Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Kovo, 2012

Pranešimas

Vaizdas
2012 m. kovo 25 d. Kaišiadoryse įvyko Jo Ekscelencijos naujojo Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO ingresas į vyskupijos - Kaišiadorių katedrą. Elektrėnų parapijos tikintieji, sveikina naująjį Ganytoją!