Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2010

Nauji suolai bažnyčioje

Vaizdas
Gruodžio 28 d. į Elektrėnų bažnyčią buvo atvežti 32 nauji ąžuoliniai tvirti bažnytiniai suolai, kuriuos pagal specialų užsakymą gamino profesionali Lietuvos baldų gamybos įmonė UAB "Clemence Richard", Kaišiadorių raj., Vladikiškių km. ( http://www.clemencerichard.lt/ ). Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams, kurie prisidėjo ar dar žada prisidėti prie šių suolų gamybos. Elektrėnų parapijos remėjus ir geradarius nuolatos prisimename sekmadienio šv. Mišių aukoje. Naujieji suolai bažnyčios interjerui suteikia jaukumo, sakralumo; jie patogūs sėdėti ir klūpoti, dizainas derintas prie bažnyčios modernaus stiliaus. Maloniai prašome pagal Jūsų finansines galimybes prisidėti prie naujųjų suolų gamybos! Skirtą paramą prašome pervesti į Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės parapijos sąskaitą: LT59 7300 0100 0250 3049 Įmonės kodas: 191243269 Pavadinimas: Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės parapija Adresas: Atgimimo a.1 Elektrėnai

šv. Kalėdų džiaugsmas Elektrėnų bažnyčioje

Vaizdas
Bažnyčios ir prakartėlio puošybos autorė Janina Piraškevičienė Šiais metais mūsų bažnyčioje buvo pastatyta ir pašventinta atnaujinta Kalėdų prakartėlė, primenanti mums Kristaus gimimo paprastumą ir ramybę.

Šv. Kalėdų švenčių pamaldų tvarka

Vaizdas
Gruodžio 24 d. (penktadienis) - Kūčių ryto Šv. Mišios - 10 val. Gruodžio 24 d. (penktadienis) - KALĖDŲ NAKTIES ŠV. MIŠIOS - 21 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Gruodžio 25 d. (šeštadienis) - KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS - 9 val. KALĖDŲ DIENOS ŠV. MIŠIOS VAIKAMS IR JAUNIMUI – 11 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Šv. Mišių rinkliava bus renkama naujų bažnyčios suolų gamybai. Gruodžio 26 d. (sekmadienis) – Šventosios Šeimos šventė Šv. Mišios – 8.30, 10 ir 12 val. Gruodžio 27 d. (pirmadienis) – Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė Šv. Mišios – 10 ir 18 val. Bus laiminamas vynas. Gruodžio 31 d. (penktadienis) - Padėkos už 2010 m. Šv. Mišios – 10 ir 18 val. Po vakarinių šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki 20 val. Sausio 1 d. (šeštadienis) - Naujieji Metai; Švč. Marijos-Dievo Gimdytojos iškilmė Šv. Mišios - 12 val. Švč. Marijos-Dievo Gimdytojos (Naujieji Metai) - katalikams privaloma iškilmė. Sausio 2 d. (sekmadienis) – VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai) Šv. Mišios

Kviečiame į sakralinės muzikos koncertą!

Vaizdas

Žebertonių bendruomenės piligrimystė

Vaizdas
Seselė vienuolė priima žebertoniškius rekolekcijų namuose Guronyse Elektrėnų parapijos teritorijoje esanti Žebertonių kaimo bendruomenė šį sekmadienį, lapkričio 28 d., pašventė piligrimystei po Kaišiadorių krašto sakralines vietas. Pirmiausia buvo aplankytas Rožančiaus maldos kelias Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje Guronių kaime. Ten už gyvus ir miriusius Žebertonių kaimo gyventojus šv. Juozapo koplyčioje šv. Mišias aukojo Elektrėnų parapijos vikaras. Vėliau piligrimai keliavo į Paparčių Betliejaus seserų vienuolyną dalyvauti pirmojo Advento sekmadienio vakarinėje mišparų maldoje.

Garbingas svečias

Vaizdas
Popiežiaus garbės prelatas Juozas Pečiukonis Lapkričio 28 d., I-mąjį Advento sekmadienį, Elektrėnų bažnyčioje šv. Mišių aukoje koncelebravo ir homiliją pasakė Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčios klebonas, popiežiaus garbės prelatas Juozas Pečiukonis, šiuo metu besigydantis Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje. Linkime garbingajam prelatui sveikatos ir nuoširdžiai dėkojame už gaivų žodį Advento kelionės pradžioje!

Akcija "Maisto bankas" Elektrėnuose

Vaizdas
Ištvermingiausias Akcijos savanoris Marius Lapkričio 26-27 d. Elektrėnų "Maxima" parduotuvėje buvo vykdoma akcija "Maisto bankas". Dalis surinkto maisto ir higienos prekių bus skiriama Elektrėnų parapijos labdaringos organizacijos "Caritas" vykdomiems artimo meilės darbams. Akcijos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems geros valios aukotojams ir savanoriams.

