Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Lapkričio, 2010

Žebertonių bendruomenės piligrimystė

Vaizdas
Seselė vienuolė priima žebertoniškius rekolekcijų namuose Guronyse Elektrėnų parapijos teritorijoje esanti Žebertonių kaimo bendruomenė šį sekmadienį, lapkričio 28 d., pašventė piligrimystei po Kaišiadorių krašto sakralines vietas. Pirmiausia buvo aplankytas Rožančiaus maldos kelias Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje Guronių kaime. Ten už gyvus ir miriusius Žebertonių kaimo gyventojus šv. Juozapo koplyčioje šv. Mišias aukojo Elektrėnų parapijos vikaras. Vėliau piligrimai keliavo į Paparčių Betliejaus seserų vienuolyną dalyvauti pirmojo Advento sekmadienio vakarinėje mišparų maldoje.

Garbingas svečias

Vaizdas
Popiežiaus garbės prelatas Juozas Pečiukonis Lapkričio 28 d., I-mąjį Advento sekmadienį, Elektrėnų bažnyčioje šv. Mišių aukoje koncelebravo ir homiliją pasakė Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčios klebonas, popiežiaus garbės prelatas Juozas Pečiukonis, šiuo metu besigydantis Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje. Linkime garbingajam prelatui sveikatos ir nuoširdžiai dėkojame už gaivų žodį Advento kelionės pradžioje!

Akcija "Maisto bankas" Elektrėnuose

Vaizdas
Ištvermingiausias Akcijos savanoris Marius Lapkričio 26-27 d. Elektrėnų "Maxima" parduotuvėje buvo vykdoma akcija "Maisto bankas". Dalis surinkto maisto ir higienos prekių bus skiriama Elektrėnų parapijos labdaringos organizacijos "Caritas" vykdomiems artimo meilės darbams. Akcijos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems geros valios aukotojams ir savanoriams.

Malda už negimusią Gyvybę

Vaizdas
Pradedant liturginį advento laikotarpį popiežius Benediktas XVI viso pasaulio katalikus kviečia melstis už dar negimusią Gyvybę - motinos įščiose esančius kūdikius. Elektrėnų bažnyčioje už besilaukiančias motinas ir jų vaikelius melsimės I Advento sekmadienį, lapkričio 28 d. 10 ir 12 val. šv. Mišiose. Po šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas.

Naujas parapijietis!

Vaizdas
Nojus Matas 2010 m. lapkričio mėn. 20 d. Elektrėnų bažnyčioje Švenčiausios Trejybės vardu buvo pakrikštytas Nojus Matas. Sveikiname naująjį Bažnyčios narį ir jo tėvus bei krikštatėvius!

Kristaus Karaliaus iškilmė

Vaizdas
Lapkričio 21 d., sekmadienį, švęsime liturginę Kristaus Karaliaus iškilmę. Po sumos iki 12 val. šv. Mišių vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija.