų. Tačiau dienos bėgyje jau ir tuos žmones galėjome vadinti savo pažįstamais, draugais. Bendri užsiėmimai, žaidimai, malda visus suvienijo ir mes tapome broliais bei seserimis. Šeštadienio vakarą visi kartu dalyvavome šventose mišiose, kartu šlovinome, meldėmės. Išėję iš bažnyčios žmonės, po šventų mišių, dėkojo mums. Jie sakė: „Ačiū jums, kad leidote bent kelias minutes pabūti rojuje.“ Šie žodžiai mums buvo pats didžiausias komplimentas. Mes esame labai laimingi, kad savo giesmėmis, maldomis, tikėjimu įtraukiame kitus žmone

Kvietimas

KVIEČIAME Į teologo, Šventojo Rašto vertėjo, Kaišiadorių vyskupijos kunigo Česlovo Kavaliausko (1923-1997) naujos knygos sutiktuves. „ Iš Kunigo Česlovo Kavaliausko rankraščių” Knygoje liečiamos aktualios tikėjimo temos: Moksliniai Jėzaus Kristaus prisikėlimo, kančios, tikėjimo svarstymai Netiesinis, “nebuhalterinis” Jėzus Kristus Bažnyčios ir teologijos atgimimo klausimai Tikėjimo nesuderinamumas su parapsichologija ir teosofija Dievo ir šiuolaikinės fizikos dermės samprata Kosmologijos, psichoanalizės įžvalgos Mariologijos aspektai Bažnyčios istorijos svarba Renginys įvyks: 2011 m. rugsėjo 11 d. 10 val. Šv. Mišios Kaišiadorių katedroje. 11 val. Knygos pristatymas Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre Birutės g. 9. III aukšte. Bus galima įsigyti naują kun. Česlovo Kavaliausko knygą. Leidėjai

Pasaulinės jaunimo dienos Madride

Vaizdas
Kelionė į Pasaulines Jaunimo Dienas Madride. Rugpjūčio 7 – 24 dienomis mūsų parapijos atstovai išvyko į Piligriminę kelionę- Pasaulines jaunimo dienas susitikti su popiežiumi Benediktu XVI. Nepabūgę karščio ir didžiulės minios 8 žmonės, tarp kurių buvo ir mūsų parapijos vikaras kun. Laurynas Visockas. Kadangi mūsų piligrimai nekeliavo visi kartu, todėl bus pasakojama apie dvi keliones, kurių tikslas buvo bendras- kartu pajusti Dievo artumą. Pirmoji kelionė, tai mūsų parapijos choro narių bei patarnautojų istorija. Šių žmonių kelionė ėjo per Lenkiją, Magdeburgą(Vok.), Lionę(Pranc.), Mursiją(Isp.). Kelionės metu šie piligrimai tikrai nenuobodžiavo, nes jie keliaudami daug laiko buvo maldoje, taip pat, žaidė bendrus žaidimus bei vieni su kitais bendravo.Pirmoji viešnagė vyko Lione, vienuolyne. Ten jie buvo sutikti labai šiltai, anot piligrimų, visi tenais jiems šypsojosi, noriai aprodė jiems vienuolyną, taip pat, išsamiai pasakojo apie patį Lionės miestą. Antroji viešnagė bu

Kunigo Mariaus kelionės į PJD akimirkos

Piligrimystė į Jaunimo dienas (2011) Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro organizuotoje piligriminėje kelionėje į Pasaulines Jaunimo dienas Madride vyko 44 piligrimai iš skirtingų vyskupijos parapijų (dar viena 17 narių jaunimo grupe - Komanda Viešpačiui Jėzui Kristui, vadovaujama A. Petkevičiūtės ir kun. L. Visocko, keliavo kitu piligrimystės maršrutu). Kelionę organizavo Jaunimo centro vadovė ses. Jurgita Jagminaitė FMA drauge su šio centro savanorė, nemažą piligriminių kelionių rengimo patirtį turinčia Aušra Malinauskaite, Vievio gimnazijos mokytoja. Kelionė tęsėsi nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 25 d., keliauninkai nuvažiavo apie 7500 kilometrų. Kaišiadorys. Piligrimai dalyvavo Kristaus Atsimainymo atlaiduose. Šv. Mišių pabaigoje J.E. Vyskupas J. Matulaitis palaimino piligrimus sulygindamas juos su Kristupu Kolumbu, kuris iš Ispanijos išvyko Naujo Pasaulio ieškoti. Vyskupas linkėjo, kad mes pabuvę Jaunimo dienose kurtume kitokį pasaulį, tvirčiau įsišakniję Kristuje. Be to Gany