Malda už negimusią Gyvybę

Vaizdas
Pradedant liturginį advento laikotarpį popiežius Benediktas XVI viso pasaulio katalikus kviečia melstis už dar negimusią Gyvybę - motinos įščiose esančius kūdikius. Elektrėnų bažnyčioje už besilaukiančias motinas ir jų vaikelius melsimės I Advento sekmadienį, lapkričio 28 d. 10 ir 12 val. šv. Mišiose. Po šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas.

Naujas parapijietis!

Vaizdas
Nojus Matas 2010 m. lapkričio mėn. 20 d. Elektrėnų bažnyčioje Švenčiausios Trejybės vardu buvo pakrikštytas Nojus Matas. Sveikiname naująjį Bažnyčios narį ir jo tėvus bei krikštatėvius!

Kristaus Karaliaus iškilmė

Vaizdas
Lapkričio 21 d., sekmadienį, švęsime liturginę Kristaus Karaliaus iškilmę. Po sumos iki 12 val. šv. Mišių vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka

Lapkričio 1 d. (pirmadienis) VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ 8.30 val. – Šv. Mišios 10 val. – Šv. Mišios už parapiją 18 val. – Šv. Mišios už mirusiuosius Po šv. Mišių – gedulinė procesija bažnyčioje Lapkričio 2 d. (antradienis) MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS) 9.30 val. – Rožančiaus malda už mirusiuosius 10 val. – Šv. Mišios. Po šv. Mišių – gedulinė procesija bažnyčioje 18 val. – Šv. Mišios už mirusiuosius. Vėlinių dieną kunigas lankysis šiose Elektrėnų parapijos kapinėse: 14 val. – Geibonių kapinėse 14.30 val. – Girnakalių kapinėse 15 val. – Migučionių kapinėse 15.30 val. – Kakliniškių kapinėse 16 val. – Sabališkių (Elektrėnų) kapinės (pamaldų pradžia prie naujojo kapinių kryžiaus) Nuo lapkričio 2 d. iki 9 d. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencija už mirusiuosius. Lapkričio 10 d. 18 val. – šv. Mišios už mirusius mūsų vyskupijos kunigus. Vėlinių aštuondienio metu pamaldžiai aplankę kapus ir pasimeldę už mirusiuosius – laimime visuotinius atlaidus mirusiesiems.

Suolo apžiūra

Vaizdas
Jaunimas - Bažnyčios viltis, kad šie suolai neliktų tušti... Elektrėnų bažnyčioje iki spalio 25 d. parapijiečių "teismui" padėtas suolų gamybos modelis, kurį kiekvienas išbandęs prašomas išsakyti savo pastabas, pasiūlymus suolų gamybai. Prašome ir šio internetinio dienoraščio skaitytojus komentaruose išsakyti savo nuomonę. Ačiū.

Nauji augalai Atgimimo aikštėje

Vaizdas
Visuotinė talka Elektrėnų "Swedbank" banko filialo darbuotojos drauge su Šaulių sąjungos nariais pasodino medelius Atgimimo aikštėje Medeliai - banko "Swedbank" dovana Elektrėnų miestui Elektrėnų Švč. M. Marijos parapijos 20-mečio proga bankas "Swedbank" parapijai padovanojo 24 tujas ir 2 pušaites, kurias Elektrėnų filialo banko darbuotojai, spalio 16 d., pasodino Atgimimo aikštėje talkininkaujant jauniesiems šauliams. Nuoširdžiai dėkojame už reikšmingą pagalbą puošiant Elektrėnų miestą!

Piligrimystė į Guronis (spalio 10 d.)

Vaizdas
Rožančiaus maldos apmąstymai Rožančiaus maldos mylėtojai (iš kairės): Širvintų klebonas L.Klimas, Grigiškių klebonas A. Andžejevski, J. E. Vyskupas J. Matulaitis, Onuškio klebonas A. Gaidukevičius. Su galinga Rožančiaus malda.. Guronių Šv. Juozapo koplyčia buvo sausakimša Rožančiaus maldai vadovauja Guronių Rožančiaus kelio įkūrėjas Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį 15.30 val. Guronyse (Kaišiadorių r. sav.)Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje vyksta Rožančiaus slėpinių kelio pamaldos – rožančiaus malda, kartu apvaikščiojant rožančiaus slėpinių koplytėles, po jų vyksta šv. Mišios. Nuo Guronių Rožančiaus kelio iki Elektrėnų tėra tik 14 km., todėl Rožančiaus pamaldose dalyvauja nemažai Elektrėnų parapijiečių. Žmonės džiaugiasi šia nuostabia maldos vieta - šventove po atviru dangumi - saugančią ikikrikščioniškosios Lietuvos alkakalnius ir Kardino Vincento Sladkevičiaus vaikystės pėdsakus.

