Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Spalio, 2015

Artėjant Mirusiųjų dienai

Vaizdas
Galima užsirašyti Vėlinių Oktavai sudėtinėms šv. Mišioms už mirusiuosius , intencijos ir aukos priimamos bažnyčioje kiekvieną dieną po šv. Mišių. Jūsų intencijomis bus meldžiamasi Vėlinių Oktavoje nuo lapkričio 1 iki 9 dienos. Tiksli data jūsų intencija aukojamų šv. Mišių, bus paskelbta   bažnyčios skelbimų lentoje. Oktavai intencijos už mirusiuosius užrašomos iki lapkričio 9 dienos.  Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Vėlinių aštuondienis (oktava) Elektrėnų bažnyčioje Lapkričio 1 d. VISI ŠVENTIEJI Šv. Mišios 8.30 val. ir už parapiją 10 val. Vėlinių išvakarėse melsimės už mirusiuosius, šv. Mišios 18 val. Šv. Mišios baigiamos geduline procesija bažnyčios viduje. Lapkričio 2 d. MALDŲ UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS) Vėlinių aštuondienio (oktavos) pirmąją dieną melsimės už mirusiuosius. Šv. Mišios 10 val. ir 18 val. Lapkričio 3 d. Antroji oktavos diena Šv. Mišios 18 val. Lapkričio 4 d. Trečioji oktavos diena Šv. Mišios 18 val. Lapkričio 5 d. Ketvirt

Šeimų savaitgalio akimirkos

Elektrėnų ir Vievio šeimų savaitgalis Nemajūnuos e

Sutvirtinimo sakramentas

Vaizdas
Šių metų rugsėjo 27-ąją dieną Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje vyko didelė šventė. Kaišiadorių vyskupijos ganytojas, vyskupas Jonas Ivanauskaus mūsų prapijos jaunuoliams teikė Sutvirtinimo sakramentą ir pašventino Šv. Jono Pauliaus II koplyčią. Prieš Šv. Mišias parapijos tikintieji rinkosi į iš Vilniaus atvykusi kamerinio choro „Aidija“, kuris grojo ir pamaldų metu, sakralinės muzikos koncertą. Iškilmei prasidėjus bažnyčioje beveik nebuvo laisvų vietų – daug tikinčiųjų susirinko į šią šventę. Po pamokslo prasidėjo Sutvirtinimo sakramento liturgija, kurio 9 mėnesius laukė jaunieji parapijos nariai. Šv. Mišių pabaigoje, po palaimino skambėjo sveikinimo žodžiai Ekselencijai J. Ivanauskui bei kunigui vikarui Laurynui Visockui, kuris jaunuolius ruošė šiam susitikimui su Dievu. Po Šv. Mišių iškilminga patarnautojų ir kunigų procesija nuėjo link Šv. Jono Pauliaus II koplyčios pašventinti ją ir Šv. Jono Pauliaus II skulptūrą. Ceremonijos metu pa

Šv. Jono Pauliaus II - ojo koplyčios paruošimo ir šventinimo akimirkos

Vaizdas
Nuotraukų autorius Vytautas Suslavičius ELEKTRĖNŲ MARIJOS KANKINIŲ KARALIENĖS BAŽNYČIOJE PAŠVENTINTA ŠV. JONO PAULIAUS II-OJO KOPLYČIA Rugsėjo 27 d. gausus būrys Elektrėnų parapijos tikinčiųjų, miesto gyventojų, kraštiečių ir svečių susirinko į Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią. Susikaupimui ir ramybei visus nuteikė sakralinė muzika, atliekama kamerinio choro „Aidija“ (vadovas Romualdas Gražinis). Choro atliekama giesmė pagal Pranciškų Asyžietį „Saulės giesmė“ nuteikė visus giliam susimąstymui, jog visa kūrinija yra pilna Viešpaties garbės. Reikia tik ją paliesti, ir ji suskambės. Reikia tik jai mostelti, ir ji prabils, kaip prabyla orkestras dirigento ženklui. 11.00 val. Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir suteikė sutvirtinimo sakramentą 21 jaunuoliui. Vyskupo pamokslas, perduodamas iš lūpų į žmonių širdis, pasiekė kiekvieną tikintįjį ir visus žmones,