Švč. M. Marijos Karalienės iškilmė Elektrėnų bažnyčioje

Vaizdas
Rugpjūčio 21-ąją dieną, parapija šventė savo bažnyčios dangiškos globėjos Švč. M. Marijos kankinių karalienės iškilmę. Nors dangus nepranašavo gero oro, tačiau tai nesutrukdė Dangiškos Motinos mylėtojams rinktis pagarbinti Švč. M. Marijos. Niūrioką dieną savo jaunatviškais balsais praskaidrino M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunimo choras, Elektrėnų bažnyčioje šiais metais besilankantis antrą kartą. Iškilmingas Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Vilkaviškio katedros klebonas dekanas prelatas Vytautas Gustaitis. Mintys iš prelato pamokslo: „...jei mes negirdime Viešpaties balso, mums problema ne su klausa, nereikia kreiptis pas ausų gydytoją, bet esame kurti savo širdyje...“ „...Marija ištardama „Taip“ rizikavo. Mes bijome ištarti „Taip“ Viešpačiui, nes nenorime rizikuoti, ištarę „Taip“ daug ką turime keisti savo gyvenime: tapti kitokiais verslinininkais, politikais, tikinčiaisiais...“ „...Dievas į žmogaus širdį ateina ne audra, ne žaibais, ne žemės drebėjimu, bet ateina švelniu dvel

Linkime kelionėje Dievo palaimos

Vaizdas
2011 08 07 dieną Kaišiadorių vyskupijos ir Elektrėnų parapijos jaunimas išvyksta į Pausaulio Jaunimo Dienas Madride - Ispanijoje, kur susitiks ir melsis su viso pasaulio tikinčiu jaunimu ir melsis su Bažnyčios vietininku žemėje Popiežiumi Benediktu XVI. Susitikime Elektrėnų parapija atstovaus kunigas Laurynas, vargonininkė Laima, patarnautojai: Marius ir Edvardas, choristė Aušrinė. Prašome parapijiečius lydėti mus maldoje, kad sekmingai nuvykę ir sustiprėję tikėjime, galėtume sveiki sugrįžti ir dalinti patirtą džiaugsmą ir Dievo artumą.

Skelbimas

Vaizdas
15 metų Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius, miesto gyventojus ir kraštiečius maloniai kviečiame į Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapijos atlaidus rugpjūčio 21 d. 9.30 val. – Šv. Mišios už mirusius parapijos bendruomenės narius, aukotojus ir bažnyčios statytojus. 10.15 val. – Švč Sakramento adoracija. 11.30 val. – Sakralinės muzikos koncertas. Atlikėjai: M. K. Čiurlionio menų mokyklos mišrus choras, vadovas R. Gražinis. 12 val. – Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija. Pamaldoms vadovaus Vilkaviškio katedros dekanas, prelatas Vytautas Gustaitis. 13.30 val. – Sakralinės muzikos koncerto II dalis.

Dėkojame geradariams !