Automobilių palaiminimas

Vaizdas
Spalio 10 d., sekmadienį, prie Elektrėnų bažnyčios buvo laiminami automobiliai ir jų vairuotojai. Šia apeiga buvo norima net tik melsti Dievą globos vairuotojams, bet ir atkreipti eismo dalyvių dėmesį į atsakingą elgesį kelyje prasidedančiu "tamsiuoju" metų laikotarpiu.

Nauja parapijietė

Vaizdas
Vijonė Emilija 2010 m. spalio 9 d. Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentu į krikščionių gretas buvo priimta Vijonė Emilija. Sveikiname ją ir jos šeimą! Visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Aleliuja, aleliuja!

Vairuotojų dėmesiui!

Spalio 10 d., sekmadienį, 11 ir 13 val. (po 10 ir 12 val. šv. Mišių) Elektrėnų bažnyčios šventoriuje bus laiminami automobiliai ir jų vairuotojai.

Grigališkojo choralo giesmės Elektrėnų bažnyčioje

Vaizdas
Spalio 3 d., moderniosios architektūros Elektrėnų bažnyčios skliautus pripildė ilgaamžes tradicijas turinčio grigališkojo choralo giesmės, atliekamos Vilniaus Universiteto grigališkojo choralo mokyklos „Schola cantorum Vilnensis“, vad. R. Gražinis. Sakraliųjų giesmių klausę žmonės džiaugėsi ne tik jų grožiu, bet ypatinga maldos dvasia pripildžiusia šventovę. Choralo giesmės tiesiog sustabdė laiko tėkmę ir atvėrė širdis Amžinybės slėpiniui, leido prisiliesti prie Katalikų Bažnyčios liturgijos grožio ir nesenstančių Tradicijos lobių. Scholos atliekamos šventosios giesmės patvirtino, kad tikėjimas yra lyg ant uolos pastatyta tvirtovė nepasiduodanti laikmečių ir madų audroms, bet visuomet atvira Šventosios Dvasios vėjui. Scholos giesmių sekmadienį ir kitus sakralinės muzikos koncertus rengė Elektrėnų bažnyčios vargonų paramos fondas.

Gyvūnų palaiminimas

Vaizdas
Spalio 3 d., šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės išvakarėse, Elektrėnų bažnyčios šventoriuje buvo laiminami naminiai augintiniai ir jų globėjai. Palaiminimo apeigose kunigas skaitė 104 psalmę, kurioje šlovinti Dievą kviečiami visi Jo kūriniai ir pasakojama kaip nuostabiai Dievas visais savo tvariniais rūpinasi. Palaiminimo apeigose taip pat buvo skaitomos ištraukos iš C. B. de Gasztold knygos "Maldos iš Nojaus arkos", kviečiančios prisiminti, kad Dievas rūpinasi ne tik žmogumi, bet visa kūrinija. Į palaiminimo šventę globėjai atvedė apie 20 šunelių ir 4 katinus. Kiekvienam gyvūnėliui buvo perskaityta tokia palaiminimo malda: "N. būk palaimintas Tave sukūrusio Visagalio Dievo vardu ir drauge su savo šeimininku N. džiaukis gyvenimu Dievo garbėje ir žmogaus globoje." Apeigoje pabaigoje visi dalyviai apėjo aplink Elektrėnų bažnyčią prisimindami Nojaus arkos kelionę tvano vandenimis.

Grgiališkasis choralas Elektrėnų bažnyčioje

Vaizdas

Augintinių palaiminimas

Vaizdas
Spalio 3 d. (sekmadienį), 14 val. Šv. Pranciškaus - gyvūnijos globėjo šventės išvakarėse, prie Elektrėnų bažnyčios bus laiminami naminiai gyvūnai - augintiniai.

Kviečiame !!!

Vaizdas

Nauja parapijietė

Vaizdas
Ugnė Marija 2010 m. rugsėjo 25 d. Elektrėnų bažnyčioje šv. Krikšto sakramentu į Bažnyčios vaikų gretas buvo priimta Ugnė Marija. Sveikiname!

Kviečiame į vargonų muzikos koncertą

Vaizdas

Kviečiame į sakralinės muzikos koncertą!

