Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gegužės, 2012

Pirmosios Komunijos šventė

Praėjusį rudenį 82 Elektrėnų parapijos tėvai pareiškė norą, kad jų vaikai būtų ruošiami Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Rugsėjo mėn. įvyko kunigo susitikimas su vaikų tėvais, kuriame tėvams buvo primintas Santuokos sakramento metu duotas pažadas krikščioniškai auklėti vaikus.Prašydami savo kūdikiui krikšto, tėvai įsipareigojo išauklėti jį tikintį, raginti laikytis Dievo įsakymų, mylėti kiekvieną žmogų. Tikėjimo kelyje labai svarbūs greta esantys žmonės, todėl tėvai ruošimo sakramentams metu įsipareigojo sekmadieniais su vaikučiais dalyvauti šv. Mišiose, padėti pasikartoti išmoktas maldeles, pagrindines tikėjimo tiesas. Malonu, kad buvo tėvų, kurie labai uoliai atliko šią krikščionišką pareigą. Tik gaila, kad ne visi įsitraukė į bendrą darbą katechizuojant vaikus. Per visus mokslo metus kiekvieną savaitę bažnyčios katechetinėje klasėje vyko parapijinė katechezė vaikams. Buvo gilinamasi į tikėjimo tiesas, ruošiamasi sakramentiniam gyvenimui, skatinamas bendruom

Parapijos Jaunimo choro kelionė į Kretingą

Vaizdas
Sekminių išvakarėse, gegužės 26 dieną, Kretingoje vyko kasmetinė „Chorelių šventė“, į kurią suvažiuoja bažnytiniai jaunimo chorai iš visos Lietuvos. Šiais metais, po penkių metų pertraukos, šventėje dalyvavo ir Elektrėnų bažnyčios jaunimo choras. Į renginį atvyko 12 chorų iš įvairių Lietuvos vietų.   Šeštadienį, 5  valandą ryto, nuo bažnyčios 20 choristų pajudėjo autobusu Kretingos link. Kelionė nors ir truko 3 valandas, bet neprailgo, o entuziazmas dalyvauti šventėje tik sustiprėjo. Atvykus į Kretingą ir sudalyvavus trumpoje giesmių repeticijoje, visi keliavome prie Lurdo, kur ir prasidėjo šventė. Pirmoji nuskambėjusi giesmė buvo „Sveika Jūrų Žvaigžde“ , vėliau vyko trumpa katachezė apie Sekminių prasmę, kurią vedė Kretingos klebonas Br. Evaldas Darulis OFM, bei chorų prisistatymas. Po prisistatymų sekė iškilminga eisena iki Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios, kur vyko Šventosios Mišios.  Jose visi susirinkę chorai bendrai, vieningai giedojo bei šlovino D

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko kanoninė vizitacija, Elektrėnų parapijoje

Vaizdas
VYSKUPO JONO IVANAUSKO VIZITAS ELEKTRĖNŲ PARAPIJOJE „Atėjau ugnies atnešti žemėn ir vieno tetrokštu – kad ji kūrentųsi“ (plg. Lk 12, 49). Gegužės 16 d. Kaišiadorių vyskupas J. E. Jonas Ivanauskas lankėsi Elektrėnų parapijoje: susitiko su Elektrėnų savivaldybės administracija, susipažino su VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro veikla, bendravo su mokyklos administracija, mokiniais ir mokytojais; aplankė Elektrėnų socialinės globos namų bendruomenę. Po pietų vyskupas vizitavo Abromiškių reabilitacinę ligoninę, kur kalbėjosi su administracija, apsilankė koplyčioje. J. E. Jonas Ivanauskas šiltai bendravo su Vaikų dienos centro ir Vaikų globos namų – bendrų parapijos ir savivaldybės įstaigų – darbuotojais ir vaikais. Vizito pabaigoje Elektrėnų bibliotekoje vyskupas susitiko su savivaldybės įstaigų vadovais ir Elektrėnų gyventojais. Elektrėnų klebonas, dekanas, monsinjoras Jonas Sabaliauskas, susirinkusiesiems pristatydamas vyskupą Joną Ivanauską, kalbėjo apie vyskupo vizito reikšmę