Vaizdas
Elektrėnų bažnyčia pasipuošė naujais suolais. Dėkojame visiems, kurie naujų suolų įsigyjimą parėmete aukomis. Dėkojame tiems, kurie aukojo šv. Kalėdų ir Velykų rinkliavose, jose surinkome 10.000 lt. Dėkojame už vardines aukas, jų paukota 38.820 lt . Už parapijos geradarius meldžiamės šv. Mišių aukoje sekmadieniais. Vardinėmis aukomis naujų suolų gamybą parėmė šie aukotojai: Adomaitienė Irena, Sodų g. Adžgauskas Petras, Sodų g. Akelis Gintautas, Geibonių km. Antonevič Roman, Draugystės g. Apanavičienė Aldona, Šviesos g. Ašmenienė Nijolė, Pergalės g. Ažubalis Kęstutis , Sodų g. Bakelienė Janina, Pergalės g. Baniukaitienė Marytė, Taikos g. Baradulina Genė, Sodų g. Bareikienė Albina, Draugystės g. Barkuvienė Elena, Šviesos g. Bernatavičienė Danutė, Sodų g. Bernotienė Jadvyga,

Šeimų stovyklėlė

Vaizdas
Šeimos, išsiilgusias Dievo ir artimo artumos, vėl stovyklavo Varkalėse! Elektrėnų parapijoje rekolekcinis šeimų savaitgalis tampa tradicija. Ir šiemet vidurvasarį, pamiršę visus “svarbiausius“ savo darbus ir rūpesčius, kartu su vikaru kun.Laurynu glaudėmės jaukiuose Varkalių nameliuose. Turėjome ir svečių- šeimą iš Širvintų parapijos. Visą laiką siekėme būti su Dievu ir artimu. Kasdienė Šv.Mišių auka, šlovinimo giesmės, Šv.Rašto sklaidymas ir diskusijos apie gyvenimo prasmę augino tėvelius ir mamytes. Oi daug naujų klausimų kilo skaitant regis jau seniai žinomas Šv.Rašto ištraukas! Kun. Laurynas mokėjo prakalbinti ir mažąjį parapijietį: vaikučiai “ieškojo pasislėpusio Dievo” savo kasdienybėje ir atradę piešė. Net bendra malda prieš valgį buvimą ten darė kitokį, ypatingą. Kad vaikams būtų smagiau, buvo ir žaidimų. Ypač smagūs buvo “Užuominos” ir “Sraigių futbolas”. Oras savaitgalį buvo gaivus ir netrukdė tėčiams su sūneliais ir vikaru aktyviai žaisti krepšinį, tinklinį, futb

Jaunimo stovykla Saldutiškyje

Vaizdas
Liepos 19-25 dienomis Elektrėnų paprapijos jaunimas prisijungė prie Saldutiškio (Utenos r.) apylinkėse vykusios Kaišiadorių Vyskupijos Jaunimo Centro stovyklos. Stovyklai vadovavo programų koordinatorius N. Ramanauskas, ses. J. Jagminaitė bei mūsų bažyčios chorų vadovė L. Mažuolytė. Stovyklautojus maitinio ses. Dalia. Stovyklos metu dalyviai dalyvavo įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, šeštadienį plačiau susipažino su šv. ikonomis. Lekcijai vadovavo kun. V. Kirka. Po lekcijos kiekvienas dalyvis tyloje bei maldoje gamino savo šv. ikoną, kurios vėliau buvo pašventintos. Taip pat stovyklautojai turėjo progą sudalyvauti liaudies šokių diskotekoje, žaisti daugybę bendrų žaidimų, dalyvauti orientaciniame žaidime, išbandyti laimę „Bingo“ vakare. Stovykloje buvo įrengtas paštas, todėl kiekvienas galėjo siųsti ir gauti asmenines žainutes. Štai tokie yra dalyvių iš Elektrėnų parapijos atsiliepimai apie stovyklą: Buvo labai labai linksma, visi žmonės draugiški, mieli. Po šios stovyklos ,

Kvietimas

Šeimų savaitgalis „Dievo ir Šeimos artumoje“ Kviečiame šeimas dalyvauti savaitgalio stovykloje Varkaliuose liepos 22 - 24 d. Skaitysime Šv. Raštą, diskutuosime ir aiškinsimės jo paslaptis, mokysimės giedoti, melsimės. Kad vaikams būtų smagiau- žaisime kartu su jais, rungsimės draugiškose rungtyse, vakarosime prie laužo. Daugiau informacijos suteiksime telefonu: 861045085/Vita/ Parapijos šeimos