Vaizdas

Nauja parapijietė

Vaizdas
Naujoji krikščionė Vakarė Ona Rugsėjo 11 d. iškilmingomis Krikšto sakramento apeigomis Elektrėnų bažnyčioje šventosios Romos Katalikų Bažnyčios nare tapo Vakarė Ona. Nuoširdžiai sveikiname visus artimuosius, ypač tėvus ir krikštatėvius, kurie pažadėjo Vakarę Oną auklėti taip, kad Ji mylėtų Dievą ir žmones kaip moko Jėzus Kristus.

Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė

Vaizdas
Rožinio malda Iš dešinės į kairę: Edvardas, Antanas, Julius, Marius, Edgaras, Eitautas, Povilas, Mindaugas. Rugsėjo 8 d. buvo švenčiama Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė - Šilinės. Šios šventės šventimas bažnyčioje buvo patikėtas Mišių patarnautojų iniciatyvai. Jaunieji levitai vadovavo Rožinio maldai, padarė iškilmingą asistą, giedojo Švč. M. Marijos litaniją, meldėsi už tuos, kurie seniau patarnaudavo Mišiose bei prašė naujų pašaukimų šiai gražiai altoriaus tarnystei.

Kviečiame į sakralinės muzikos koncertą!

Vaizdas
Koncerto programoje: J. Naujalis - 2 preliudai (vargonai) R.Wagner - Procesija į Katedrą (iš operos „Lohengrin“) (vargonai) Th. Dubois - Tokata F-dur (vargonai) A. Vivaldi - Larghetto (vargonų ir saksofono duetas) J. Rheinberger - Kantilena (vargonų ir saksofono duetas) A. Piazzolla - Ave Maria (vargonų ir saksofono duetas) M.A. Charpentier- Te Deum (vargonų ir saksofono duetas) E. Bossi - Ave Maria (vargonai) E. Elgar - Iškilmingas maršas (vargonai)

Sekmadienio pamaldų tvarka

Nuo rugsėjo 1 d. šv. Mišios Elektrėnų bažnyčioje sekmadieniais aukojamos 8.30, 10 ir 12 valandomis. Darbo dienomis rugsėjo mėn. šv. Mišios aukojamos 10 ir 19 valandomis.

Kviečiame į sakralinės muzikos koncertą!

Vaizdas
Programoje: Henry Purcell (1659-1695) "Trumpet-tune on air" (obojui ir vargonams) Francois Couperin (1668-1733) Offertoire iš "Parapijos mišių" (vargonams solo) Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Sonata F-dur K.V. 13: Andante-Allegro-Menuetto (obojui ir vargonams) Vidmantas Bartulis (g. 1954) "1750-ųjų liepos 17-osios vizija" (vargonams solo) Kūrinys sukurtas 1985 m. minint Johanno Sebastiano Bacho 300-asias gimimo metines. Autorius (V.Bartulis) rėmėsi J.S.Bacho nekrologu, kuriame aprašoma, jog likus dešimčiai dienų iki mirties Bachas, kuris į senatvę buvo visiškai apakęs, atgavo regėjimą. Kūrinio pradžia - tamsi, niūri, kupina aklo žmogaus liūdesio. Bet palaipsniui pradeda švisti, išnyra laukimo nuotaikos. Muzika tarsi nubunda iš gilaus miego, rūkas išsisklaido, ryški šviesa ir džiaugsmingos emocijos išsilieja pilna jėga...Kai viskas nurimsta, pasigirsta nuostabi priešmirtinio J.S.Bacho kūrinio - choralo "Artėju prie Tavo Sosto" - melodija

Atlaidų akimirkos (papildymas)

Vaizdas
Sakralinės muzikos koncerto klausosi Elektrėnų miesto garbės pilietis Pranas Noreika Padėka atlikėjams - solistei I. Milkevičiūtei, vargonininkui L. Digriui, vargonų meistrui L.Pikučiui "Palinkėkite vieni kitiems ramybės..." Padėka miesto ir bažnyčios statytojui Antanui Arlauskui Padėka chorui "Salve" Padėka Elektrėnų šaulių kuopai už meilę Dievui, Tėvynei ir Bažnyčiai Padėka už krikščioniško verslo puoselėjimą UAB "Būsto pasaulis" vadovams Padėka už krikščioniško verslo puoselėjimą UAB "IVIS" vadovams Padėka už sąžiningą darbą Vincui Juškevičiui Padėka tremtinių atstovei Silvestrinai Endriukaitytei Padėka Onai Rasutei Šakienei už meilę šiam kraštui Apdovanojamas savivaldybės administracijos direktorius Henrikas Petrauskas Apdovanojamas Elektrinės direktorius Pranas Noreika Paminklas skirtas čia buvusiems kaimams atminti Atidengiamas paminklas svarbiausioms Lietuvos valstybingumo datoms atminti Atidengiamas